Bilder

Per Eneroth ny gatuchef i Lunds kommun

2014-04-16 16:00 CEST Lund Per Eneroth tillträder sin tjänst 1 augusti 2014.

MalmöExpressen illustration

2014-04-16 14:45 CEST Skånetrafiken

Rickard Söderberg, tenor

2014-04-16 11:19 CEST Malmö SymfoniOrkester, MSO Medverkar i JOYSTICK 6.0 den 9 och 10 maj 2014.

Strandsandjägare

2014-04-16 10:07 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Strandsandjägaren är bland annat knuten till sandiga älvstränder och har sannolikt försvunnit från flera vattendrag på grund av vattenreglering. Foto: Sven-Åke Berglind.

Klådris

2014-04-16 10:07 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Klådris är en lågväxt buske som har ett eget åtgärdsprogram eftersom den har minskat kraftigt till följd av vattenkraftsutbyggnad. Foto: Michael Krikorev.

Igenväxning vid Vänern

2014-04-16 10:06 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I Vänern har man minskat vattenståndets amplitud för att ha marginaler vid mycket stor nederbörd, vilket har lett till en snabb igenväxning av sjöns stränder. Sådana klimatrelaterade åtgärder försämrar överlevnadsmöjligheterna ytterligare för arter som redan är hotade. Bilden visar samma strand vid Vänern (Brommö) år 2000 och 2012.

Caravan of Life

2014-04-16 09:00 CEST Moriska Paviljongen

Sommarlund: Dalby stenbrott 2012

2014-04-16 08:00 CEST Lund

Sommarlund: Weeping Willows

2014-04-16 08:00 CEST Lund

Energieffektivisering Linero

2014-04-15 20:44 CEST Lund I EU-projektet Cityfied ska 500 lägenheter på vikingavägen i Lund energieffektiviseras