Pressmeddelanden

Umevatoriet erbjuder exklusiv legorobotkurs

Umevatoriet erbjuder exklusiv legorobotkurs

2017-02-23 08:00 CET
Det börjar bli tradition att Umevatoriet erbjuder skolungdom att lära sig programmera e...

Musikskolan medverkar i kulturhuvudstadsåret 2017

2017-02-22 15:42 CET
Umeå Musikskola har inbjudits att medverka som samarbetspart i ett projekt, som ordnas ...

Umeå kommun erbjuder ett mer utvecklat stöd till familjehem

2017-02-22 15:05 CET
Ett utvecklat stöd från socialtjänsten och ett systematiskt kvalitetsarbete ska ge håll...

Så blir gymnasieskolans programutbud på ”Östra skolan”

2017-02-22 12:30 CET
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om vilka gymnasieprogram som ska fin...

Hushållen har lite att vinna på aktiv elkonsumtion

Hushållen har lite att vinna på aktiv elkonsumtion

2017-02-22 09:20 CET
I takt med att andelen förnyelsebar el ökar finns också en förhoppning om allt fler ska...

​Att överklaga är en demokratisk rättighet Hans Lindberg

2017-02-22 08:38 CET
Centerpartiet i Umeå ogillar Hans Lindbergs uttalanden där han klagar på de privatperso...

Sagan som väg till kvinnans frigörelse

Sagan som väg till kvinnans frigörelse

2017-02-22 08:00 CET
Kan kvinnofrigörelse ha något med sagor eller sagoskrivande att göra? I en ny avhandlin...

Inbjudan till pressträff

Inbjudan till pressträff

2017-02-21 14:38 CET
”Det är väldigt oroande. Svenska vindkraftföretag går på knäna” Rickard Nordin, energi...

Vad händer med slöjdämnet i en resultatfokuserad skola?

Vad händer med slöjdämnet i en resultatfokuserad skola?

2017-02-21 11:29 CET
Många har en bild av slöjd som ett skolämne där man täljer en smörkniv eller syr en pås...