Bilder

Passiv provtagare

2015-02-23 14:41 CET Högskolan Kristianstad Passiv provtagare, så kallade passive sampler, använder ny teknik i provtagningssammanhang som förhoppningsvis ska möjliggöra bättre miljöövervakning av läkemedelsrester och hormoner. Provpunkter där de ska placeras ut blir i Helge Å och omgivande vattendrag.

Ola Svahn

2015-02-23 14:36 CET Högskolan Kristianstad Ola Svahn

Kulturnatten 2015 - pressbild

2015-02-19 10:42 CET Kristianstads kommun Kristianstads kommuns bilder är fria att ladda ner. De ska användas i sitt sammanhang och i material där Kristianstads kommun som organisation eller geografisk plats omnämns. Bilderna får beskäras men inte förvanskas. Fotografens namn och Kristianstads kommun skall alltid anges.

Kulturnatt 2015 - pressbild

2015-02-19 10:40 CET Kristianstads kommun Kristianstads kommuns bilder är fria att ladda ner. De ska användas i sitt sammanhang och i material där Kristianstads kommun som organisation eller geografisk plats omnämns. Bilderna får beskäras men inte förvanskas. Fotografens namn och Kristianstads kommun skall alltid anges.

Kulturnatten 2015 - pressbild

2015-02-19 10:39 CET Kristianstads kommun Kristianstads kommuns bilder är fria att ladda ner. De ska användas i sitt sammanhang och i material där Kristianstads kommun som organisation eller geografisk plats omnämns. Bilderna får beskäras men inte förvanskas. Fotografens namn och Kristianstads kommun skall alltid anges.

Kulturnatten 2015 - pressbild

2015-02-19 10:38 CET Kristianstads kommun Kristianstads kommuns bilder är fria att ladda ner. De ska användas i sitt sammanhang och i material där Kristianstads kommun som organisation eller geografisk plats omnämns. Bilderna får beskäras men inte förvanskas. Fotografens namn och Kristianstads kommun skall alltid anges.

Kulturnatten 2015 - pressbild

2015-02-19 10:36 CET Kristianstads kommun Kristianstads kommuns bilder är fria att ladda ner. De ska användas i sitt sammanhang och i material där Kristianstads kommun som organisation eller geografisk plats omnämns. Bilderna får beskäras men inte förvanskas. Fotografens namn och Kristianstads kommun skall alltid anges.

Kulturnatten 2015 - pressbild

2015-02-19 10:33 CET Kristianstads kommun Kristianstads kommuns bilder är fria att ladda ner. De ska användas i sitt sammanhang och i material där Kristianstads kommun som organisation eller geografisk plats omnämns. Bilderna får beskäras men inte förvanskas. Fotografens namn och Kristianstads kommun skall alltid anges.

Tandhygienist HKR Fri att använda

2015-02-10 08:46 CET Högskolan Kristianstad

Tandhygienistprogrammet HKR Fri att använda

2015-02-10 08:44 CET Högskolan Kristianstad