Pressmeddelanden

Guitars -The Museum, Hotel Vännäs och Köksbaren  utnämndes till årets turisföretag

2014-11-27 18:12 CET Umeå kommun För 13:året i rad utdelades i eftermiddag på Hotel Aveny årets turistföretagarpriser. Umetjur tilldelades Guitars - The Museum, Umeko till Hotel Vännäs och Umekalv till Köksbaren. Stora Hotellet fick årets hederspris.

Ume.nets film ”Living with lag” nominerad – igen

2014-11-27 13:36 CET Umeå Energi Ume.net har nominerats i kategorin Årets marknadskampanj på Telekomgalan 2015 för den virala succén ”Living with lag”. – Vi hinner knappt hänga in finkläderna i garderoben efter en gala tills det är dags för nästa prisutdelning. Det är helt fantastiskt – overkligt! säger Mats Berggren, vd på ume.net.

2014-11-27 13:04 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det råder inget tvivel om att bly i jaktammunition är ett potentiellt miljö- och hälsoproblem, och att det finns alternativ ammunition att tillgå. Detta enligt samstämmiga svenska och norska forskare

2014-11-27 08:18 CET Umeå kommun ​Söndag den 30 november är det den nionde gången som det ordnas designmarknad – för ung oetablerad design – på Hamnmagasinet. Marknaden har öppet klockan 11.00 till 16.00 med fri entré.

En Miljökalender till umeborna från UMEVA

2014-11-26 15:55 CET Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag ​Inför 2015 har UMEVA gjort en Miljökalender till alla hushåll i Umeå kommun. Man hoppas att den ska hjälpa till att höja miljömedvetenheten och samtidigt fylla en praktisk funktion. Kalendern delas ut under helgen 29-30 nov, så håll utkik i brevlådan!

2014-11-26 11:26 CET Umeå universitet En nationell agenda för additiv tillverkning – eller 3D-printing – har tagits fram i ett brett samarbete mellan ett 50-tal företag, lärosäten och institut i Sverige. Möjligheterna är stora. Den nya tekniken förutspås leda till nästa industriella revolution, och spara stora mängder tid och resurser.

Han vill se förstärkt mödravård i Indien

2014-11-26 11:10 CET Umeå universitet Behovet av förbättringar av mödravården blir en allt viktigare fråga för politiker och beslutsfattare i Indien. Nu behövs ett ökat fokus på att förändra mödravården organisatoriskt och i praktiken för att minska dödligheten bland unga indiska kvinnor. Det konstaterar Tej Ram Jat i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet.

Tätortsnära skog – urban livskvalité

2014-11-26 09:56 CET Umeå universitet Skogsområden i tätorters utkanter är välbesökta rekreationsmål som erbjuder en kontrast mot den urbana miljön och ger människor möjlighet att uppleva naturen. Utbudet av tillgänglig och attraktiv skog varierar dock mellan bostadsområden, och är särskilt låg inom socioekonomiskt utsatta kvarter. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

2014-11-25 13:39 CET Umeå kommun ​Kommunstyrelsen har valt ledamöter till dess arbetsutskott, näringslivs- och planeringsutskott samt personalutskott. I bifogad bilaga finns förteckningar över både ordinarie ledamöter och ersättare.

2014-11-25 13:19 CET Umeå kommun ​Glashuset på Rådhustorget kommer att avvecklas under första kvartalet 2015, efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Samhällsbyggnad/fastighet har fått i uppdrag att sälja huset.