Pressmeddelanden

2008-12-12 10:13 CET Bengtsfors kommun Känslan av det kringliggande landskapet med skogar och sjöar ska byggas in i centrum

2008-12-01 16:58 CET Dalsland På ett miljövänligt sätt ska turisten hitta till sitt smultronställe i Dalsland med buss.

2008-11-17 13:46 CET Bengtsfors kommun Max 6 procents sjukfrånvaro är ett av Bengtsfors kommuns övergripande mål för 2009. För att uppnå detta mål kommer man, i samarbete med företagshälsovården, att pröva något som kallas support sjukanmälan.

Dalsländska historier och händer byggde denna opera!

2008-11-05 08:00 CET Kultur i Väst Silosång är inte bara en opera om bönder och lantbruk. Den är ett försök att fånga mentaliteten, ja rentav känslan, av att bara bonde i Sverige idag. Det hade inte varit möjligt att genomföra utan ett fantastiskt engagemang från en hel bygd. Lördagen den 15 november uruppförs verket på Nuntorps naturbruksgymnasium i Brålanda, Dalsland, med både proffs och amatörer på scenen.

2008-10-23 11:36 CEST Bengtsfors kommun Kommunfullmäktige valde igår Per Eriksson (s) till ny ordförande i kommunstyrelsen. Per Eriksson var tidigare vice ordförande i kommunstyrelsen och byter i och med detta, plats med Per Jonsson (c), som nu blir kommunstyrelsens vice ordförande.

2008-10-23 11:35 CEST Bengtsfors kommun Efter debatt i gårdagens kommunfullmäktige kom man till slutsatsen att frågan om nedläggning av skolorna i Skåpafors och Billingsfors samt flytten av kommunens sexor till Bengtsgården ska utredas vidare.

Ny opera om lantbruk av Monica Dominique

2008-10-23 08:00 CEST Kultur i Väst Nu har biljetterna släppts till Silosång. Urpremiär lördagen den 15 november på Nuntorpsskolan i Dalsland. Två kvinnor står bakom verket, Fanny Danielsson som skrivit texterna, och Monica Dominique som tonsatt dem.

2008-09-18 13:23 CEST Bengtsfors kommun Lear-byggnaden köptes in 1987 för 60 miljoner kronor och sedan Lear lämnade lokalen 1999 har kommunen erhållit cirka 150 miljoner kronor i hyresintäkter och genom den valutasäkring i dollar som tecknades i samband med hyresavtalet. Samtidigt som kommunen har kunnat hyra ut lokalen till andra hyresgäster.

2008-09-10 13:31 CEST Bengtsfors kommun Nya hyresgäster betyder nya företag och nya jobb, vilket blir den verkliga vinsten för Bengtsfors kommun!

2008-09-08 09:44 CEST Bengtsfors kommun Sedan 2002 har EKA-projektet varit i sin genomförandefas. De boende i Bengtsfors har de senaste tre åren kunnat ta del av det intensiva saneringsarbetet som pågått på EKA-området.