Pressmeddelanden

2014-08-22 15:00 CEST Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad Tisdag den 26 augusti berättar vi mer om den kommande samiska årstiden höstsommaren och den stora invigningen av den.

2014-08-22 10:00 CEST Umeå universitet Fyra forskare samt två doktorander, som alla forskar om politiska partier och kampen om regeringsmakten i parlamentariska demokratier, startade förra veckan bloggen Om makt och politik, där de analyserar aspekter av den svenska valrörelsen.

Het skogsråvara i fokus för internationell konferens

2014-08-22 09:16 CEST Umeå universitet Lignin har tidigare setts som en restprodukt i skogsindustrin. Nu har det seglat upp som ett basmaterial för bioraffinaderier som utvecklar högvärdiga produkter av råvara från träd och växter. Men trots ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete är det inte alltid som olika forskningsdiscipliner möts. Konferensen Lignin 2014 som äger rum i Umeå den 24-28 augusti blir ett sådant tillfälle.

Internationella studenter anländer till Umeå

2014-08-21 15:23 CEST Umeå universitet Måndagen den 25 augusti välkomnar Umeå universitet nya internationella studenter. De flesta studenter startar terminen med en introduktionsvecka som ger dem en möjlighet att lära känna varandra och få en inblick i hur det är att studera och bo i Umeå.

2014-08-21 14:17 CEST Umeå kommun En utredning om våld i nära relationer, som presenterats för jämställdhetsutskottet, visar att många ledare i Umeå kommun möter människor som utsatts för våld av en närstående. Nu tas en handlingsplan fram för att förbättra arbetet i kommunen.

Utökat område med parkeringsförbud på Teg

2014-08-21 13:22 CEST Umeå kommun På Teg finns gator där framkomligheten begränsas av parkerade bilar. Tekniska nämnden har därför beslutat att parkeringsförbudet ska utökas till att gälla ett större område på Teg, närmast Umeälven. I nämndens beslut ingår att göra parkeringsplatser på gatan. Därför kommer kommunen att ordna ett antal gatuparkeringar inom området. Uppskyltningen påbörjas i höst och beräknas var klart 1 dec.

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, talar på Business Arena

2014-08-21 13:07 CEST Business Arena

Nya delar av Arboretum Norr invigs 23 augusti

2014-08-21 12:50 CEST Umeå kommun Lördag 23 augusti klockan 13–18 invigs nya delar av Arboretum Norr i Baggböle, cirka 10 km väster om Umeå. Programmet bjuder på gratis guidningar, konstutställning och musik. Stiftelsen firar också 30-års jubileum.

NCC bygger Umeås första Engelska skola

2014-08-21 10:36 CEST NCC AB Umeå växer och snart startar Engelska skolan sin första skola i staden för 500 elever i årskurs 4 till 9. NCC bygger om 5 300 kvadratmeter företagslokaler på Teg söder om centrum till en modern skola som öppnar höstterminen 2015. Kungsledens order är värd 48 MSEK.

2014-08-20 15:51 CEST Umeå kommun Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja ett planarbete vid Umeå Östra, mellan Sjukhusbacken och tågstationen. Enligt befintlig plan ska det byggas centrumbebyggelse (handel, kontor, service, restauranger, hotell med mera) och parkering på platsen.