Nyheter

LTU studenter ristar spår i språkhistorien

2010-01-07 19:56 CET Luleå tekniska universitet Studenter vid Luleå tekniska universitet lanserade i våras den japanska snöbollssporten Yukigassen i Sverige. Nu har initiativet uppmärksammats av Språkrådet som upptagit ordet Yukigassen som ett svenskt nyord.

2009-10-16 12:19 CEST Gröna Bilister Väldigt många människor i vårt avlånga, glesbefolkade land är idag tvingade att ta bilen eftersom det saknas vettig kollektivtrafik eller tillräckligt bra cykelvägar, eller för att ens arbetsgivare inte går med på att man arbetar på distans en dag i veckan.

2009-09-18 19:16 CEST JBW INNOVA AB Ivan 1400 klarar nästan allt utom stål.

2009-09-15 08:03 CEST Nätverksträff med Minimässa Nätverksträff med Minimässa är för personer som representerar företag som vill utöka sina kontaktnät, presentera sig minnesvärt och visa upp sina varor eller tjänster. Oftast är det chefer, ledare, företagare, säljare etc som närvarar. De senaste träffarna i september har besökts av personer från Stockholm, Gävle, Söderfors, Hudiksvall, Sundsvall, Fors, Näsviken och Stocka.