Bilder

Bygglov är en viktig del av kommunernas service till företagen.

Bygglov är en viktig del av kommunernas service till företagen.

2017-04-25 09:00 CEST

Göteborgsregionen förbättrar sig i Sveriges Kommuner och Landstings nya undersökning av servicen till företagen. Sedan mätningarna startade 2009 har Göteborgsregionen klättrat från ett index på 62 till 68.

Spadtag Bårhults företagspark

Spadtag Bårhults företagspark

2016-10-07 11:59 CEST

Den 6 oktober 2016 togs ett symboliskt första spadtag för Bårhults företagspark. I spadarna höll (från vänster): entreprenören Erik Sundell, projektledare Tayman Mahshid, kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) och näringslivschef Fredrik Olsson.

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

2014-12-01 13:26 CET

Det nya huset går i grönt, både utvändigt som invändigt.

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

2014-12-01 13:25 CET

Mölnlycke Rockkör underhåller på scen

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

2014-12-01 13:20 CET

Förbos VD Peter Granstedt och kommunstyrelsens ordförande Annette Eiserman-Wikström hissar flaggan vid invigningsceremonin.

Marie Keidser von Heijne

Marie Keidser von Heijne

2014-12-01 07:29 CET

Kommunikationschef på Förbo