Nyheter

Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek

Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek

2016-07-01 09:06 CEST

Den 1 juli 2016 ändras lagen (1992:860) om kontroll av narkotika (se SFS 2016:532). Änd...

Läkemedelsverket redovisar idag en handlingsplan för att nå regeringens miljömål

Läkemedelsverket redovisar idag en handlingsplan för att nå regeringens miljömål

2016-06-29 15:44 CEST

​För att nå miljömålen till år 2020 krävs att alla parter tar ökad miljöhänsyn vid utve...

Ny vägledning  - Guidance on authenticity of herbs and spices

Ny vägledning - Guidance on authenticity of herbs and spices

2016-06-29 08:15 CEST

​I början av juni 2016 publicerades en vägledning 'Guidance on authenticity of herbs an...

Veterinärmedicinsk biverkningsrapportering 2015

Veterinärmedicinsk biverkningsrapportering 2015

2016-06-23 10:27 CEST

Under 2015 har 486 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedel...

Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu

Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu

2016-06-23 09:08 CEST

Neuroleptika är en grupp läkemedel med stor betydelse för behandlingen av allvarliga ps...

Svensk ny vice ordförande i Europafarmakopékommissionen

Svensk ny vice ordförande i Europafarmakopékommissionen

2016-06-22 11:22 CEST

​Läkemedelsverkets Torbjörn Arvidsson valdes igår till ny 1:e vice ordförande i Europaf...

Ny EU-lagstiftning för medicintekniska produkter

Ny EU-lagstiftning för medicintekniska produkter

2016-06-20 14:19 CEST

Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna oc...

Stena Fastigheter vinner stort hyresmål i Stockholms tingsrätt

2016-06-16 15:23 CEST

​Hilton hyrde tidigare Hotell Sergel Plaza vid Brunkebergstorg i Stockholm av Stena Fas...

Ministerbesök hos Stena Fastigheter i Fisksätra

Ministerbesök hos Stena Fastigheter i Fisksätra

2016-06-16 14:54 CEST

Under onsdagen besökte justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Stena Fastighe...

Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel behöver öka

Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel behöver öka

2016-06-14 09:49 CEST

​De senaste årens tillsyn visar att det fortsatt förekommer många brister hos försäljni...