Nyheter

2014-10-16 10:58 CEST Uppsala kommun Snart driftsätter vi de nya, rörliga farthindren på Dag Hammarskjölds väg. Välkommen till pressvisning den 20 oktober där du får möjlighet att se de nya farthindren på nära håll och få veta mer om tekniken bakom.

2014-10-16 07:00 CEST Uppsala kommun Den 21 oktober klockan 09.00 invigs Visthusvägen i det nya handelsområdet i Gnista. Kommunalråd Stefan Hanna (C), och Stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom, inviger vägen. Direkt efter invigningen, som startar 09.00, öppnar vi för trafik.

2014-10-15 15:37 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency EMAs säkerhetskommitté PRAC har slutfört en EU-omfattande utredning av läkemedel som innehåller testosteron efter farhågor om allvarliga hjärtkärlbiverkningar, inklusive hjärtinfarkt. PRAC kom fram till att nyttan med testosteron fortsätter att överväga riskerna, men rekommenderade att testosteronbehandling endast ska ges då testosteronbrist konstaterats via både symtom och laboratorietest.

2014-10-15 15:02 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har efter fördjupad granskning kommit fram till att nyttan med leukemiläkemedlet Iclusig (ponatinib) fortsätter att överväga riskerna. Man rekommenderar dock att varningarna i produktinformationen skärps, särskilt när det gäller risken för allvarlig blodpropp.

2014-10-13 09:53 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar skärpta begränsningar för användning av läkemedel som innehåller valproat på grund av risk för missbildningar och försenad utveckling hos barn som exponerats för valproat i livmodern. Valproat används för behandling av epilepsi och bipolär sjukdom.

Högst fem veckor för cyklar i centrala Uppsala

2014-10-13 08:00 CEST Uppsala kommun

Konstutställning med landstingets kulturstipendiater

2014-10-10 12:51 CEST Landstinget i Uppsala län På tisdag den 14 oktober invigs en utställning med tre av landstingets kulturstipendiater 2014 på Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Utställningen pågår till 11 december,

2014-10-08 09:00 CEST Uppsala kommun Den 14 oktober 10.00 inviger vi en ny naturlekplats som är särskilt anpassad för barn med olika funktionsnedsättningar. Den nya naturlekplatsen är en slags motorikbana som bjuder in alla barn till träning, lek och upplevelser i Sunnerstaåsens friluftsområde.

2014-10-03 16:03 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency The Swedish Government has appointed Catarina Andersson Forsman, MD, PhD, as Director General for the Swedish Medical Products Agency.

2014-10-03 15:43 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2014.