Pressmeddelanden

2015-01-27 12:47 CET Alingsås kommun Ett bättre flyktingbemötande och större delaktighet i den demokratiska processen. Det är ett par av målen med den förstudien där representanter från Alingsås kommun nu åker till Zambia.

Ny omgång av Byggproduktionsingenjör Hållbart byggande

2015-01-26 17:28 CET Alingsås kommun ​För att klara de energimål som är uppsatta för 2020, då alla nyproducerade hus måste vara nära nollenergihus, startade Folkuniversitetet i samarbete med Alingsås kommun förra året YH-utbildningen ”Byggproduktionsingenjör Hållbart byggande”. Nu har de tillsammans fått förtroendet att fortsätta driva och utveckla utbildningen i hård konkurrens och trots minskade anslag.

Alingsås gymnasieskolor bjuder in till mässa på Vimpeln

2015-01-26 08:44 CET Vimpeln (Handelshus i Alingsås AB) Den 28-31 januari kommer Alströmergymnasiet och Yrkesgymnasiet i Alingsås att finnas på plats på Vimpeln, med både elever och lärare, för att berätta om sina utbildningar inför det stundande gymnasievalet. Är du nyfiken? Ta chansen och ställ dina frågor direkt till de som vet mest om hur det är att studera på gymnasiet i Alingsås.

Många rosor till Vimpelns butiker

2015-01-23 08:00 CET Vimpeln (Handelshus i Alingsås AB) I mars 2014 slog handelshuset Vimpeln upp dörrarna i Alingsås med 16 butiker, restaurang och gym. Det blev ett lyckosamt år med drygt 2,6 miljoner besökare och ett stort antal butiker som fått utmärkelser i interna undersökningar, slagit försäljningsrekord och tilldelats rosor i den lokala pressen. Vimpeln och dess butiker arbetar nu vidare för att bli ännu bättre under 2015.

Folkuniversitetet Region Väst startar nio yrkeshögskoleutbildningar

2015-01-21 16:16 CET Folkuniversitetet Göteborg Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Folkuniversitetet Region Väst tillstånd att starta nio yrkeshögskoleutbildningar efter ansökningsomgången 2014.

2015-01-21 13:12 CET Alingsås kommun Nu har ett stort steg tagits mot byggandet av fler hyresrätter i Alingsås kommun. Kommunstyrelsens ordförande säger att frågan är viktig ur inte minst ett demokratiskt perspektiv.

2015-01-20 19:53 CET Djurens Rätt Fler och fler gör sina röster hörda för djuren. Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. Alingsås kommun ökade med 3 procent.

2015-01-20 14:00 CET Alingsås kommun Nu ska drygt 400 treor i Alingsås kommun få gå på en helt ny och specialskriven deckarvandring i stan. Det hela är en del av projektet Lust att läsa, vilket syftar till att inspirerar och utveckla de ungas läsande och skrivande.

2015-01-20 08:15 CET Alingsås kommun En helt ny deckarvandring med Måns och Moa och Hemliga klubben har nu tagits fram för tredjeklassarna i Alingsås kommun. Tanken är att detta ska bidra till att inspirera de unga till att läsa och skriva. Deckarvandringen avgår idag klockan 11:45 från Alingsås Turistbyrå.

2015-01-19 10:30 CET Alingsås kommun En helt ny, specialskriven deckarvandring med Måns och Moa och Hemliga klubben har nu tagits fram för tredjeklassarna i Alingsås kommun. Tanken är att detta ska bidra till att inspirera de unga till att läsa och skriva.