Pressmeddelanden

Gränsöverskridande samarbete ska locka turister

2015-11-25 09:00 CET Visit Umeå Nu gör hela Höga Kusten området, Umeåregionen och Kvarkens skärgård gemensam sak för att locka fler turister till Kvarkenregionen. EU har via Botnia-Atlanticaprogrammet beviljat finansiering till det turism‐ och näringslivsinriktade världsarvsprojektet Spotlight High‐Low Coast.

2015-11-24 17:43 CET Umeå kommun KFUM har under ett antal år utrett möjlighet att bygga ut den befintliga lägergården på Nydala med en inkluderande action sportanläggning. Efter ett beslut av fritidsnämnden kan planerna nu ta ett steg närmre mot verklighet.

2015-11-24 17:16 CET Umeå kommun Under flera år har det funnits en fritidsgård för unga på Haga och Sandbacka. Sandagården har under en period haft väldigt få besökare. Därför testade Umeå kommun under 2015 ett nytt sätt att träffa ungdomarna. Försöket fick stor effekt och därför har fritidsnämnden nu beslutat att fortsätta på den inslagna vägen.

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

2015-11-24 16:47 CET Umeå universitet Ultraljud kan användas för att identifiera patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke och som därför kan behöva en förebyggande operation. Eftersom kirurgiska ingrepp för att förhindra stroke anses hjälpa endast vissa patienter kan ultraljud också bidra till att förhindra onödiga operationer. Detta visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

2015-11-24 14:41 CET Umeå kommun Äldrenämnden antog vid sammanträdet den 24 november uppdragsplan och budget för 2016. Nämnden gör flera satsningar för att utveckla äldreomsorgen i Umeå kommun.

Reseråd minskar inte risken att bli sjuk på resan

2015-11-24 12:49 CET Umeå universitet Utlandsresor innebär risk för sjukdom och bärarskap med antibiotikaresistenta bakterier, speciellt för studenter. Resediarré och luftvägsinfektioner är de vanligaste resesjukdomarna. Men även om resenärer följer vaccinationsklinikens råd kring hur man förebygger risker under resan så minskar följsamhet inte risken att bli sjuk, visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Får 60 miljoner för säkrare matförsörjning

2015-11-24 09:47 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sida finansierar ett internationellt forskningsprogram kring livsmedelsförsörjning med 60 miljoner kronor under fyra år. Bakom programmet star forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs och Lunds universitet samt Stockholm Environment Institute.

Byggstart för äldreboende och förskola i nytt samverkanshus

2015-11-24 08:42 CET Umeå kommun Fredag 27 november startar bygget av ett unikt samverkanshus på Älgvägen på Marieberg. Huset blir det första i sitt slag som byggs av Umeå kommun och ska rymma en förskola, äldreboende och ett gemensamt produktionskök.

Insikter i maskars ämnesomsättning värdefulla för förståelse av fetma

2015-11-24 08:34 CET Umeå universitet För att förstå vilka molekylära mekanismer som kontrollerar kroppens absorbering av näringsämnen har forskare vid Umeå universitet studerat ämnesomsättningen hos rundmaskar. Rytmiska fenomen i maskens tarmar visar sig vara avgörande för tarmcellernas normala absorbering av fettämnen, visar en ny avhandling vid Umeå universitet.