Bilder

Teaterkurs med mello-tema

Teaterkurs med mello-tema

2018-02-12 08:43 CET

LEVA pergola och MAJ möbelserie

LEVA pergola och MAJ möbelserie

2018-02-06 07:00 CET

Den oändliga historien

Den oändliga historien

2018-02-05 08:54 CET

Buss till Kulturhuset Barbacka

Buss till Kulturhuset Barbacka

2018-02-05 08:54 CET

Familjeföreställningen Vem?

Familjeföreställningen Vem?

2018-01-25 14:00 CET

Skaparverkstan Underverkstan

Skaparverkstan Underverkstan

2018-01-25 14:00 CET

Utloppsrör i Bäljane å

Utloppsrör i Bäljane å

2018-01-24 08:36 CET

Utloppsrör med renat avloppsvatten till en skånsk å. Foto: Erland Björklund/Högskolan Kristianstad

Karta över läkemedelsutsläpp i Skåne

Karta över läkemedelsutsläpp i Skåne

2018-01-24 08:36 CET

Visualisering av den utsläppta mängden läkemedel av 21 läkemedel enligt Läkemedelsverkets lista i olika delar av Skåne. Illustration: Högskolan Kristianstad