Pressmeddelanden

Fler bin om bönder samarbetar

2016-06-27 08:30 CEST
Bin och andra pollinatörer är avgörande för skörden av många grödor. Om jordbrukare sam...

Mindre fisk i framtidens Östersjö

Mindre fisk i framtidens Östersjö

2016-06-27 08:00 CEST
Klimatförändringarna förväntas leda till ökad nederbörd och att mängden kol från älvarn...

​Inofficiella stadsdelsnamn kan skapa förvirring

​Inofficiella stadsdelsnamn kan skapa förvirring

2016-06-27 08:00 CEST
I Umeå finns officiellt namnsatta stadsdelar, delområden och bostadsområden. Det är int...

Nolia Ledarskap lockar starka partners och stort intresse

Nolia Ledarskap lockar starka partners och stort intresse

2016-06-27 07:02 CEST
Då Nolia Ledarskap genomförs i Umeå 13-14 september är intresset stort för att delta. K...

Kammarrätten avslår Minervaskolans överklagan

2016-06-23 14:54 CEST
Kammarrätten avslår Minervaskolans överklagan och instämmer i Förvaltningsrättens tidig...

Fler behöriga till gymnasieskolan och högre betyg i Umeå kommuns grundskolor

Fler behöriga till gymnasieskolan och högre betyg i Umeå kommuns grundskolor

2016-06-23 14:47 CEST
​De preliminära siffrorna visar att 92 % av eleverna som slutade åk 9 i de kommunala gr...

​​Mer undervisningstid i matematik för elever i åk 4-6

2016-06-23 14:36 CEST
För- och grundskolenämnden beslutar att utöka undervisningstiden i matematik på kommuna...

​​Språkförskolan får utöka sin verksamhet

2016-06-23 14:32 CEST
För- och grundskolenämnden godkänner att Språkförskolan får utöka sin verksamhet med en...

Familjedaghemmet Lyckebo nekas utöka sin pedagogiska verksamhet

2016-06-23 14:30 CEST
För- och grundskolenämnden har beslutat att inte godkänna familjedaghemmet Lyckebo att ...

Investeringar i Skärgårdsskolan säkras för att möta fler elever

2016-06-23 14:30 CEST
För- och grundskolenämnden bekräftar Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att de i...