Dokument

Företagsklimat - Öppna jämförelser

Företagsklimat - Öppna jämförelser

2017-04-25 09:09 CEST

Öppna Jämförelser företagsklimatet

Slutrapport cykellysekampanj 2016

Slutrapport cykellysekampanj 2016

2016-12-16 15:29 CET

I oktober anordnades cykellysekampanjen i Kalmar för femte gången. Kampanjen är ett sam...

Medarbetarenkät 2016

Medarbetarenkät 2016

2016-11-22 07:32 CET

Sammanfattning av medarbetarenkäten 2016

Försäljningsindex från HUI

2016-11-20 08:00 CET

Sammanställning av försäljningsindex från jämförbara städer

Ny entré till Skälby - illustration

Ny entré till Skälby - illustration

2016-11-09 06:30 CET

Illustration över ombyggnationen av entrén till Skälby.

Turnéplan för uppsökande kultur

Turnéplan för uppsökande kultur

2016-10-24 08:45 CEST

Programinnehåll uppsökande kultur

Programinnehåll uppsökande kultur

2016-10-24 08:45 CEST