Pressmeddelanden

2015-02-25 16:57 CET Umeå kommun Byggnadsnämnden antog den 25 februari detaljplanerna för etapp 2 inom Stadsliden 6:3. Det betyder att området där de gamla vårdlokalerna för barn- och ungdomspsykiatrin tidigare låg snart kan bebyggas med bostäder. – Det kommer att bli en attraktiv bostadsmiljö mellan Nydalahöjd och Mariehem, så det är roligt att planen antas, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

2015-02-25 14:57 CET Umeå kommun Umeå kommun förbättrar sitt servicearbete gentemot företag. Åtgärdena utgår från synpunkter som företagen i Umeå framfört. Det handlar om att förtydliga informationen så att processerna går snabbare, till exempel inom områdena bygglov samt mark och exploatering. Kommunen förbättrar även den direkta kommunikationen i detaljplanshanteringen.

Extra resurser för att klara utredningstiderna inom individ- och familjeomsorgen

2015-02-25 13:45 CET Umeå kommun ​Fyra extra heltidstjänster tillsätts för att komma till rätta med de långa utredningstiderna för anmälningar som rör barn och unga. Det beslutade individ- och familjenämnden den 25 februari.

​Kort vårdtid ökar dödlighet efter höftfraktur

2015-02-25 08:05 CET Umeå universitet Patienter som vårdas kortare tid än 10 dygn på sjukhus efter en höftfraktur har en tydligt ökad risk att avlida inom en månad efter utskrivning från sjukhuset, jämfört med patienter som får en längre vårdtid. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften British Medical Journal, BMJ.

Anders Walls Giresta-stipendium till sopran med förkärlek för Wagner

2015-02-25 07:09 CET Anders Walls Stiftelse Åsa Jäger från Umeå, nu bosatt i Stockholm, har ­tilldelats Anders Walls Giresta-stipendium på 100.000 kronor. Till sommaren tar Åsa sin mastersexamen från Operahögskolan men innan dess väntar examensproduktion på Folkoperan i april. Det blir också en resa till Wagner-festivalen i Bayreuth som Svenska Wagnersällskapets stipendiat.

2015-02-24 15:41 CET Umeå kommun Vissa brukare har fått felaktiga eller uteblivna fakturor för insatser från socialtjänsten. Detta beror på problem i samband med byte av verksamhetssystem.

2015-02-24 14:09 CET Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad Kulturhuvudstadsårets program är slut sedan 30 januari, men arbetet med Umeå2014 fortsätter under våren. Dokumentation och utvärdering är det som står på agendan.

​Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende

2015-02-24 09:37 CET Umeå universitet Snusare har dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende, jämfört med ickesnusare, och ju mer man snusar, ju högre blir risken. Det konstateras i en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.

Nära 3 000 nyfikna gymnasieelever besöker campus

2015-02-24 08:41 CET Umeå universitet Onsdagen den 25 februari är det dags för Umeå universitets årliga informationsdag. Då kommer nästan 3 000 gymnasieelever från hela Norrland till campusområdet för att få veta mer om universitetets utbildningar och hur det är att studera här.