Nyheter

Den nya 20 kronorssedeln presenteras i Astrid Lindgrens Värld

2015-07-31 18:41 CEST Astrid Lindgrens Värld AB

2015-07-30 16:00 CEST Region Skåne IVO påbörjade sin tillsyn av psykiatrin i Malmö under mars 2014. Ärendet har nu avslutats och IVO riktar fortsatt kritik mot det systematiska patientsäkerhetsarbetet, men menar samtidigt att Psykiatri Skåne har vidtagit de åtgärder som har krävts. Nu väntar ett fortsatt intensivt arbete med den åtgärdsplan som har tagits fram av Psykiatri Skåne.

Avskaffa informationsplikten för personer som lever med hiv!

2015-07-30 11:36 CEST Hiv-Sverige Den nya kunskap vi i dag har om överföringsrisker, bör bidra till en förändring av smittskyddslagstiftningens utformning. Informationsplikten för personer som lever med hiv bör avskaffas snarast, skriver representanter från Hiv-Sverige, RFSL och RFSU.

2015-07-28 14:29 CEST Familjeterapeuterna Syd AB I DN debatt (28/7) skriver professor Rolf Holmkvist i en artikel om rehabiliteringsgarantin och dess icke utvärderade resultat. Han kopplar påståendet att rehabiliteringsgarantin är dåligt utvärderad till mängden miljarder som staten via organisationsorganet för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har satsat på behandling av psykisk ohälsa.

LRF medias digitala transformation

2015-07-28 08:00 CEST Frontwalker AB LRF Media är Sveriges tredje största förlag och huvudverksamheten är att ge ut tidningar. Förlaget ger ut ett 20-tal titlar om många olika ämnen, bl.a. inredning, trädgård, jakt, hund, häst, historia och motor samt lantbruk, där LRF Media är marknadsledande. LRF Media möter samma utmaningar som andra tidningsförlag – att den långsiktiga trenden är att både upplagorna och annonsintäkterna faller.

Anonym avsändare förser vårdcentral med buketter

2015-07-27 08:00 CEST Region Skåne Varje torsdag sedan ett flertal år tillbaka levereras en praktfull blomsterbukett till Vårdcentralen Brösarp från en person som aldrig gett sig till känna. - Både personal och patienter är väldigt tacksamma för gesten. Det är en glädje att alltid ha fräscha blommor i väntrummet, säger verksamhetschefen Eva Rekman.

Projekt för bättre undervisning på distans

2015-07-23 15:45 CEST Luleå tekniska universitet Forskning vid Luleå tekniska universitet ska ge bättre distansundervisning vid Lapplands gymnasium.

Seminarier- & utbildningspass – Universell design & välfärdsteknologi 14 september

2015-07-22 14:00 CEST Funka För Livet I samband med att Funka för livet - mötesplats/mässa om funktionsnedsättning arrangeras i Arena Karlskrona 14-15 september erbjuds detta seminarierpass och utbildningstillfälle med tema Universell design och Välfärdsteknologi för kommun, landsting, arbetsterapeuter, sjukgymnaster m.fl.

Lättstädade möbler minskar risken för smitta

2015-07-20 13:44 CEST Region Skåne Lasarettet i Ystad byter ut all textil möbelklädsel mot avtorkningsbara ytor.

2015-07-16 11:14 CEST Region Skåne Psykiatri Skåne har lämnat in kompletterande Lex Maria-anmälningar till IVO kring suicid kopplade till vuxenpsykiatrin i Malmö.