Pressmeddelanden

Keith vill stanna i Järfällatrakten!

Keith vill stanna i Järfällatrakten!

2008-09-05 15:00 CEST
Utbytesstudenten Yiyang ”Keith” Huang vill fortsätta studera på gymnasiet i Jakobsberg....

L'opera seria på Drottningholms Slottsteater

2008-07-28 13:20 CEST
Den 9 juli var det Sverigepremiären av Gassmanns L'opera seria på Fäviken Opera. Nu kom...

Plus 19,6 miljoner kronor – 10,6 miljoner bättre än budgeterat för Ekerö kommun i preliminärt bokslut för 2007

2008-03-20 16:46 CET
Ekerö kommuns preliminära bokslut visar på ett överskott på 19,6 miljoner kronor. Det ä...

Ekerö kommun tar in extern revision för granskning av beslut inom äldreomsorgen

2008-03-16 18:42 CET
Ekerö kommun riskerar böter på nästa två miljoner för att inte ha verkställt beslut, i ...

Antalet trafikolyckor minskade med 26 procent på Ekerö under 2007.

2008-03-05 13:38 CET
I Solna, Sundbyberg, Bromma, Södra Järva, Kista och Hässelby-Vällingby har antalet traf...

Ekerö kommun riskerar böter för brister i beslut inom äldreomsorgen

2008-03-04 19:35 CET
Länsstyrelsen har till Länsrätten ansökt om vitesbelopp om motsvarande 1,8 miljoner kro...

De gamla är rättslösa när Ekerö Socialnämnd trixar med besluten

2008-03-04 12:07 CET
- Det handlar om mänskligt lidande men också om en total rättslöshet när beslut om särs...