Pressmeddelanden

2014-04-16 14:53 CEST Arvika kommun Onsdagen den 23 april firas Världsbokdagen över hela världen. På Arvika Bibliotek uppmärksammas under denna Världsbokdag läsandet och boken bland annat genom ett besök av författaren Aino Trosell kl 18.00. Men även mycket annat händer under dagen

2014-04-15 09:16 CEST Arvika kommun Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte.

2014-04-10 16:16 CEST Arvika kommun Onsdagen den 16 april kl 18.00 kommer journalisten Kjell Gustafsson till Arvika Bibliotek och berättar om sitt journalistliv utanför Värmland. Föreläsningen har titeln "Att filma i oroshärdar".

2014-04-09 07:09 CEST Arvika kommun Mätningar av små partiklar i luften som utförts under 2013 i Arvika centralort visar att gällande krav, så kallade miljökvalitetsnormer, inte överskrids. Det är mängden partiklar per dygn med storlek mindre än 10 mikrometer (PM10) som mätts. En mikrometer är lika med en tusendels millimeter.

2014-04-07 13:04 CEST Arvika kommun Torsdagen den 17 april kl 10.00 inbjuds representanter från media till stadshuset, lokal Kongsvinger, för att ta del av den politiska styrgruppens och förvaltningens tankar hur arbetet kommer att fortskrida kring Arvikas nya stadsdel.

2014-04-04 17:07 CEST Arvika kommun Den 11-12 april anordnas Värmlands Filmfestival i Arvika. Arvika Bibliotek är en av arrangörerna och på biblioteket kommer framför allt dokumentärfilm och kortfilm att visas.

2014-04-03 09:03 CEST Arvika kommun Arvika kommun har under våren startat upp ett stort arbete med bredbandsutbyggnad, som kommer att innefatta såväl innerstaden som landsbygden. Beslut om bolagsbildning tas av fullmäktige i slutet av april, men redan nu påbörjas arbetet med projektering.

2014-03-27 17:58 CET AvalonianS AvalonainS kommer delta den 2 april på Fryken Salongen

2014-03-14 07:14 CET Arvika kommun Just nu råder stor risk för gräsbränder i stora delar av landet. Arvika är inget undantag utan ligger på en hög risknivå. Orsaken är att det finns mycket torrt fjolårsgräs som lätt kan börja brinna. Allt eftersom nytt gräs växer upp minskar brandrisken.

2014-03-12 15:26 CET Arvika kommun Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte.