Bilder

Kristianstads kommun stöldskyddar med DNA

2015-10-05 14:01 CEST Kristianstads kommun IT-teknikern Kristin Holm märker datorerna runtom med envätska, som innehåller Kristianstads kommuns eget märk-DNA. Märkningen förväntas avskräcka tjuvar, eftersom stöldgods kan spåras via en internationell databas.

Lottie Knutson, expert på kriskommunikation, krishantering och kommunikation.

2015-09-30 09:29 CEST Högskolan Kristianstad Lottie är expert på kriskommunikation, krishantering och kommunikation. Hon har blivit utsedd till Sveriges mest beundrade kvinna och bästa informationschef. Från en dag till annan blev hon ett känt ansikte i hela Sverige, då hon under tsunamin höll oss uppdaterade över händelseutvecklingen i de drabbade områdena.

Tylösand

2015-09-30 09:29 CEST Högskolan Kristianstad

Gregory Yates, lektor i pedagogik vid University of South Australia.

2015-09-30 09:29 CEST Högskolan Kristianstad Gregory Yates är lektor i pedagogik vid University of South Australia. Han ingår i redaktionskommittén för tidskriften Educational Psychology och har publicerat ett antal artiklar inom området kognitiv informationsbearbetning och social inlärningsteori.

Jonas Aspelin, professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad

2015-09-30 09:29 CEST Högskolan Kristianstad Jonas är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad (HKR). Hans forskning rör huvudsakligen sociala relationers betydelse i undervisning och han har skrivit böcker som Klassrummets mikrovärld, Sociala relationer och pedagogiskt ansvar och Inga prestationer utan relationer.

Joakim Jardenberg, internetexpert och internetchef Helsingborgs stad.

2015-09-30 09:29 CEST Högskolan Kristianstad Joakim Jardenberg är en av Sveriges mest kända sociala medier experter och har tilldelats pris för att vara en inspiratör och folkbildare i det nya digitala landskapet. Idag arbetar Joakim som internetchef i Helsingborgs kommun.

Marie-Louise Rodén med sin nya bok om hjältetenoren Set Svanholm. FRI ANVÄNDNING. Foto: Emelie Johnsson/Högskolan Kristianstad

2015-09-25 09:26 CEST Högskolan Kristianstad Marie-Louise Rodén med sin nya bok om hjältetenoren Set Svanholm. FRI ANVÄNDNING. Foto: Emelie Johnsson/Högskolan Kristianstad

Bong Logga 2

2015-09-24 12:23 CEST Bong Sverige AB

Cold Seal packagin

2015-09-24 12:22 CEST Bong Sverige AB

900-3B

2015-09-24 12:21 CEST Bong Sverige AB