Pressmeddelanden

Stort intresse för läktare i limträ – Martinsons bygger i Ljungby

2015-12-01 11:01 CET Martinsons Intresset för Martinsons läktare i limträ fortsätter att växa. Nyligen såldes en läktare med 650 platser till Lagavallen i småländska Ljungby. Valet föll på limträ av estetiska och miljömässiga skäl.

Patienter med Sick Building Syndrome-symtom tas inte på allvar

2015-12-01 10:02 CET Umeå universitet Personer som söker hjälp för symtom de fått av dålig inomhusmiljö möts ofta av misstroende från vård, arbetsplats och fastighetsförvaltare. Detta trots att ett tidigt omhändertagande av symtom kopplade till hälsovådlig inomhusmiljö, så kallad Sick Building Syndrome, är viktigt för patienters arbetsförmåga och återhämtning. Detta visar en avhandling vid Umeå universitet.

Oklarheter i lagstiftningen påverkar myndigheters samverkan i krissituationer

2015-11-30 09:41 CET Umeå universitet I en ny avhandling från Umeå universitet har Rikard Karlsson undersökt vilka rättsliga krav som ställs på myndigheterna att samverka vid olyckor och extraordinära händelser och hur dessa krav förhåller sig till sekretesslagstiftningen. I undersökningen framgår att det finns oklarheter i lagstiftningen som kan påverka myndigheternas möjligheter att samverka negativt.

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

2015-11-30 08:48 CET Umeå universitet Månens rymdmiljö är mycket mer aktiv än man tidigare trott. Detta framgår i en ny avhandling av Charles Lue, vid Institutet för rymdfysik och Umeå Universitet. Resultaten försvaras fredagen den 4 december vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

2015-11-30 08:00 CET Umeå universitet Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som förmedlas i klassrum, kurslitteratur och uppslagsverk. Frågan är hur väl dessa framstegsberättelser står sig vid en närmare granskning. Daniel Nyström, Umeå universitet, menar att framstegsberättelser många gånger ger uttryck för forskares önskan om att vara del av en progressiv utveckling.

2015-11-27 11:05 CET Umeå universitet Palliativ hemsjukvård för svårt hjärtsjuka är en mycket kostnadseffektiv vårdform som kostar mindre är den vård som denna patientgrupp vanligtvis får., enligt en studie vid Umeå universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Palliative Medicine.

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

2015-11-27 07:00 CET Umeå universitet För personer som är 85 år eller äldre har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och leder till färre dödsfall under en femårsperiod. Detta visar ny forskning som studerat faktorer av betydelse för gott åldrande bland mycket gamla människor och som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet.

Författaren Bernhard Nordhs arkiv finns nu tillgängligt

2015-11-26 16:06 CET Umeå universitet Författaren Bernhard Nordh (1900-1972) var en av 1900-talets mest lästa författare i Sverige. Nu finns hans personarkiv på Forskningsarkivet. Arkivet innehåller manuskript till böcker, noveller och filmer samt klippsamling, förlagskorrespondens och fotografier.

Lina Trulsson tilldelas årets Michael Treschow-stipendium

2015-11-26 12:51 CET Umeå universitet Lina Trulsson, student vid Masterprogrammet i avancerad produktdesign vid Designhögskolan, Umeå universitet, tilldelas Michael Treschow-stipendiet på 100 000 kronor för att hon har uppvisat djärvhet, nydanande och lust i sitt arbete.

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

2015-11-24 16:47 CET Umeå universitet Ultraljud kan användas för att identifiera patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke och som därför kan behöva en förebyggande operation. Eftersom kirurgiska ingrepp för att förhindra stroke anses hjälpa endast vissa patienter kan ultraljud också bidra till att förhindra onödiga operationer. Detta visar en ny avhandling vid Umeå universitet.