Pressmeddelanden

2014-08-12 15:36 CEST Umeå kommun Kommunstyrelsen har avslagit sex medborgarförslag. Vattenfall i älven, trådbunden internet respektive ett p-hus var några av de ämnen som togs upp i förslagen.

2014-08-12 11:09 CEST Umeå universitet Umeå universitet är landets tredje största lärosäte sett till antalet antagna studenter höstterminen 2014. Populära program är bland annat psykologprogrammet, tränarprogrammet och vårdadministrativa programmet

2014-08-11 12:09 CEST Umeå kommun Med anledning av helgens dödsolycka är kommunens krisstödsgrupp och kyrkans stödgrupp aktiverad. Stödcentrum finns på två platser och håller öppet för anhöriga, vänner och andra behövande.

2014-08-11 09:28 CEST Umeå kommun Den 16–17 augusti anordnas Norrlands hittills största graffitiarrangemang vid Umeå kommuns lagliga graffitivägg på I20-området samt på Hamnmagasinet. Den legendariske Blade, som var en av de som startade graffitikulturen i New York, kommer att måla live och föreläsa.

2014-08-08 11:32 CEST Umeå kommun De kommunala gymnasieskolorna Midgårdsskolan och Fridhemsgymnasiet erbjuder, i samarbete med socialtjänsten, ensamkommande ungdomar att delta i sommarskola med undervisning i svenska och matematik samt sociala aktiviteter. Ni är välkomna att träffa eleverna på Midgårdsskolan under vecka 33. Hör gärna av er innan besöket så kan vi bestämma tid och plats.

Ångestdämpande i avloppsvattnet ger abborrar längre liv

2014-08-08 11:01 CEST Umeå universitet Ångestdämpande läkemedel som letar sig ner i vattendrag från renat avloppsvatten kan öka överlevnaden hos abborrar. Det visar en grupp Umeåforskare i en studie som kan förändra uppfattningen om läkemedelsföroreningarnas effekter.

2014-08-07 17:45 CEST Umeå kommun Sedan eftermiddagen idag 7 augusti har en del trygghetslarm i Umeå varit utslagna. Orsaken är att ett flertal telefonoperatörer har driftstörningar på sina mobila växellösningar. Felet berör bland annat ett flertal myndigheter, kommuner och länsstyrelser i Sverige.

Umeås gästnätter ökar

2014-08-07 11:53 CEST Umeå kommun Första halvåret 2014 kan sammanfattas ”succé” då det gäller antalet övernattande besökare i Umeå. Hotellen i Umeå redovisar en ackumulerad ökning med 20% jämfört med år 2013. Statistiken över gästnätter på hotell som tillhandahålls av Statistiska Centralbyrån visar att Umeå under första halvåret haft 209 408 gästnätter.

2014-08-07 10:40 CEST Umeå universitet Forskare har nu identifierat mer än 100 positioner i det mänskliga genomet som kan kopplas till risken att utveckla schizofreni. Resultaten som är publicerade i tidskriften Nature, kan leda till nya metoder för att behandla sjukdomen. Det behövs – utvecklingen av nya läkemedel har i princip avstannat sedan 1950-talet.

2014-08-06 10:36 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Spider silk is an impressive material: Light weight and stretchy yet stronger than steel. Silk proteins, called spidroins, rapidly convert from a soluble form to solid fibers at ambient temperatures and with water as solvent. How the spiders regulate this process is to a large extent unknown. Now, a group of researchers from Sweden, Latvia, China and USA show how the process is regulated..