Pressmeddelanden

2015-01-30 12:41 CET Umeå kommun Tekniska nämnden har beslutat om en policy för lekplatser och lekmiljöer i Umeå. I den tydliggörs vilka förhållningssätt och ambitioner kommunen har med lekplatserna samt hur de ska skötas.

Parkinsonsproteiner betvingas

2015-01-30 10:00 CET QureTech Bio AB Forskarna bakom QureTech Bio AB, Matthew Chapman och Fredrik Almqvist, har i dagarna publicerat banbrytande resultat som förändrar hur sjukdomar som tex Parkinsons kan behandlas i framtiden. ”Vi har identifierat en ny, spännande angreppspunkt som kan bli viktig för design av framtida läkemedel mot Parkinsons sjukdom”, säger professor Fredrik Almqvist, kemiska institutionen, Umeå universitet.

SMO Motoroptimering - Nu även i Umeå!

2015-01-30 09:54 CET Svensk Motoroptimering Umeå Svensk Motoroptimering är stolta över att nu kunna erbjuda våra tjänster även i Umeå med omnejd! Svensk Motoroptimering har mångårig erfarenhet av motoroptimering och tillverkar våra egna programvaror. Därför kan vi erbjuda dig som kund landets bästa optimeringar, oavsett bilmodell!

Varför musungar dör

2015-01-30 09:26 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Den största andelen däggdjur som används inom biomedicinsk forskning är möss och musuppfödning är en viktig del av försöksdjursanvändning. Det är vanligt att enskilda musungar eller hela kullar dör, det påverkar försöksplanering då det skapar osäkerhet kring hur många djur som finns för forskning. Elin Weber, SLU i Skara, har i en avhandling visat på faktorer som påverkar musungars överlevnad.

Addskills startar omfattande certifiering i Umeå

2015-01-30 08:21 CET InfoTech Umeå ​Stanna i Umeå och certifiera dig. Det är rådet från Addskills som nu erbjuder certifiering för Microsoft, Oracle, Cisco, Citrix, VMware, IBM och HP.

2015-01-29 17:07 CET Umeå kommun Umeå kommun Fastighet rustar upp delar av Nolia. Nytt tak byggs och konferens- och restauranglokalerna ska byggas om. Takbytet har blivit försenat och vatten har läckt in. Detta har främst påverkat konferensverksamheten och Kummins restaurang. Från och med 1 februari stänger Kummins restaurang cirka 6 månader. Restaurangen kan hälsa sina gäster åter i augusti, i nyrenoverade lokaler.

2015-01-29 15:12 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden beslutar att förlänga godkännandet av Kotten för att bedriva familjedaghemsverksamhet 1-5 år i Stöcke. Det finns fortsatt ett behov av platser i Stöcke samt önskemål från föräldrar att placera sina barn på Kotten.

2015-01-29 15:09 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott mot budget på -6,4 mnkr 2014. Det motsvarar en avvikelse på -0,4 procent och stämmer väl med prognosen efter augusti på – 8 mnkr.

2015-01-29 13:22 CET Umeå kommun Äldreomsorgen har flera utmaningar när det gäller att ge jämlik vård och omsorg. Nu prioriterar Umeå kommuns äldrenämnd jämställdhet, HBTQ, etnicitet, klass och minoriteters rättigheter genom att bilda en politisk beredningsgrupp för jämställdhet med intersektionellt* perspektiv.

2015-01-28 17:21 CET Umeå kommun Detaljplanen för Hilding Holmqvists planerade hotell vid Renmarkstorget har blivit godkänd av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden antog planen redan i november 2013 men den upphävdes och återförvisades efter ett beslut från Mark- och miljödomstolen. Domstolen ansåg att planen har ett så stort allmänt intresse att det inte var möjligt för Byggnadsnämnden att via delegation anta planen.