Pressmeddelanden

2014-10-29 10:42 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Utövarna av parallellvetenskap förvrider för att vilseleda snarare än informera. De är skickliga i att manipulera medier, vilket i sin tur förvrider de beslutsfattande miljöerna. I den meningen är de ett hot mot själva demokratin, som är beroende av en välinformerad allmänhet. skriver doc Jens Sundström, och prof em Torbjörn Fagerström, SLU i Wall Street Journal

Donation från Ulla Håkansons stiftelse till doktorandprojekt

2014-10-29 10:41 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ulla Håkansson har under en mycket lång period varit en internationellt välkänd dressyrryttare. Nu har hennes stiftelse donerat 1,6 miljoner till ett doktorandprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet heter "Bättre sits och ridning genom träning av ryttarens balans och koordination".

2014-10-29 10:36 CET Paper Province En nyhetssammanfattning från Paper Province

2014-10-29 08:04 CET TransportGruppen Eva-Maria Ternblad, Högskolan i Skövde och Fredrik Palm, LTH får dela pris för 2014 års bästa studentuppsats om kollektivtrafik. De tar emot priset på mässan Persontrafik i Stockholm idag och får priset framför allt för att de kombinerat akademisk höjd med stor branschkunskap. Bakom priset för bästa studentuppsats 2014 står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Kollektivtrafikakademin.

2014-10-29 07:48 CET Gothia Science Park Spelföretagen i Gothia Science Park i Skövde är aktiva både på den nationella och den internationella scenen. Kommande veckoslut sätter inte mindre än sju studios fokus på försäljning och positionering på Game Connection i Paris respektive på Comic Con Gamex i Stockholm.

Musik Direkt öppnar anmälan och höjer åldersgränsen – fler kan vara med och tävla!

2014-10-28 16:04 CET Musik i Syd Som en del i det fördjupade samarbetet med Jeunesses Musicales International och inträde i det internationella konceptet Imagine höjer nu Musik Direkt den övre ribban för åldersgränsen till 13–21 år mot tidigare 13–19 år. Den 1 november öppnas anmälningen för Musik Direkt – Skåne & Kronoberg på musikdirekt.se och kommer att vara öppen december ut.

Simarena på Stadionområdet behöver utredas ytterligare

2014-10-28 15:00 CET Malmö stad Kommunledningen i Malmö stad har kommit överens om att ärendet om en simarena på Stadionområdet behöver utredas ytterligare innan det kan gå vidare för beslut. Därför avser kommunledningen att återremittera ärendet till fritidsnämnden.

2014-10-28 14:59 CET Region Skåne I somras Lex Maria-anmälde Region Skåne en omfattande och aggressiv tarmsmitta på Lasarettet i Ystad. Utbrottet som startade för snart två år sedan ledde till att flera multisjuka patienter avled. Tre utredningar har nu gjorts för att klarlägga händelseförloppet och vilka åtgärder som behöver göras.

Snart dags för julmarknader i Skåne

2014-10-28 14:04 CET Tourism in Skåne De skånska julmarknaderna är många och populära. Månaden innan jul finns ett åttiotal marknader att välja bland runt om i Skåne. Här finns tips på några av de mest populära, och även en komplett lista.

Nu bildar vi Allians för Skåne

2014-10-28 13:05 CET Moderaterna i Skåne När den nya mandatperioden inleds på måndag 3 november så står också de fyra allianspartierna enade. Vi ingår ett formaliserat samarbete under mandatperioden med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten inför regionens sammanträden.