Pressmeddelanden

Fantasyförfattare besöker Tegs centralskola

2015-01-27 07:00 CET Umeå kommun På onsdag den 28 januari möter elever i årskurs 7 från Tegs centralskola och Linneaskolan författaren Niklas Krog som ska berätta om sitt författarskap. Han har bland annat skrivit böcker i fantasygenren, men även historisk skönlitteratur och lättlästa böcker.

2015-01-26 16:15 CET Umeå kommun Ett enigt kommunfullmäktige har beslutat att säga ja till en vindkraftpark i Högaliden, norr om Botsmark. Det går emot ett tidigare beslut i näringslivs- och planeringsutskottet om att avstyrka parken. Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen.

Skogsmaskiner som gradvis blir smartare

2015-01-26 15:43 CET Umeå universitet Daniel Ortíz Morales har tagit fram smarta funktioneroch algoritmer för att utveckla halvautomatiska system i skogsmaskiner. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universite tmåndagen den 2 februari.

Komplicerat samspel bland sorkar i ett föränderligt skogslandskap

2015-01-26 11:23 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Många faktorer påverkar sorkarters livsbetingelser. Magnusson undersöker i sin avhandling hur förändrad markanvändning, till följd av trakthyggesbruk, leder till biotopförlust för skogslevande arter och påverkar artsammansättningen. Gamla, flerskiktade skogar har ersatts av unga, enkelskiktade monokulturer. I avhandlingen har tre cykliska sorkarter studerats i relation till trakthyggesbruket.

”I was Greta Garbo” på Kvinnohistoriskt museum, torsdag 29 januari

2015-01-26 11:11 CET Umeå kommun Från Hollywood till Umeå. Kvinnohistoriskt museum i samarbete med Umeå 2014 presenterar en fängslande uppläsning av Ottiliana Rolandssons ”I was Greta Garbo”, nu översatt till svenska. Ottiliana har i pjäsen vävt samman en unik berättelse där normbrytaren Greta Garbos hela liv är i centrum under kvällen. Tid och Plats: 29 januari, 18.00 – 19.30 (Insläpp 17.50), Kvinnohistoriskt museum.

#pluggahållbart ska locka studenter till gröna näringar

2015-01-26 11:01 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pågår under våren rekryteringskampanjen #pluggahållbart för att locka fler studenter till några av de utbildningar som ger kompetens som efterfrågas inom de gröna näringarna.

​Högupplösta bilder avslöjar hur arvsmassan byggs upp

2015-01-26 10:10 CET Umeå universitet Med hjälp av högupplösta bilder är det möjligt att studera hur enzymet DNA-polymeras epsilon bygger ny arvsmassa, DNA, och dessutom gör det med hög noggrannhet. Detta enligt den avhandling som Rais Ganai försvarar vid Umeå universitet den 30 januari.

2015-01-26 08:15 CET Umeå universitet Kostundersökningsmetoder behöver utvecklas för att förbättra deras tillförlitlighet och användarvänlighet. En ny avhandling från Umeå universitet visar att metoder som använder nya tillvägagångssätt och tekniker, såsom digitalkameror och smartphones, inte löser problemet med att ungas energiintag underskattas.

Konkurrenskraftsutredningen presenteras i Alnarp

2015-01-26 07:50 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU