Kontaktpersoner

Linda Ståhl

Diligentia Linda Ståhl, Marknadskommunikatör, Diligentia Fotograf: Ulf Blomberg

Johanna Almlund

Fastighetsägarna GFR Johanna Almlund har en pol mag i statskunskap och nationalekonomi. Hon jobbar med stadsutvecklingsfrågor samt för att få ett ökat fokus på miljö- och energifrågor inom branschen.

Stina Hallhagen
Johan Björkholm
David Schongin

Diligentia Centrumchef, Frölunda Torg

Åke Pettersson
Niklas Blonér