Pressmeddelanden

2009-03-16 14:12 CET Dalsland Dalslandsprodukter presenterar sig i Tyskland. Ny tuff satsning från företagare och turistbolag i Dalsland.

2009-03-16 14:12 CET Dalsland Dalsland, det nära resmålet. Mellan Göteborg, Oslo och Karlstad ligger detta lilla pittoreska landskap.

2009-03-03 09:53 CET Bengtsfors kommun tv8 programmet Innovatörerna tar tag i den kommunala krisen! Kom och lyssna till vad de tänker göra!

2009-02-18 11:38 CET Bengtsfors kommun Bengtsfors kommun har undersökt kommunens service via telefon och e-post. Undersökningen visar vilket bemötande, intresse och engagemang som getts vid kontakter med kommunen. Rapporten innehåller jämförelser som baseras på mätningar i 71 kommuner. Bengtsfors kommun ligger över eller i närheten av genomsnittet på de flesta av måtten i undersökningen.

2009-02-09 11:22 CET Bengtsfors kommun Tävlingsjuryn, med konstnären Britt Ignell som sakkunnig, har nu avslutat sitt juryarbete och utsett ett vinnande förslag.

2009-01-23 09:00 CET Bengtsfors kommun Bengtsfors kommun har åter genomfört en personalenkät bland sina anställda. I jämförelse med den första undersökningen som gjordes 2006, har förbättringar skett inom i stort sett samtliga områden. Bland annat är de anställda mer nöjda med den kompetensutveckling som erbjuds samt med hur närmaste chef följer upp arbetsresultat.

2009-01-21 14:57 CET Bengtsfors kommun Bengtsfors kommun har åter genomfört en personalenkät bland sina anställda. Undersökningen har genomförts av Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet. Generellt sett uppvisar studien ett gott resultat.

2009-01-15 09:16 CET Bengtsfors kommun Ett konsortium inom konst och kultur bestående av bland annat konstprofessor Georg Suttner vill köpa Gustavsfors skola.