Nyheter

2015-05-17 09:44 CEST Stena Fastigheter Ett viktigt steg har tagits i den pågående stadsutvecklingen av Brunkebergstorg i centrala Stockholm. Stena Fastigheter Stockholm har tecknat avtal med entreprenör som har stor erfarenhet av hotellutveckling

2015-05-13 15:23 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency En långvarig restsituation väntas för Zovirax ögonsalva. Tänkbara behandlingsalternativ är licensläkemedel innehållande substanserna aciklovir eller ganciklovir.

2015-05-13 10:23 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den 27 april stängdes en högre chef på Läkemedelsverket av från sin tjänst efter misstanke om tjänsteförseelser. Myndighetens tillförordnade generaldirektör Inger Andersson har beslutat att ärendet nu ska gå vidare till personalansvarsnämnden.

2015-05-11 15:30 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en detaljerad granskning av den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

2015-05-11 09:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket kommer inom området medicinteknik fokusera på tillsyn inom diabetesområdet, programvaror med medicinskt syfte och omsteriliseringsbara medicintekniska produkter. Myndigheten kommer att fortsatt bevaka inkomna rapporter om olyckor och tillbud.

2015-05-08 16:08 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedlet Tysabri (natalizumab) som används vid behandling av multipel skleros. Syftet är att bedöma om rekommendationerna för hur man ska hantera den sedan tidigare kända risken för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) bör revideras på grund av ny kunskap.

2015-05-04 10:46 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Kommunikation om läkemedelssäkerhet är en central del av Läkemedelsverkets uppdrag. God läkemedelssäkerhet kräver tydlig samverkan och dialog mellan myndigheter, sjukvård, patienter och företag. I en ny regeringsrapport lämnas förslag på hur kommunikation om läkemedelssäkerhet riktad till hälso- och sjukvårdspersonal kan vidareutvecklas, i syfte att bidra till en ökad patientsäkerhet.

2015-05-04 10:42 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket kommer under 2015-2016 att bjuda in landets kommuner för att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt riktat mot kosmetiska produkter för barn. Myndigheten kommer även att fortsätta att granska tatueringsfärger samt konserveringsmedel i våtservetter.

​Många unga vill jobba hos Stena Fastigheter i sommar

2015-04-29 12:56 CEST Stena Fastigheter Intresset var stort för de 300 årliga sommarjobb som Stena Fastigheter erbjuder till ungdomar som bor i Stena Fastigheters områden. Fler än 550 ungdomar sökte jobben som nu håller på att tillsättas.

2015-04-28 09:00 CEST Stena Fastigheter Social hänsyn i upphandlingar blir ytterligare ett steg på vägen i Stena Fastigheters arbete med att skapa socialt hållbara boendemiljöer och arbetsplatser. Det innebär att Stena Fastigheters leverantörer ska erbjuda sysselsättning åt ungdomar och unga vuxna som bor hos Stena Fastigheter vid större om- och nybyggnadsprojekt.