Bilder

Figuriner B. Världen på Kulturen

2015-05-04 19:14 CEST Kulturen Figurin av porslin, Meissen, Tyskland. KM 60359.

Figuriner A. Världen på Kulturen

2015-05-04 19:11 CEST Kulturen Skulptören Johann Kändler som kom till Meissen 1731 är figurinkonstens skapare. Här en skulptur som föreställer det antika greklands berättelse om Aeneas och Anchises flykt från Troja. Aeneas klädd som romersk krigare med plymförsedd hjälm. På ryggen bär han den äldre Anchises. Porslinsfigur efter modell av Johann Joachim Kändler i Meissen, omkring 1750. KM 26527

Kina och de ostindiska kompanierna. Världen på Kulturen

2015-05-04 19:09 CEST Kulturen Porslinet var en eftertraktad handelsvara som de Ostindiska kompanierna tog till Europa tillsammans med te och sidentyger. Här en terrin av porslin tillverkad i Kina för export under Qingdynastin 1736-1795 . Dekoren med den rosa färgen som målats över glasyr kallas famille rose. KM 13488

Monter Kina Mingtiden 2

2015-05-04 18:56 CEST Kulturen De blåvita dekorer som vi kanske främst associerar med kinesiskt porslin kom till efter önskemål från kunder i Främre Orienten. Blåmåleriet hade utvecklats i Kina i början av 1300-talet. I kombination med blått målat under glasyren började också andra färger målas över glasyren. De så kallade femfärgs-dekorerna, Wucai, blev inledningen på emaljmåleriet under Ming.

Monter Kina Mingtiden 1

2015-05-04 18:55 CEST Kulturen Stengods och porslin är unika kinesiska uppfinningar. Ur det kinesiska stengodset utvecklades det vita porslinet, troligen kring år 600. I elvahundra år var kineserna ensamma om kunskapen att tillverka porslin. I denna monter visas Mingtidens skulpterade keramik (1368-1644). Krigsguden Kuan-Ti och den stora urnan med drakornamentik är praktfulla exempel på lergodset från Ming.

Japanskt rökelsekar. Världen på Kulturen

2015-05-04 18:52 CEST Kulturen Rökelsekar i form av en elefant med pagodliknande torn från Japan. Brons KM 9672

Romersk dryckesskål. Världen på Kulturen.

2015-05-04 18:51 CEST Kulturen Antikens kultur och konst har hållits levande i västvärlden som ett gemensamt kulturarv. Det antika formspråket användes även under romarrikets tid och återkom genom renässansens pånyttfödelse av antika ideal på 1500-talet. Här romerskt glas. Dryckesskål i glas romersk. Ett fynd från Köln tillverkad ca 100-300-talet. 1-3:e e.Kr. KM 14909

Netsuke – knapp för japansk klädedräkt i elfenben. Världen på Kulturen.

2015-05-04 18:50 CEST Kulturen Netsuke. Knapp för japansk klädedräkt i elfenben. Eftersom dräkten saknade fickor bar man sin börs eller tobakspung med en snodd som fästes med en knapp. Dessa knappar, som kallas netsuke, var ofta konstnärligt utformade. Här Hotei lyckobringaren, en man med ett barn på en armen. Japan. KM 21297

Fornegyptisk religion. Världen på Kulturen.

2015-05-04 18:49 CEST Kulturen Fornegyptisk religion. Stele av kalksten, En adorant (tillbedjare) stående framför guden Osiris som avbildas i profil. KM 32156

Daoism – sköldpadda. Världen på Kulturen.

2015-05-04 18:48 CEST Kulturen Daoism. Rökelsekärl i form av sköldpadda. Symboliserar skapelsens begynnelse och tillhör enligt daoismen ”de fyra andliga djuren”. Tillsammans med draken, fenixfågeln och enhörningen bär sköldpaddan världen. KM 34872