Pressmeddelanden

PRESSVISNING av Den Stora Trädgårdsfesten 2014 – Vad tar du med dig hem?

2014-07-21 06:00 CEST Helsingborgs stad Helsingborgarna och tillresta besökare från såväl kringliggande län som länder har gjort Den Stora Trädgårdsfesten till en grönskande klassiker i det annars relativt nyvaknade trädgårdssverige. 28 augusti 11.00 är det PRESSVISNING av den 18e upplagan som ställer dig frågan – Vad tar du med dig hem?

Tingen i samlandets spår - nytt litet museum från förr

2014-07-18 10:58 CEST Helsingborgs stad Utställningen Tingen i samlandets spår förser stadskvarteret på Fredriksdal med ett tidsenligt litet stadsmuseum. Från den lilla stadsgatan kliver besökaren in i ett museum såsom det kunde ha sett ut i slutet på 1800– början av 1900-talet. Inspirationen för hur utställningen gestaltats är Helsingborgs stadsmuseum och Helsingborgs museisamling.

Flygfoto avslöjade värmeläckor

2014-07-15 08:20 CEST Öresundskraft Öresundskraft tar hjälp av flyg och avancerade värmekameror för att upptäcka och förebygga skador på fjärrvärmenätet i Helsingborg, något som sparar stora pengar.

Den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero, 18:e upplagan - Vad tar du med dig hem?

2014-07-14 09:58 CEST Helsingborgs stad Helsingborgarna och tillresta besökare från såväl kringliggande län som länder har gjort Den Stora Trädgårdsfesten till en grönskande klassiker i det annars relativt nyvaknade trädgårdssverige. 29-31 augusti är det dags för den 18e upplagan som ställer dig frågan – vad tar du med dig hem?

Familjedag mitt i staden och gatuteater i närområdena

2014-07-14 06:00 CEST Helsingborgs stad Mycket är sig likt i den numera klassiska och uppskattade gatuteaterfestivalen Passage som kommer till Helsingborg och Helsingör varje sommar. Men en del är det inte. Nytt för i år är att festivalen avslutas med en familjedag i stadsparken söndagen 3 augusti och att Helsingborgs närområden får utökade program.

2014-07-09 08:00 CEST Helsingborgs stad Krookska planteringen, som i dagligt tal kallas för Stadsparken, har fått sitt namn efter syskonen Krook som år 1870 skänkte marken till Helsingborgs stad för att användas för promenad och plantering. Välkomna att höra mer om Stadsparkens historia när nya informationsskyltar sätts på plats på torsdag kl. 11.00.

Pressinbjudan: Sveriges första utomhus DJ-anläggning på Gröningen

2014-07-08 08:00 CEST Helsingborgs stad Nu kan alla leva ut sina DJ-drömmar i Helsingborg i sommar. Sveriges första utomhus DJ-anläggning finns vid basketplanen på Gröningen och är öppen för alla att testa sina DJ-färdigheter. Det enda som behövs är två mobiltelefoner för att komma i gång. DJ-anläggningen ska sprida sommarglädje och stämning som en led i att skapa en pulserande och gemensam stad.

2014-07-07 09:29 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Förhöjda halter av perfluorerade (PFAA) ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal brunn i vattentäkten i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA denna för en tid sedan. Av försiktighetsskäl stängdes även en närliggande brunn trots att man där inte funnit några detekterbara halter av dessa ämnen. Efter samråd med Livsmedelverket har nu denna brunn öppnats igen.

Maria Åström tilldelas 2014 års Rosenkransen*

2014-07-05 14:00 CEST Helsingborgs stad Rosornas utmärkelse Rosenkransen tilldelas i år textilformgivare Maria Åström. Med stor känslighet och omsorg har Maria gjort otaliga hem vackrare genom att förmedla rosens betydande skönhet i textilier. Maria tilldelas utmärkelsen under Fredriksdals museer och trädgårdars Rosdagar 5 juli 2014.

2014-07-04 12:30 CEST Sverigedemokraterna Helsingborg Kommunalrådet för Sverigedemokraterna i Helsingborg, Michael Rosenberg har överklagat beslutet som togs i Socialnämnden den 26:e juni gällande "s.k. ensamkommande flyktingbarn" i Helsingborg