Pressmeddelanden

Kammarrätten avslår Minervaskolans överklagan

2016-06-23 14:54 CEST
Kammarrätten avslår Minervaskolans överklagan och instämmer i Förvaltningsrättens tidig...

Fler behöriga till gymnasieskolan och högre betyg i Umeå kommuns grundskolor

Fler behöriga till gymnasieskolan och högre betyg i Umeå kommuns grundskolor

2016-06-23 14:47 CEST
​De preliminära siffrorna visar att 92 % av eleverna som slutade åk 9 i de kommunala gr...

​​Mer undervisningstid i matematik för elever i åk 4-6

2016-06-23 14:36 CEST
För- och grundskolenämnden beslutar att utöka undervisningstiden i matematik på kommuna...

​​Språkförskolan får utöka sin verksamhet

2016-06-23 14:32 CEST
För- och grundskolenämnden godkänner att Språkförskolan får utöka sin verksamhet med en...

Familjedaghemmet Lyckebo nekas utöka sin pedagogiska verksamhet

2016-06-23 14:30 CEST
För- och grundskolenämnden har beslutat att inte godkänna familjedaghemmet Lyckebo att ...

Investeringar i Skärgårdsskolan säkras för att möta fler elever

2016-06-23 14:30 CEST
För- och grundskolenämnden bekräftar Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att de i...

Nuvarande skollokal i Bullmark fortsätter att nyttjas för åk 4-6

2016-06-23 14:25 CEST
​En enig för- och grundskolenämnd beslutade att elever i årskurs 4-6 inom Bullmarks sko...

Nijmegen slog Umeå i finalen och blir Europas miljöhuvudstad 2018

2016-06-22 21:53 CEST
Umeå höll en övertygande presentation för juryn i Ljubljana och rosades för sitt strate...

Behov av systematisk uppföljning av barnfattigdom

2016-06-22 17:38 CEST
På uppdrag av individ- och familjenämnden har det genomförts intervjuer med vårdnadshav...

Individ- och familjenämndens åtgärder för att få en budget i balans

2016-06-22 17:37 CEST
Under individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni togs beslut om effektiviseringar...