Pressmeddelanden

2015-02-27 11:04 CET Umeå kommun Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till ny utformning av Rådhustorget. Det är Sweco arkitekter med landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson i spetsen som fått uppdraget. Rådhustorget är Umeås mest representativa plats. Målet är att skapa ett vackert torg, omsorgsfullt utformat och med väl valda material.

2015-02-27 11:04 CET Umeå kommun Tekniska nämnden har beslutat om en ny taxemodell och reviderade riktlinjer för hyra av kommunal mark. Den nya modellen bygger på läget, antalet kvadratmeter och hur länge man hyr ytan. Det här är en enklare taxemodell som är lättare att förstå och den blir mer rättvis.

2015-02-26 14:44 CET Be Green Umeå Lördagen den 28 februari kommer Be Green Umeå att befinna sig på Rådhustorget med sin kampanjbil – kom och upplev hur en gråtande bil låter.

2015-02-26 14:21 CET Umeå kommun ​Ett medborgarförslag vill se fortsatt fritidshemsverksamhet i Bodbyn före och efter skoldagens slut för elever 6-12 år från Bodbyn som går skola i Bullmark. För- och grundskolenämnden beslutar att fortsätta bedriva denna verksamhet i EFS-kyrkans lokaler i Bodbyn under vårterminen ut. Tillfälliga baracker anses vara ett dyrt alternativ och inte en långsiktigt hållbar lösning.

2015-02-26 14:18 CET Umeå kommun För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med ett medborgarförslag att ge barn i förskoleklass upp till och med årskurs 3 rätt till deltidsplats på fritidshem när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Förändringen ska ske så snart som möjligt under våren 2015.

2015-02-26 14:13 CET Umeå kommun Holmsund-Obbola har behov av fler lokaler för att rymma barn och elever i förskolan och skolan de närmaste åren. För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslaget till ökad samordning av verksamheter.

​Allt färre drabbas av typ 2-diabetes

2015-02-26 10:10 CET Umeå universitet Allt färre svenskar insjuknar med typ 2-diabetes, och de som har sjukdomen lever allt längre. Det konstaterar forskare vid bland annat Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Diabetic Medicine.

Lockar gymnasieelever med it och media

2015-02-26 07:45 CET InfoTech Umeå ​Det är stort intresse för it-utbildningar, spelutveckling och programmering när 3 000 gymnasieelever besöker Umeå universitet. På plats finns även it-branschen för att berätta om vad som väntar efter utbildningarna.

2015-02-25 16:59 CET Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill fortsätta utreda möjligheterna att samla delar av den kommunala gymnasieverksamheten i anslutning till Midgårdsskolan på Umestan.