Bilder

Lättviktsforskning gynnar miljön

2014-05-05 06:50 CEST Luleå tekniska universitet Andrejs Purpurs, ung forskare vid Luleå tekniska universitet som valts ut till LIGHTer, ett av Sveriges fem prioriterade strategiska innovationsområden, vars syfte är att stärka svensk industri genom att utveckla kompetensen inom lättviktsmaterial

Mäter akustik vid Ice Music

2014-04-04 14:38 CEST Luleå tekniska universitet Forskaren Roger Johnsson vid Luleå tekniska universitet använder skott från startpistol för att göra akustiska mätningar i Ice Music's iskonserthall i Luleå.

Mäter akustik vid Ice Music

2014-04-04 14:36 CEST Luleå tekniska universitet Studenterna från Luleå tekniska universitet Hanna Westergren, Ella Järlehag, Karolina Spets Granvik, Malin Hägg och Lotta Silfver är med vid akustikmätningarna i Ice Music's iskonserthall i Luleå

Mer grön el med smarta elnät

2014-03-26 09:57 CET Luleå tekniska universitet Nicholas Etherden forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en modell som kan användas för att göra befintliga elnät smarta så att de kan ta emot mer grön el.

Havsplanering

2014-03-20 09:00 CET Havs- och vattenmyndigheten

Samarbete ger färre risker i byggande

2014-03-18 12:33 CET Luleå tekniska universitet Teknologie doktor Ekaterina Osipova förespråkar ett starkare fokus på människor och relationer eftersom riskhantering förlitar sig på människor lika mycket som på processer och verktyg.

Tomas Sundström, VD Lunet AB

2014-03-17 13:30 CET Visit Luleå AB Lunet AB är en teknikledande aktör som ägs av Luleå Energi och Lulebo. De driftar och bygger ut fibernätet i Luleå. Med fri konkurrens i stadsnätet erbjuder Lunet många leverantörer av internet-, tv- och telefonitjänster. De försörjer allt från privatpersoner till 4G-operatörer.

Logotype SSNf

2014-03-17 13:30 CET Visit Luleå AB

Nytt sätt att hantera hjärnskakningar

2014-03-13 14:45 CET Luleå tekniska universitet Yelverton Tegnert, professor vid Luleå tekniska universitet har under lång tid bedrivit forskning om hjärnskakningar inom idrotten.

Ny is och snöforskning på vindkraftverk

2014-03-04 14:37 CET Luleå tekniska universitet En enkel väderstation behövs i forskning kring isbildning på vindkraftverk vid Luleå tekniska universitet