Pressmeddelanden

Ängelholm får eldrivna stadsbussar genom pilotprojekt

2015-03-26 08:41 CET Ängelholms kommun ​Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun fattade igår, den 25 mars, beslut om att godkänna Ängelholm som pilotkommun för stadsbussar med eldrift. Det är Region Skåne som genom Skånetrafiken kommer driva projektet som sträcker sig över fyra år och har planerad start i december.

Över 1 200 namn mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB

2015-03-25 11:15 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne På bara ett par dagar har Hyresgästföreningens namninsamling mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB resulterat i över 1 200 namnunderskrifter på protestvykort, facebook och namnlistor.

Öresundskraft och Eltel i samarbete om snabbladdare

2015-03-20 11:00 CET Öresundskraft Öresundskraft har valt Eltel som huvudentreprenör för att bygga ett nät av snabbladdningsstationer.

Öresundskraft tillmötesgår önskemål om enskild fjärrvärme

2015-03-16 12:55 CET Öresundskraft Bara betala för den energi man själv använder och bättre komfort. Det blir möjligt när de boende i Brunnsberga, Helsingborg väljer att gå över till enskild fjärrvärme.

Ängelholms kommuns årsredovisning 2014

2015-03-16 12:41 CET Ängelholms kommun Ängelholms kommuns årsredovisning för 2014 är nu klar. Den visar på ett positivt resultat med 10.1 miljoner kronor i överskott. Det lagstadgade balanskravet klaras även då balanskravsresultatet landar på + 8,0 miljoner kronor.

2015-03-12 11:25 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Vid en noggrann granskning av HFAB:s årsredovisning har Hyresgästföreningen kommit fram till att den totala värdeöverföringen till Halmstads kommun är 57,8 miljoner under 2015 och inte 27 miljoner som tidigare rapporterats i media.

Familjelördag med Birgitta Möller på Ängelholms stadsbibliotek

2015-03-10 14:52 CET Ängelholms kommun ​Har du funderat på hur man kan ta tillvara saker man annars skulle slängt? Lördagen den 14/3 kommer textilkonstnären Birgitta Möller till Ängelholms stadsbibliotek för att hålla i en workshop i återbrukad konst.

Andra chansen varje dag med Helsingborgs nya återvinningscentral

2015-03-10 07:30 CET NSR AB ​Bättre trafikflöde, tryggare ytor för kunder och personal samt säker hantering av farligt avfall ligger i fokus när Helsingborgs nya återvinningscentral tar form. Alldeles för mycket prylar slängs dock i onödan. Med stora utrymmen för återbruk får fler prylar och ting en andra chans. Byggandet av Helsingborgs nya återvinningscentral påbörjas denna vecka.

2015-03-09 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Höörs Fastighets AB. Från och med den 1 april 2015 höjs hyrorna med 1,2 procent.

Ängelholm har det bästa fastighetsföretagarklimatet i Skåne

2015-03-04 09:15 CET Fastighetsägarna Syd Fastighetsföretagarna i Ängelholm upplever att fastighetsföretagarklimatet har blivit bättre det senaste året. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet 2014. Ängelholm har i årets undersökning ett index på 104, att jämföra med förra årets index på 97. Det innebär att Ängelholm åter har det bästa fastighetsföretagarklimatet i Skåne.