Bilder

Spadtag Bårhults företagspark

Spadtag Bårhults företagspark

2016-10-07 11:59 CEST

Den 6 oktober 2016 togs ett symboliskt första spadtag för Bårhults företagspark. I spadarna höll (från vänster): entreprenören Erik Sundell, projektledare Tayman Mahshid, kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) och näringslivschef Fredrik Olsson.

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

2014-12-01 13:26 CET

Det nya huset går i grönt, både utvändigt som invändigt.

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

2014-12-01 13:25 CET

Mölnlycke Rockkör underhåller på scen

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

Invigning av hus och huvudkontor på Råda torg i Mölnlycke

2014-12-01 13:20 CET

Förbos VD Peter Granstedt och kommunstyrelsens ordförande Annette Eiserman-Wikström hissar flaggan vid invigningsceremonin.

Marie Keidser von Heijne

Marie Keidser von Heijne

2014-12-01 07:29 CET

Kommunikationschef på Förbo

VD Peter Granstedt

VD Peter Granstedt

2014-12-01 07:24 CET