Pressmeddelanden

Överenskommelse kultur- och fritidsförvaltningen och Kungsleden angående Gaste Skate

2016-12-05 17:27 CET
Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund har kommit överens med fastighetsägaren Kungsle...

Modern konst ska lyfta Fisksätra

2016-12-05 08:00 CET
Nu ska flera nya konstverk bidra till ett vackrare och trivsammare Fisksätra. Tillsamma...

Säkrare andrahandsmarknad med BoPoolens nya hemsida

2016-12-05 07:00 CET
​Nu får BoPoolen en ny hemsida. Syftet med den nya webbplatsen, bopoolen.nu, är att ska...

Djurens Rätt Lund delar ut vegoutmärkelse

Djurens Rätt Lund delar ut vegoutmärkelse

2016-12-02 14:07 CET
Med start i år kommer Djurens Rätt Lund årligen att dela ut en vegoutmärkelse till den ...

LKF höjer hyran från den 1 januari 2017

LKF höjer hyran från den 1 januari 2017

2016-12-01 11:00 CET
Nu är hyresförhandlingarna med LKF klara. Resultatet är ett tvåårsavtal med särskilda v...

Ny utställning på Lunds konsthall

Ny utställning på Lunds konsthall

2016-12-01 08:00 CET
As Told Ana Gallardo, Tamar Guimarães & Kasper Akhøj, Emily Wardill Lunds konsthall 1...

VA SYD justerar avgifterna för vatten och avlopp

VA SYD justerar avgifterna för vatten och avlopp

2016-11-30 12:49 CET
VA SYDs förbundsfullmäktige har beslutat om justerade brukningsavgifter i medlemskommun...

Moriska Paviljongen tar krafttag mot otryggheten

Moriska Paviljongen tar krafttag mot otryggheten

2016-11-30 11:55 CET
På torsdag den 1 december kommer Moriska Paviljongen att genomgå en trygghets-workshop ...

1000 lundabor tyckte till om stadens parker, gator, torg och cykelbanor

2016-11-30 11:12 CET
Bättre koll på vad medborgarna tycker om några nyckelfunktioner är målet med den medbor...

Dags att lämna önskemål om skolplacering inför hösten 2017

2016-11-30 08:16 CET
Drygt 1.500 barn i Lunds kommun ska börja förskoleklass hösten 2017. Vårdnadshavare i L...