Bilder

Isforskning ger bättre sjöfart

2015-03-12 08:55 CET Luleå tekniska universitet Järnmalmsfartyget KALLA är ett av de fartyg som angör Luleås hamn och som forskare vid Luleå tekniska universitet använder för att mäta islaster mot fartygets skrov.

Isforskning ger bättre sjöfart

2015-03-12 08:55 CET Luleå tekniska universitet Isforskaren Lennart Fransson vid Luleå tekniska universitet mäter islaster mot fartygsskrov för att kunna utveckla en simuleringsmodul som bland annat ska kunna användas i utbildning av fartygsbefäl

Isforskning ger bättre sjöfart

2015-03-12 08:55 CET Luleå tekniska universitet Ishåv som mäter tjocklek och vikt testas av forskarna vid Luleå tekniska universitet från akterdäck på bogserbåten Viscaria i Luleå hamn.

Isforskning ger bättre sjöfart

2015-03-12 08:55 CET Luleå tekniska universitet Bogserbåten Viscaria i Luleås hamn används av forskarna vid Luleå tekniska universitet när tester ska genomföras av islaster mot fartygsskrov.

Isforskning ger bättre sjöfart

2015-03-12 08:55 CET Luleå tekniska universitet Industridoktoranden Aniket Patil och Victoria Bonath doktorand inom konstruktionsteknik deltar i forskningen om islaster mot fartygsskrov vid Luleå tekniska universitet.

Taggade till tusen att #luleåvinner

2015-03-06 08:38 CET Visit Luleå AB

Stora Nolia - flickan med morfar

2015-03-04 10:26 CET Nolia AB

Stora Nolia - flicka

2015-03-04 10:25 CET Nolia AB

Stora Nolia - blomflickan

2015-03-04 10:25 CET Nolia AB

Stora Nolia - morfar med barnbarn

2015-03-04 10:19 CET Nolia AB