Bilder

Först med ny miljönyttig teknik

2013-08-28 09:58 CEST Luleå tekniska universitet Zoheb Karim, doktorand vid Luleå tekniska universitet som sköter tillverkning av nanocellulosa i en ny uppskalad process.

Först med ny miljönyttig teknik

2013-08-28 09:57 CEST Luleå tekniska universitet Saad Ahmed Kahn, masterstudent och doktoranden Peng Liu framställer nanocellulosa från cellulosakristaller som är en restprodukt från bioetanoltillverkning.

Argos skrotas.

2013-08-21 12:06 CEST Havs- och vattenmyndigheten UF Argos på skrotningsvarvet i Grenå, efter att överbyggnad och inredning plockats bort.

Arogs, vid kajen på Tångudden, Göteborg.

2013-08-21 12:06 CEST Havs- och vattenmyndigheten Så här såg Argos ut innan skrotningen påbörjades. Fotot är taget på Tånguddens varv, där hon till juni i år, då hon hämtas till skrotningsvarvet i Danmark.

Forskare påverkar viktigt miljöbeslut

2013-07-31 14:42 CEST Luleå tekniska universitet Joakim Lundgren forskare från Luleå tekniska universitet har bidragit med kunskap till en statlig utredning om fossilfri fordonstrafik som läggs fram för regeringen den 16 december.

HaV klar med regler för miljöstatus på svenskt ytvatten

2013-07-12 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar uppskattad ekologisk status i Sveriges ytvatten år 2009 (Källa: vattenmyndigheterna 2009, Vatteninformationssystem Sverige VISS www.viss.lansstyrelsen.se)

HaV klar med regler för miljöstatus  på svenskt ytvatten

2013-07-12 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar uppskattad ekologisk status för ytvatten i vattendistrikt Västerhavet från 2009. (Källa: vattenmyndigheterna 2009, Vatteninformationssystem Sverige VISS www.viss.lansstyrelsen.se)

HaV klar med regler för miljöstatus på svenskt ytvatten

2013-07-12 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar uppskattad ekologisk status för ytvatten i vattenområde Norra Östersjön från 2009. (Källa: vattenmyndigheterna 2009, Vatteninformationssystem Sverige VISS www.viss.lansstyrelsen.se)

HaV klar med regler miljöstatus på svenskt ytvatten

2013-07-12 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar uppskattad ekologisk status för ytvatten i vattendistrikt Bottenhavet från 2009. (Källa: vattenmyndigheterna 2009, Vatteninformationssystem Sverige VISS www.viss.lansstyrelsen.se)

HaV klar med regler för miljöstatus för svenskt ytvatten

2013-07-12 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Kartan visar uppskattad ekologisk status för ytvatten i vattendistrikt Bottenviken från 2009. (Källa: vattenmyndigheterna 2009, Vatteninformationssystem Sverige VISS www.viss.lansstyrelsen.se)