Bilder

Nolia Ledarskap publik

Nolia Ledarskap publik

2017-03-28 07:00 CEST

Nolia Ledarskaps senaste besökarenkät visade att hela 95 procent tyckte att helhetsintrycket var bra eller mycket bra och att konferensen håller en hög kvalitet både på program och genomförande.

Varningssystem sparar miljoner för pappersbruk

Varningssystem sparar miljoner för pappersbruk

2017-03-10 06:00 CET

Forskarna vid Luleå tekniska universitet, fokuserar, i detta projekt, på Tribologisk Condition Monitoring (TriCoMo), det vill säga övervakning av själva smörjningen i lagret. Sensorn är monterad i den blanka stållådan med SKF-märkning. Det ljusblå lagerhuset är ca 40 cm i diameter.

Betong på rulle

Betong på rulle

2017-03-10 05:41 CET

Concrete Canvas

Concrete Canvas

2017-03-10 05:41 CET

Conrete Canvas

Conrete Canvas

2017-03-10 05:41 CET