Kontaktpersoner

Kajsa Bengtson

2018-03-20 13:07 CET

Elinor Engström

Elinor Engström

2018-03-19 15:47 CET

Axel Börner

Axel Börner

2018-03-19 09:46 CET

Henrik Persson (S)

2018-03-15 09:15 CET

Dani Evanoff

Dani Evanoff

2018-03-14 23:12 CET

Anders Jansson (M)

Anders Jansson (M)

2018-03-08 09:30 CET

Gävle är en av fem kommuner som antagit Funktionshinderbanans utmaning att praktisera e...

Annika Ågebrant

Annika Ågebrant

2018-02-28 22:19 CET

Hanna Stenvall

Hanna Stenvall

2018-02-15 11:46 CET

Jonas Olsson

Jonas Olsson

2018-02-15 07:10 CET

Claes Westlin

Claes Westlin

2018-01-30 09:00 CET