Pressmeddelanden

2015-05-07 19:00 CEST Helsingborgs stad I dag anordnade Helsingborgs stad, RFSL Helsingborg och flera andra föreningar en hearing om hbtq-frågor i staden. – Syftet med hearingen är att inhämta kunskap och erfarenheter från föreningsliv, näringsliv och allmänhet för att öka kunskapen om hbtq-personers situation och diskutera hur Helsingborg blir en mer öppen och inkluderande stad, säger Lisa Olsson, ordförande i RFSL Helsingborg.

​Odling stärker social hållbarhet

2015-05-07 13:03 CEST Helsingborgs stad Med värmen börjar det åter gro i odlingslådorna som tillhör stadsodlingsprojektet Planteringar utan gränser. I helgen startar projektets fjärde odlingssäsong med planteringsdagar på Husensjö och Drottninghög. Med plantering, musik, mat och barnaktiviteter drar vi igång ännu en odlingssäsong i projektet som har visat sig bidra även till stärkt social hållbarhet.

​Ledtrådar – Carl Johan De Geer på Dunkers kulturhus

2015-05-07 10:33 CEST Helsingborgs stad DUNKERSUTSTÄLLNING ​Ledtrådar – Carl Johan De Geer ​13 juni – 27 september Sedan 1950-talet har han inte endast gått sin egen väg, han har byggt den också. Ett konstnärskap som utmanar det korrekta, motbevisar det givna och skitar ner det pretentiösa. 77 år och mer aktuell än någonsin kommer Carl Johan De Geer till Dunkers kulturhus med utställningen Ledtrådar.

2015-05-07 08:58 CEST Helsingborgs stad Nu rekryterar vi flera nya socialsekreterare och inför sakkunniga socialsekreterare. Vi har dessutom gjort en särskild lönesatsning för att höja lönenivåerna i förvaltningen.

2015-05-07 08:22 CEST Helsingborgs stad ​En klient vid arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg har fått en annan klients ärendeanteckning hemskickad till sig. Nu anmäler arbetsmarknadsförvaltningen misstaget till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De verksamheter som arbetar med försörjningsstöd inför säkra skrivare och uppmärksammar personalen på de rutiner som finns.

Bosse Bildoktorn till Drottninghög

2015-05-07 06:00 CEST Helsingborgs stad Bosse "Bildoktorn" Andersson bestämde sig för att bli bilmekaniker som tioåring. Vi får följa med honom på livets resa från den dagen, med hjälp av bilder på de människor han mött genom åren.

2015-05-06 14:12 CEST Helsingborgs stad ​4 maj bildades Svenska cykelstäder - en ny förening för utveckling av cykelfrågor i kommuner. Helsingborg är en av de 17 städer som ingår i föreningen.

Tre av fyra koppar kaffe är fairtrade-märkta

2015-05-06 14:00 CEST Helsingborgs stad ​Tre av fyra koppar kaffe som dracks i den kommunala verksamheten förra året bryggdes på fairtrade-bönor. Helsingborgs stad arbetar inte bara internt för att förbättra arbetsvillkoren för odlarna, utan också tillsammans med näringslivet och frivilligsektorn. Även förra året levde staden upp till kraven för Fairtrade city och har därför blivit omdiplomerad. Foto: Sandra Sjögren

Öresundskrafts bokslut 2014: Ett bra år, trots omständigheterna

2015-05-06 08:20 CEST Öresundskraft 301 Mkr efter finansnetto, ökad kundnöjdhet och 56 miljoner kronor i koncernbidrag till Helsingborgs stad. Öresundskrafts bokslut för 2014 har presenterats.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2015, Q 1

2015-05-06 07:00 CEST Veidekke i Sverige God orderingång och ökad aktivitet inom entreprenad samt stark försäljning av bostäder