Dokument

2014-04-15 10:30 CEST MKB Fastighets AB Välkommen till MKB:s Kvarteret Trevnaden. – Tänk nytt, tänk om. Tänk lite kollektivt och bo precis som du själv vill.

Bytardag vid Trevnaden, vepa

2014-04-15 10:30 CEST MKB Fastighets AB

Regionstyrelsens dagordning

2014-04-14 23:47 CEST Region Skåne

SveaReals Årsredovisning 2013

2014-04-11 13:48 CEST SveaReal AB

Tidtabell Ystad

2014-04-10 09:00 CEST Skånetrafiken Tidtabeller och linjekarta för samtliga stadsbusslinjer i Ystad. Gäller från 14 april.

Dom Mark- och miljödomstolen 2014-04-07

2014-04-08 11:13 CEST Sydvatten Mark- och miljödomstolen skriver följande: Den som läser ovanstående avgörande noggrant och tillgodogör sig innehåller, kan inte komma till någon annan slutsats än att, i enlighet med detta avgörande, rättskraften ska bedömas så att grundvattenbortledningen ska anses ha prövats och vara en del av rättskraften i domen för Bolmentunneln, där även denna förutsatts i hela sin omfattning.

Internationell marknad april 2014 - lista över försäljare

2014-04-08 09:16 CEST Lund

Varierande betongexposé i Kristianstad, Tidningen Betong, april 2014

2014-04-07 10:23 CEST Starka Starka guidade tidningen Betong på en betongexposé i Kristianstad. De fick se Hammars skola, Kanalhusen, Kristianstad Arena, Galleria Boulevard, Finlandshusen, Rådhuset, grafisk betong och Sveriges första visningshus i hampbetong.

Citat från konst- och kulturaktörer i Skapande skola 2013/2014 och 2014/2015

2014-04-03 14:01 CEST Vallentuna kommun Några aktörer i Vallentunas Skapande skola berättar om sin medverkan.

Myndigheten för kulturanalys rapport Skapande skola, en första utvärdering (Rapport 2013:4).

2014-04-03 14:01 CEST Vallentuna kommun