Pressmeddelanden

Klimatförändringarna kan utradera hälsovinster – eller bli en möjlighet för den globala hälsan

2015-06-23 15:38 CEST Umeå universitet Det hot klimatförändringarna utgör mot människors hälsa är så stort att de skulle kunna utradera de hälsorelaterade framsteg som har gjorts de senaste 50 åren. Men att ge sig i kast med klimatförändringarna kan utgöra stora möjligheter för den global hälsan. Det konstateras i en stor internationell forskningsrapport som publiceras i tidskriften The Lancet.

2015-06-23 12:27 CEST Umeå universitet Vilhelmina kommun ska bli försöksobjekt i Naturvårdsverkets nya projekt om grön planering i fjällen, som ska pågå 2016–2017. Målet är att tillsammans med myndigheter, lokala aktörer och kommunmedborgare utveckla metoder för att ta fram en grön översiktsplan. Forskarna Therese Bjärstig och Anna Zachrisson, Umeå universitet, samt Johan Svensson, SLU, deltar i projektet.

2015-06-22 15:10 CEST Umeå kommun Umeå, Örnsköldsvik och Vasa samarbetar i det nya projektet Cleantech Kvarken. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Det treåriga projektet omsluter drygt 1,3 miljoner euro (ca 13 milj kr).

2015-06-18 12:29 CEST Umeå kommun ​Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om budgetramar 2016 och minskad investeringsplan 2016-2017 ger För- och grundskolenämnden skoldirektören i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra effektivisering under 2016.

2015-06-18 12:25 CEST Umeå kommun Skolor som erbjuder förberedande undervisning för nyanlända får fortsättningsvis möjlighet att erbjuda vårdnadshavare och även eleven busskort för att kunna lämna och hämta sina barn, om det är över 3 km mellan hem och skola. Det beslutar för- och grundskolenämnden ska gälla under läsåret 2015-2016.

2015-06-18 12:18 CEST Umeå kommun ​För- och grundskolenämnden godkänner ansökan om start av fristående familjedaghem på Ersboda för barn 1-5 år.

Säkert kort för hela familjen

2015-06-18 11:47 CEST Västerbottens museum Lediga dagar, släkt på besök, barnens kompisar och deras föräldrar i farstun... Snart fylls veckorna med önskemål om att göra än det ena, än det andra – och att få hela familjen med på noterna kan vara en utmaning. Ett besök på Västerbottens museum kan bli räddaren i nöden!

2015-06-17 17:40 CEST Umeå kommun Det är i kvarteret Brage 7, nedanför Plaza och granne med Tullkammaren som det är tänkt att den spektakulära byggnaden ska ligga. Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att inleda planläggningen som är komplicerad utifrån många aspekter.

2015-06-17 17:28 CEST Umeå kommun Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att påbörja planarbete för Strömpilen 2 och Sofiehem 2:1 beläget på den norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen, alldeles vid älven. Det rör sig om cirka 200 bostäder med plats för handel i bottenplan.