Bilder

PAX

PAX

2014-08-19 09:15 CEST Kristianstads kommun

Nasse-musikalen. Foto: Love Lannér

2014-08-19 09:15 CEST Kristianstads kommun

Högskolan Kristianstad campus

2014-07-18 14:16 CEST Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad campus

Ur UHR rapport Förstahandssökande

2014-07-18 14:16 CEST Högskolan Kristianstad Ur UHR rapport Förstahandssökande

Demokrati som sommarjobb

2014-06-18 13:20 CEST Kristianstads kommun Kristianstads kommuns tf kommundirektör Arne Bertilsson och handledarna Emelie Nilsson och Kristina Prahl (längst t.v.v) hoppas att feriearbetarna Thien Hoang, Erik Sjögren och Caroline Halje ska bidra med nya perspektiv i arbetet med att stärka ungas inflytande i kommunen.

Forskarteamet vid Högskolan Kristianstad

2014-06-16 06:01 CEST Högskolan Kristianstad Foto taget av Leila Rudelius/HKR för fri användning (fr. v.): Bodil Heijbel, med dr. och distriktsläkare, Region Skåne, Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap, Lina Ejlertsson, forsknings assistent och magister i folkhälsovetenskap och Ingemar Andersson, biträdande professor i folkhälsovetenskap och spec. i allmänmedicin vid Högskolan Kristianstad.

Kristianstadfamilj

2014-06-11 16:15 CEST Marinmuseum Pappa Ola, mamma Helene och barnen Ronja och Emil i Marinmuseums ubåtshall.. Foto: Erling Klintefors

Konstskola

2014-06-10 08:54 CEST Kristianstads kommun

Musikverkstad

2014-06-10 08:54 CEST Kristianstads kommun

Dansmix

2014-06-10 08:54 CEST Kristianstads kommun