Pressmeddelanden

2015-04-01 15:04 CEST Briggen

​Årets första utfallsprognos pekar på positivt resultat

2015-04-01 12:15 CEST Malmö stad Årets första utfallsprognos visar att det prognostiserade resultatet är 73 miljoner kronor bättre än det budgeterade, och 65 miljoner kronor över det lagstadgade balanskravsresultatet. Det betyder att Malmö stad redan under det här året kan påbörja arbetet med att återställa 2014 års negativa resultat, vilket enligt lagen ska ske inom en treårsperiod.

​Planerna för Stadionområdet ett steg närmare förverkligande

2015-04-01 12:15 CEST Malmö stad I februari i år presenterade Malmös kommunledning planerna för hur Stadionområdet ska utvecklas. På onsdagen gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett planprogram för Stadionområdet som ett första steg mot förverkligande.

​Jämställdhet i fokus för Malmö stad som arbetsgivare

2015-04-01 12:15 CEST Malmö stad Med sina nästan 23 000 medarbetare är Malmö stad en av Skånes största arbetsgivare. Ett fokus för personalpolitiken är jämställdhet och möjligheten för både kvinnor och män att kombinera föräldraskap och arbete på lika villkor, och sedan 2013 arbetar man utifrån Plan för jämställd personalpolitik. Hur det arbetet fortlöper framgår i den årliga personalredovisningen som presenterades i dag.

Stor framgång för Malmös demensvård

2015-04-01 11:18 CEST Malmö stad

Sveriges största hållbarhetsstasning för ungdomar kommer till Malmö 9-10 april

2015-04-01 07:24 CEST Ungdomar.se 9 - 10 april kommer hållbarhetsprojektet we_change tillsammans med inspiratören Behrang Miri till Värnhemsskolan för att diskutera hållbarhet, hålla workshops och ge 1000 gymnasieelever verktyg för att kunna påverka samhället till det bättre. Målet är att stärka ungdomarnas självkänsla, bidra till ett kunskapslyft kring hållbar utveckling samt skapa en plattform där unga och näringsliv kan mötas.

Staffanstorp får ett eget drömplank

2015-04-01 06:45 CEST Veidekke i Sverige En plats där alla som vill får fundera, fantisera och drömma. Det är vad Staffanstorp får nästa vecka, onsdag 8 april, vid första spadtaget av Brf Vikhems Lycka som byggs i den helt nya stadsdelen Vikhem. Projektet byggs och utvecklas av Veidekke Bostad och beräknas vara inflyttningsklart våren 2016.

​Ny affärsområdeschef på Tema

2015-03-31 14:12 CEST Tema Emelie Arnoldsson har utsetts till ny affärsområdeschef för landskapsarkitektur på Tema. Emelie har varit en del av Tema sedan 2006, närmast kommer hon från rollen som chef på Temas kontor i Uppsala. Som affärsområdeschef blir hennes uppgift att fortsätta utveckla företaget inom landskapsarkitektur.

Judisk vår "Ord" 11/4 & 13/4: Göran Rosenberg, Jehoshua Kaufman, Elin Rombo, Staffan Scheja m.fl

2015-03-31 09:00 CEST Moriska Paviljongen I den tredje upplagan av Judisk Vår är temat ”Ord”. Här utforskar programmet vikten av det skrivna ordet och dess inverkan på minoritetsidentiteter.

50-metersbassängen på Aq-va-kul öppen igen

2015-03-31 08:34 CEST Malmö stad I dag, tisdagen den 31 mars, öppnar 50-metersbassängen på Aq-va-kul igen för allmänheten och simklubbarna. Bassängen stängdes för en vecka sedan på grund av missfärgat vatten som orsakades av kolutfällningar i vattnet.