Bilder

Luleå original story 3

2013-04-08 09:06 CEST Yours kommunikationsbyrå

Luleå original story 4

2013-04-08 09:06 CEST Yours kommunikationsbyrå

Hur skyddar vi tumlare i Östersjön? HaV bjuder in till workshop

2013-03-29 08:55 CET Havs- och vattenmyndigheten Karta: SAMBAH-projektet 300 hydrofoner eller så kallade klickdetektorer fångar upp tumlarnas högfrekventa klickljud inom en radie på ungefär 100 meter. De är utspridda över hela Östersjön och placerade på mellan 5 och 80 meters djup. De finns från undervattensryggarna vid tyska Darss och Limhamn i sydväst till och med Stockholms och Ålands skärgård i norr. Även runt Öland och Gotland finns klickdetektorer. Vidare finns detektorerna i östra och södra Östersjökusten från Finland, via Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, till Danmark inklusive Bornholm. Klickdetektorerna är markerade som röda prickar på kartan.

Fullt möjligt bygga mer energieffektivt

2013-03-25 07:55 CET Luleå tekniska universitet Teknologie doktor Jutta Schade, forskare vid Luleå tekniska universitet har i sin doktorsavhandling studerat drivkrafter för energieffektivt byggande.

Fullt möjligt att bygga mer energieffektivt

2013-03-25 07:55 CET Luleå tekniska universitet Bättre regler ger fler energieffektiva hus.

Så kan Västerhavet användas i framtiden

2013-03-19 07:31 CET Havs- och vattenmyndigheten Kartan är ett arbetsunderlag och ska ses som exempelbild av olika intressens utbredningsområden till havs. Eventuella fel i kartbilden kan förekomma. OBS! Bilden får användas fritt för publicering i medier men inte i marknadsförande syfte. Fotografens namn måste anges. För annan publicering krävs tillstånd. ILLUSTRATION: Daniel Mattsson/Havs- och vattenmyndigheten.

Minskar bränsleförbrukning i lastbilsmotorer

2013-03-15 14:08 CET Luleå tekniska universitet En ny modell för att redan på ritbordet undersöka hur nya idéer påverkar bränsleförbrukningen i stora dieselmotorer har utvecklats av en av världens ledande forskargrupper inom tribologi, vid Luleå tekniska universitet. Tribologi handlar om ytor som rör sig mot varandra i till exempel motorer och hur friktion och nötning kan minskas genom bland annat effektiv smörjning.

Minskar bränsleförbrukning i lastbilsmotorer

2013-03-15 14:05 CET Luleå tekniska universitet En ny modell för att redan på ritbordet undersöka hur nya idéer påverkar bränsleförbrukningen i stora dieselmotorer har utvecklats av en av världens ledande forskargrupper inom tribologi, vid Luleå tekniska universitet. Tribologi handlar om ytor som rör sig mot varandra i till exempel motorer och hur friktion och nötning kan minskas genom bland annat effektiv smörjning.

Enkelt skapa egna appar

2013-03-08 14:21 CET Luleå tekniska universitet Jan -Olov Johansson, Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT vid Luleå tekniska universitet. Med hjälp av ett nytt projekt från LTU, Satin, tillåts användare att skapa sina egna appar på ett okomplicerat och mycket lättillgängligt sätt.

Enkelt göra egna appar

2013-03-08 13:57 CET Luleå tekniska universitet Enkelt göra egna appar tycker skolungdomarna Filip Bengtsson och Edward Furberg klass 8 vid friskolan Norrskenet i Luleå.