Bilder

Meritmind och Brightby

Meritmind och Brightby

2019-03-26 12:04 CET

Midroc tecknar avtal med nya hyresgäster i WTC Propellergatan. Meritmind och Brightby godkänner att bilderna används i marknadsföringssyfte.

Meritmind and Brightby

Meritmind and Brightby

2019-03-26 12:04 CET

Midroc tecknar avtal med nya hyresgäster i WTC Propellergatan. Meritmind och Brightby godkänner att bilderna används i marknadsföringssyfte.

Logtrade

Logtrade

2019-03-26 12:04 CET

Midroc tecknar avtal med två nya hyresgäster till World Trade Center i Malmö. Fotografering av företaget Logtrade. Bilderna får användas i marknadsföringssyfte.

Nya hyresgäster WTC

Nya hyresgäster WTC

2019-03-26 12:04 CET

Meritmind

Meritmind

2019-03-26 12:04 CET

Får endast nyttjas i samband med pressmeddelande om nya hyresgäster i World Trade Center-fastigheten på propellergatan.

Logtrade

Logtrade

2019-03-26 12:04 CET

Midroc tecknar avtal med nya hyresgäster till World Trade Center i Malmö. Logtrade godkänner att bilderna används i marknadsföringssyfte.

Logtrade

Logtrade

2019-03-26 12:04 CET

Midroc tecknar avtal med nya hyresgäster till World Trade Center i Malmö. Logtrade godkänner att bilderna nyttjas i marknadsföringssyfte.