Pressmeddelanden

Nya mötesplatser när återvinningen flyttar in

2013-11-12 07:00 CET VA SYD Återvinningscentraler på gångavstånd kan bli ett lyft för miljön. Kvartersnära återvinningscentraler kan förenkla för människor som bor centralt att både återvinna och återanvända. De skapar mötesplatser, nya jobb och bidrar på så sätt till att bygga det hållbara samhället.

100 000 kubikmeter dricksvatten i ny vattenledning till Flyinge

2013-11-06 15:08 CET VA SYD På grund av effekterna från strömavbrottet, efter stormen Simone i förra veckan, tidigarelägger VA SYD inkopplingen av den nya dricksvattenledningen från Södra Sandby till Flyinge vattenverk. På torsdag den 7 november förväntas den nya dricksvattenledningen vara igång och kunna ge 1600 kunder i Flyinge, Gårdstånga, Holmby och Hammarlunda vatten från Bolmen.

Nu kan boende i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda, Holmby, Billinge och Stockamöllan och övriga berörda använda sitt dricksvatten som vanligt igen

2013-10-31 15:00 CET VA SYD

2013-10-31 11:25 CET Eslövs kommun Den 19 november kommer Kristina Kappelin till Eslöv för att berätta om sitt Italien - Vatikanen, fotboll och hur livet som svensk journalist i Rom ser ut. Dessutom kommer Patrik Andersson, ganska ny vd för Procordia och talar.

Kokrekommendationer för boende i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda, Holmby, Billinge och Stockamöllan

2013-10-29 11:59 CET VA SYD På grund av att VA SYDs vattenledningssystem har varit trycklöst i delar av Eslövs kommun sedan igår kväll rekommenderar VA SYD, av försiktighetsskäl, att dricksvatten kokas innan det används för dryck och matlagning.

2013-10-29 11:03 CET VA SYD Med anledning av stormen och strömavbrott har delar av VA SYDs vattenledningssystem blivit trycklöst. Idag är det därför fortsatt problem med vattenförsörjningen i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby. Det är i dagsläget cirka 3000 personer som är berörda.

Rekordmånga deltagare till nordisk avloppskonferens i Malmö - NORDIWA 2013

2013-10-07 13:00 CEST VA SYD Imorgon startar NORDIWA 2013, den trettonde nordiska avloppskonferensen, på Malmö Mässan i Malmö. Under tre dagar kommer de nordiska vattentjänstbranscherna och forskare att presentera praktiska resultat inom forskning och utveckling samt utbyta kunskap och erfarenheter. NORDIWA är den trettonde nordiska avloppskonferensen sedan 1989.

2013-08-28 08:19 CEST VA SYD Nu har ledningen, som har varit avstängd sedan i april, genomspolats med drygt en tredjedel av dricksvattnet från en av reservoarerna på Norra verket i Lund (volym i reservoar 3000 m3). Spolningen är en första åtgärd för att rengöra ledningen.

2013-08-13 15:36 CEST Eslövs kommun Över 2,4 miljoner kronor i stöd till forskning delas ut av Dr P Håkanssons stiftelse vid Eslövs stora galakväll den 29 augusti som arrangeras av Eslövs kommun. Sex yngre forskare får ta emot stipendier.

Findus tvingas förklara "äkta majonnäs"

2013-06-25 13:17 CEST Äkta vara Efter påtryckningar från Livsmedelsverket ändrar nu Findus sina förpackningar för "Äkta majonnäs". – Tyvärr lägger man bara till en förklaring, så denna tillsatsmajonnäs kommer troligen fortfarande att kallas för äkta, säger Äkta varas ordförande Björn Bernhardson.