Dokument

Bokslutsrapport från Region Skåne 2017

Bokslutsrapport från Region Skåne 2017

2018-01-23 11:00 CET

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska...

Koncept vårdboende

Koncept vårdboende

2018-01-19 11:47 CET

För oss i Omsorg i Helsingborg är det viktigt att den verksamhet som vi bedriver vid vå...

Koncept hemvård

Koncept hemvård

2018-01-19 11:47 CET

I koncept hemvård har vi fastslagit ett antal principer som är viktiga för oss i utföra...

Delaktighetsplan

Delaktighetsplan

2018-01-19 11:47 CET

Delaktighetsplanen innehåller en rad åtgärder som ska göra våra kunder mer delaktiga i ...

Fehmarntunneln är inte av ondo

Fehmarntunneln är inte av ondo

2018-01-19 08:58 CET

Kvp: Det finns ingen motsättning mellan Fehrman bält-förbindelsen och en framtid för fä...

Översiktsplan för Malmö

Översiktsplan för Malmö

2018-01-18 15:43 CET