Nyheter

Ny handbok för BRC Food, version 7.

2015-03-27 08:30 CET Bergström & Hellqvist AB Ny handbok för den som snabbt vill lära sig tolka och förstå kraven i BRC Global Standard Food Safety, version 7.

2015-03-24 14:43 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den 19 maj är det dags för Farmakovigilansdagen 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet. I programmet inkluderas exempelvis 50-årsjubileum för biverkningsrapporterings- systemet i Sverige, presentationer avseende läkemedelssäkerhet för receptfria läkemedel och en presentation kring läkemedelsanvändning och fosterskador.

Ny onlineutbildning - Virus

2015-03-23 12:41 CET Bergström & Hellqvist AB Norovirus, Calicivirus och Hepatit E är några exempel på virus som orsakar sjukdomsutbrott via livsmedel. På onlineutbildningen Virus för du fördjupade kunskaper om olika virus, med fokus på förekomst och problematik relaterat till livsmedel. Med kunskap kan hälsofaror som virus förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

Vi är utställare på Kostdagarna 19-20 mars

2015-03-19 23:23 CET Bergström & Hellqvist AB ​Vi har en nollvision för matförgiftningar och allergiska reaktioner. Organisationskultur för säker mat är en väg. Kunskap är en nyckel till framgång. Ni som vill komma längre i arbetet, besök oss på Kostdagarna på Quality Hotel Friends 19-20 mars. Möt våra utbildare och konsulter med gedigen erfarenhet och kompetens inom: Matallergi och allergikost, Livsmedelshygien, Egenkontroll och HACCP.

2015-03-18 10:03 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har granskat 29 olika tatueringsfärger och kontrollerna visade att 15 färger innehöll förbjudna ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar. Nästan alla produkter hade även någon form av märkningsbrist. Endast 2 av de kontrollerade färgerna följer regelverket för tatueringsfärger.

2015-03-12 16:12 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Från och med januari 2015 publicerar EMA översättning av ”PRAC:s rekommendationer om signaler för uppdatering av produktinformationen” till alla officiella europeiska (EU) språk. Publiceringen av översättningarna sker med en viss fördröjning efter att den engelska texten publicerats.

2015-03-09 16:28 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency På grund av brist på aktiv substans på den internationella marknaden finns risk för en restsituation för vissa läkemedel som innehåller ketobemidonhydroklorid. Både godkända läkemedel och extemporeläkemedel berörs. Restsituationen har delvis redan uppstått och om råvarubristen inte löser sig inom kort beräknas rest på ytterligare produkter uppstå under våren 2015.

2015-03-09 11:21 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2015.

2015-03-04 12:30 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) har sedan 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram ett elektroniskt system för licensansökningar. Lanseringen av den nya kommunikationslösningen, tidigare planerad till hösten 2014, kommer att ske den 1 oktober 2015.

2015-03-04 10:17 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Dokumenten ”Guideline on Nordic packages” och ”Frequently asked questions Nordic packages” har nu publicerats i uppdaterade versioner. Samtidigt har ett formulär för önskemål om samnordisk granskning av mock-uper publicerats.