Pressmeddelanden

Spänningssökarna 2014 – dags att rösta!

Spänningssökarna 2014 – dags att rösta!

2014-10-06 09:00 CEST
För tredje året arrangeras nu Spänningssökarna, Kraftringens framtidstävling för elever...

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

2014-09-24 14:41 CEST
Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet går att använda som vanligt igen. Detta ...

Kokrekommendationen kvarstår för boende med kommunalt vatten i Löberöd och Harlösa

Kokrekommendationen kvarstår för boende med kommunalt vatten i Löberöd och Harlösa

2014-09-12 14:54 CEST
Läget är oförändrat sedan i onsdags, dvs provsvaren fortsätter att visa låga halter av ...

Oförändrat läge när det gäller dricksvattenkvalitén i Löberöd och Harlösa

Oförändrat läge när det gäller dricksvattenkvalitén i Löberöd och Harlösa

2014-09-10 14:52 CEST
Tyvärr måste VA SYD fortsätta med kokrekommendationen till boende i Löberöd och Harlösa...

Vattenproverna visar alltjämt otjänligt dricksvatten i Löberöd och Harlösa

Vattenproverna visar alltjämt otjänligt dricksvatten i Löberöd och Harlösa

2014-09-08 14:40 CEST
VA SYD fortsätter rekommendera boende med kommunalt vatten att koka sitt dricksvatten. ...

Kokrekommendationen fortsätter för boende i Löberöd och Harlösa

Kokrekommendationen fortsätter för boende i Löberöd och Harlösa

2014-09-05 14:47 CEST
Provsvaren visar fortfarande för höga halter av koliforma bakterier i dricksvattnet. Re...

Miljöprojektet Tunnel 2000

Miljöprojektet Tunnel 2000

2014-09-03 15:04 CEST
VA SYD och Malmö stad planerar att bygga en avlopptunnel från Turbinens pumpstation til...

Kokrekommendation till boende i Löberöd och Harlösa med kommunalt vatten

Kokrekommendation till boende i Löberöd och Harlösa med kommunalt vatten

2014-09-03 11:34 CEST
Dessvärre visar prover tagna i måndags i Löberöd att dricksvattnet återigen är otjänlig...

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

2014-08-29 14:42 CEST
Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet går att använda som vanligt igen. Detta ...

Fortfarande kokrekommendation

Fortfarande kokrekommendation

2014-08-27 14:41 CEST