Bilder

Boserupsbäcken i Bjuv där täta lock satts på dagvattenbrunnar för att minska risken för översvämning av dagvattensystemet vid skyfall.

Boserupsbäcken i Bjuv där täta lock satts på dagvattenbrunnar för att minska risken för översvämning av dagvattensystemet vid skyfall.

2019-06-14 08:30 CEST

Efter 66-årsregnet som föll den 15 juni 2016 i Bjuvs kommun har många åtgärder för att täta ledningssystemet i Bjuvs kommun genomförts. Ett exempel är täta lock för att minska risken för att kraftiga regn kan tränga in och orsaka översvämningar.

Emrahem i Örebro

Emrahem i Örebro

2019-05-31 14:03 CEST

Badrum i lägenhet

Emrahem i Örebro

Emrahem i Örebro

2019-05-31 14:03 CEST

Emrahem i Örebro

Emrahem i Örebro

2019-05-31 14:03 CEST

Emrahem i Örebro

Emrahem i Örebro

2019-05-31 14:03 CEST

Emrahem i Örebro

Emrahem i Örebro

2019-05-31 14:03 CEST

Emrahem i Örebro

Emrahem i Örebro

2019-05-31 14:03 CEST