Bilder

Vandra i Sjuhärad Festival

2015-08-24 06:00 CEST BoråsBorås TME AB

Vandra i Sjuhärad Festival

2015-08-24 06:00 CEST BoråsBorås TME AB

Två psykologer talar ut. Om KBT, psykoanalys och andra roliga saker

2015-08-21 14:38 CEST Carlsson Bokförlag Psykologerna Anders Almingefeldt och John Lagerstedt håller inte sams. De tycker till exempel olika om KBT och psykoanalys, de två huvudspåren inom psykologisk behandling. Denna bok är deras försök att bringa klarhet i förvillande likheter och skillnader, förtjänster och nackdelar, mellan dessa två psykologiska traditioner. Vem som har mest rätt är oklart.

Henrik Haven

2015-08-17 08:25 CEST BoråsBorås TME AB International contemporary and public art photographer Henrik Haven is set to cover No Limit Borås Henrik Haven, based in Copenhagen, Denmark is a very appreciated photographer specialized in documenting contemporary and public art both from gallery exhibitions, large scale public art projects and studio visits.

Steven P. Harrington

2015-08-12 10:00 CEST BoråsBorås TME AB Steven P. Harrington, Editor-in-Chief and founder Brooklyn Street Art

Jamie Rojo

2015-08-12 10:00 CEST BoråsBorås TME AB Jaime Rojo, Editor of Photography and founder of Brooklyn Street Art.

Jan Carlsson. Foto SP
From Coast To Coast omslag

2015-07-21 07:17 CEST MTR Express MTR Express Crew feat. Kuba Jasiecki

Kuba Jasiecki

2015-07-21 07:17 CEST MTR Express Kuba Jasiecki Servicevärd MTR Express

Nöjeståget

2015-07-08 14:04 CEST MTR Express Det röda Nöjeståget i samarbete mellan MTR Express och Nöjesguiden