Bilder

Utopia Arkitekter

Utopia Arkitekter

2017-03-09 06:58 CET

Husaren i Örebro

Husaren i Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Den genomgående portiken i bottenplan utgjorde en ingenjörsmässig utmaning.

Husaren i Örebro

Husaren i Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Husaren ger bostäder och kontor i centralt läge till Örbroarna.

Husaren i Örebro

Husaren i Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Betong och stål är de bärande byggnadsmaterialen i Husaren, men andelen glas är också betydande.

Husaren i Örebro

Husaren i Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Husaren ligger centralt i Örebro .

Husaren i Örebro

Husaren i Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Bostadsdelen på Husaren består bland annat av en radhusdel med loftgångar.

Husaren Örebro

Husaren Örebro

2017-03-08 14:28 CET

Både Peter Palmgren, projektledare på Öbo och Robert Krohn, platschef på NA Bygg, är överens om att samverkansarbetet har fungerat bra. De har ständigt jobbat med att skapa en tillåtande attityd och skapa en gemensam värdegrund i arbetslaget under bygget .

Inlagebild, Nobelmousse

Inlagebild, Nobelmousse

2017-02-01 10:45 CET