Pressmeddelanden

2008-05-27 10:06 CEST Setra Group AB De centrala MBL-förhandlingarna om nedläggningen av Seskarö sågverk i Haparanda kommun har idag avslutats. Setra påbörjar nu verkställandet av beslutet och lokala förhandlingar kring avvecklingen inleds. Sågningen vid Seskarö sågverk kommer att upphöra till sommaren.

2008-04-23 16:11 CEST Setra Group AB MBL-förhandlingarna mellan Setras företagsledning och fackförbund kring nedläggningen av Seskarö sågverk utanför Haparanda avslutades idag i oenighet.

2007-12-05 09:19 CET ICA AB

2007-07-09 09:25 CEST Svensk Företagsförmedling

2007-04-23 14:50 CEST Arbetsmarknadsdepartementet

2007-04-11 09:57 CEST Banverket

2007-03-09 12:02 CET NCC AB NCC har tecknat planerings- och byggnadsavtal med investeraren Ömsesidiga arbetspensions-försäkringsbolaget Varma om att bygga Torneå köpcentrum. Projektet ingår i ”På gränsen-Rajalla” som ska förena Torneås och Haparandas stadskärnor. Bygget startar omgående.

2007-02-27 16:25 CET Haparanda Stad

2007-02-27 16:21 CET Haparanda Stad

2007-01-19 12:01 CET Lantmännen Lantmännen Granngården är inne i ett intensivt förändringsarbete och i strategin ligger att också söka nya butikslägen. Den expansiva marknaden i Haparanda är mycket intressant för butikskedjan, som nu etablerar verksamhet på orten.