Pressmeddelanden

2015-03-25 16:06 CET Umeå kommun Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för fler bostäder, både radhus och lägenheter. – Eftersom det finns ett stort behov av bostäder är vi naturligtvis glada att det ständigt byggs, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

2015-03-25 14:35 CET Umeå kommun Individ- och familjenämnden ger två utredningsuppdrag till socialtjänsten: I vilken grad genomförs barnkonsekvensanalyser vid beredning och beslut inom kommunens verksamheter? Vad tycker barn och familjer som beviljats försörjningsstöd om de åtgärder som kommunen vidtagit?

2015-03-25 14:18 CET Umeå kommun För att bättre möta efterfrågan och behov hos personer med funktionsnedsättning har individ- och familjenämnden beslutat om en fyraårig strategiplan för boende, arbete, sysselsättning och fritid.

Toppforskare från Umeå får Wallenberg Clinical Scholars

2015-03-25 13:25 CET Umeå universitet Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet får 15 miljoner kronor i anslag från programmet Wallenberg Clinical Scholars, för att hitta en behandling som kan bromsa det dödliga förloppet vid ALS. Han är tillsammans med tre andra forskare först ut att få anslaget som utdelas för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år.

2015-03-25 12:04 CET Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att inte erbjuda Handelsprogrammet nästa läsår samt att lägga ner samhällsvetenskapsprogrammet på Fridhemsgymnasiet. Den engelskspråkiga utbildningen International Baccalaureate (IB) på Midgårdsskolan läggs också ner. Anledningen är att de är för få elever som har sökt dessa utbildningar.

Västerbotten har Sveriges snabbaste bredband, men fördelningen är ojämn

2015-03-25 11:28 CET InfoTech Umeå ​Västerbotten har Sveriges snabbaste bredband och Umeå, Skellefteå och Vännäs ligger på topplistan över andel invånare som har minst 100 Mbit/s i sin uppkoppling. Men fördelningen är ojämn inom länet.

Studenter granskar spel om entreprenörskap

2015-03-25 10:00 CET InfoTech Umeå ​Under två dagar har studenter vid Umeå universitet diskuterat entreprenörskap och frilansande, bland annat genom att spela och utvärdera spelet Frilansspelet av företaget Good Learning.

Nyupptäckt mutation förklarar många fall av ALS

2015-03-24 22:29 CET Umeå universitet Mutationer i genen TBK1 är den tredje vanligaste orsaken bakom utveckling av sjukdomen ALS i Sverige. Mutationen kan även orsaka demenssjukdomen FTD. Det visar Peter M Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet i en artikel, som publiceras i tidskriften Nature Neuroscience.

Gymnastikens hus ett steg närmare verklighet

2015-03-24 17:32 CET Umeå kommun Etableringen av ett hus för gymnastik har länge varit en önskan från gymnastikföreningarna i Umeå kommun. I och med ett beslut från fritidsnämnden tar Gymnastikens hus ett stort steg från önskan mot verklighet.