Pressmeddelanden

2014-09-22 15:05 CEST Arvika kommun I projektet "Arvika läser Tove Jansson" uppmärksammas nu Tove Janssons betydelse som inspiratör för nutida serietecknare. Utställningen finns att se på Arvika Bibliotek den 1-31 oktober.

2014-09-15 13:09 CEST Arvika kommun Välkommen på pressvisning torsdagen den 18 september kl 14.00 om den nya utställningen på Konsthallen 20 september-11 oktober: Hans Laurell Foto Bo Södervall Akvarell

2014-09-15 07:08 CEST Arvika kommun Media inbjuds till pressträff där vi informerar om ärendena inför kommande utskottsmöte. Vi kommer bland annat att ta upp delårsbokslutet. Tid: Tisdagen den 16 september kl 13.00. Plats: Verksamhetschef Eva Nilssons kontor, kv Garvaren, Storgatan 17, Arvika.

2014-09-14 18:35 CEST AvalonianS AvalonianS utökar och öppnar upp för hela norden.

2014-09-10 15:35 CEST Arvika kommun Företaget Humana i samarbete med Hjärnkraft, intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående, delar ut tillgänglighetspris till Arvika kommun! Pressens representanter hälsas välkomna den 11 september kl 10.15 till Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika.

2014-09-10 07:53 CEST Arvika kommun Invånarna i Arvika kommun känner sig trygga och rädslan att utsättas för våld är liten – det visar en trygghetsundersökning som kommunen beställt. Kommuninvånarnas vilja att påverka sin egen säkerhet är också stor då många har brandvarnare, brandsläckare, reflexer och nästan alla använder bilbälte.

2014-09-08 12:07 CEST Arvika kommun Lördagen den 13 september uppmärksammas "Geologins dag" på Arvika Bibliotek. Sven Åke Larsson, professor i berggrundsgeologi, håller kl 11.00 en föreläsning om ”Plattektoniken - den geovetenskapliga revolutionen”. Under perioden 8-20 september pågår också en utställning med Värmlandsmineral och olika malmer.

2014-09-05 12:09 CEST Arvika kommun Skolinspektionen har under våren 2014 granskat Arvika kommuns skolverksamhet samt vuxenutbildningen. Fredagen den 5 september återfördes resultaten till kommunen. Vid Skolinspektionens återföring kan vi notera att kommunens kvalitetsarbete är gediget och framhålls som ett föredöme. Det påtalades även om bra verksamhet inom förskolan och fritidshemmens goda lärmiljö.

2014-09-02 10:49 CEST Arvika kommun Arvika kommunpriskommitté har beslutat att tilldela Sven Levin ett av 2014 års kommunpris. Priset delas ut till personer eller organisation som har gjort en skillnad i Arvika. Motiveringen är att Sven Levin har starkt bidragit till att återuppväcka forna tiders självhushållning av egen frukt utan sprutmedel, och därmed utan vattenförorening och transportgasutsläpp.

2014-09-02 10:25 CEST Arvika kommun Torsdagen den 4 september kl 11.00 tas det första spadtaget för nybyggnation av hyreslägenheter i centrala Arvika, plats kvarteret Veterinären, korsningen Fabriksgatan 28/Torggatan 14. Representanter för media hälsas välkomna att vara med.