Pressmeddelanden

Hälsan hos våldsutsatta kvinnor i Vietnam påverkas av sociala förväntningar

2014-04-23 10:36 CEST Umeå universitet Vietnamesiska kvinnors hälsa drabbas om de utsätts för våld från en manlig partner, men hälsan påverkas också av den sammantagna livssituationen i vardagen. Det konstaterar Viveca Larsson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 25 april.

Riskmarkören ADMA stiger vid blödning i hjärnan

2014-04-23 10:08 CEST Umeå universitet Den nyligt upptäckta riskmarkören för hjärt-kärlsjukdom ADMA (asymetriskt dimetylarginin) stiger i blodet i samband med subarachnoidalblödning i hjärnan och halterna är fortsatt förhöjda efter ett år. Det är ett av resultaten i den avhandling som Cecilia Lindgren försvarar vid Umeå universitet, den 25 april.

Nytt rekord i ansökningar till Umeå universitet

2014-04-23 09:29 CEST Umeå universitet Antalet anmälningar till Umeå universitets utbildningar fortsätter att slå nya rekord. Totalt har drygt 28 000 sökt en utbildning vid Umeå universitet i första hand inför höstterminen 2014. Det är nästan 1200 fler än i fjol och motsvarar den fjärde största ökningen i landet.

2014-04-22 16:09 CEST Umeå kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om en medfinansiering om drygt 300 000 kr för kommunens medlemskap i BioFuel Region. Mot beslutet reserverade sig Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (FP).

2014-04-22 16:06 CEST Umeå kommun En lägre föreningstaxa är en del i ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om lokalanvändningen i Väven. Ledande för beslutet är visionen om att huset ska fyllas med så mycket verksamhet som möjligt för boende och besökande i Umeå.

2014-04-22 16:00 CEST Umeå kommun Kulturnämnden beslutar att ge konstnären Pia Sandström i uppdrag att gestalta Storsjöskolan i Holmsund till en kostnad av 225 000 kronor.

Ombyggnad av Vasaplan startar med dialog i höst

2014-04-22 15:48 CEST Umeå kommun En av Umeås viktigaste och mest frekventerade platser ska byggas om – Vasaplan. Kommunen har budgeterat för en ombyggnad som är tänkt att påbörjas 2016. Vasaplan är och förblir ett nav för kollektivtrafiken. Dialog i olika former med medborgarna i ett tidigt skede, kommer utgöra en del av underlaget till den slutliga utformningen.

2014-04-22 14:35 CEST Umeå universitet Nu lanseras en ny guide till konsten på Umeå universitets campus. Eller rättare sagt två: en i bokform, och en digital version för mobiler och surfplattor. Torsdagen den 24 april klockan 10 presenteras guiden och några utvalda konstverk.

Dags att tacka biltvättande Umeåbor igen!

2014-04-22 14:24 CEST Umeå kommun En blytung anledning till att tvätta bilen på macken är att biltvätt hemma på gatan förgiftar sjö och hav. Miljömärkta rengöringsmedel är bra, men det räcker inte. När man spolar av bilen på uppfarten rinner miljöfarliga tungmetaller ner i dagvattenbrunnar och vidare till närmaste vattendrag – helt utan rening! Bilen ska tvättas på en biltvätt, och allra helst på en miljömärkt biltvätt.

2014-04-22 14:15 CEST Umeå universitet Att uppfostra ett barn som ensamstående mamma innebär många utmaningar – men det har inte en negativ inverkan på kvinnors lycka, enligt ny forskning som publiceras i Journal of Happiness Studies.