Kontaktpersoner

Darryl de Necker
Linda Ståhl

Diligentia Linda Ståhl, Marknadskommunikatör, Diligentia Fotograf: Ulf Blomberg

Nestor del Castillo
Fredrik Beckman
Johanna Almlund

Fastighetsägarna GFR Johanna Almlund har en pol mag i statskunskap och nationalekonomi. Hon jobbar med stadsutvecklingsfrågor samt för att få ett ökat fokus på miljö- och energifrågor inom branschen.