Bilder

HaV klar med regler för miljöstatus  på svenskt ytvatten

2013-07-12 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar uppskattad ekologisk status i vattendistrikt Södra Östersjön år 2009 (Källa: vattenmyndigheterna 2009, Vatteninformationssystem Sverige VISS www.viss.lansstyrelsen.se)

Stina Honkamaa

2013-06-26 13:06 CEST Luleå tekniska universitet

Karl Petersen

2013-06-26 13:06 CEST Luleå tekniska universitet

Ulf Marklund

2013-06-26 13:06 CEST Luleå tekniska universitet

Tågtrafik med smörja i spåren

2013-06-19 09:15 CEST Luleå tekniska universitet Vid utvecklingsstationen i Sävast testas forskare vid Luleå tekniska universitet både friktion och ljudeffekter av smorda spår.

Tågtrafik med smörja i spåren

2013-06-19 09:15 CEST Luleå tekniska universitet Matthias Asplund, Johan Casselgren, Matti Rantatalo och Roger Johnsson är forskare vid Luleå tekniska universitet som i ett nytt forskningsprojekt undersöker effekterna av smorda järnvägsspår.

Tågtrafik med smörja i spåren

2013-06-19 09:15 CEST Luleå tekniska universitet Forskare från Luleå teknsika universitet spelar in ljud från tågtrafiken vid testanläggningen i Sävast några mil nordväst om Luleå.

Tågtrafik med smörja i spåren

2013-06-19 09:15 CEST Luleå tekniska universitet Vid teststräckan har forskare vid Luleå tekniska universitet tillgång till en smörjstation som drivs med sol- och vindkraft.

Bilindustrin - Francisco Riberas CEO Gestamp

2013-06-10 13:02 CEST Luleå tekniska universitet Francisco Riberas, chef för den spanska koncernen Gestamp, ägare av Gestamp Hardtech i Luleå som under lång tid bedrivit forskningssamarbete med Luleå tekniska universitet.

Bilindustrin - Alan Haig, EU:s forskningsfond för kol och stål

2013-06-10 12:59 CEST Luleå tekniska universitet Alan Haig, chef för EU:s forskningsfond för kol och stål (RFCS) inom det 7:e ramprogrammet, var en av talarna vid konferensen "Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel" som Luleå tekniska universitet är värd för tillsammans med universitetet i Kassel.