Nyheter

2015-09-04 09:28 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Tillverkaren Integra Lifesciences har skickat säkerhetsinformation om bland annat behovet av täta kontroller av intrakraniella monitorer Camino ICP Monitor och Licox PtO2 Monitor vid vissa situationer. Säkerhetsinformationen har skickats till sjukhusen på grund av risken för utebliven ljudsignal i monitorerna.

2015-08-21 11:00 CEST Uppsala kommun Vi har skapat ett pressrum med information om Översiktsplanen och innerstadsstrategin. Här finns bilder, frågor och svar, tidsplan för samråd och beslutsordning.

2015-08-19 09:26 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2015.

2015-07-13 09:32 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en översyn av HPV-vacciner för att ytterligare klargöra aspekter gällande deras säkerhetsprofil. De HPV-vacciner som är godkända i Sverige är Gardasil/Silgard, Gardasil 9 och Cervarix. Att nyttan med HPV-vacciner överväger riskerna ifrågasätts inte, och under pågående översyn är rekommendationerna för användningen av vaccinerna oförändrade.

Rekrytering av hantverkskunniga reparbetare

2015-07-10 10:12 CEST Klätterservice i Norden AB Branschen för reparbete växer och efterfrågan på hantverkare med certifikat för reparbete ökar. Klätterservice som sedan 2007 erbjudit hantverkstjänster utförda från rep har behov av fler medarbetare.

2015-07-01 10:33 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 1 juli 2015.

2015-06-29 09:13 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Alla särskilda läkemedel, exempelvis narkotiska läkemedel och anabola steroider, ska som huvudregel bara få förskrivas elektroniskt. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en utredning som lämnas till regeringen i dag. Syftet är att göra det svårare att manipulera och förfalska recept.

2015-06-26 09:15 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Under 2014 tog Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) fram ett kunskapsunderlag om behandling av hepatit C-virusinfektion. Dokumentet har nu uppdaterats då flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

Ny onlineutbildning - Mögel och jäst

2015-06-23 13:54 CEST Bergström & Hellqvist AB Aflatoxin, Ochratoxin, Fumonisiner och Patulin är några exempel på faror som kan orsaka skador via livsmedel. På onlineutbildningen Mögel och jäst får du kunskap om de som kan förekomma i livsmedel, med fokus på de som är förskämmande och patogena. Efter utbildningen kan du bedöma riskerna med mögel- och jästsvampar och du har kunskap om vilka som är förknippade med vilka livsmedel och processer.

Sh bygg finplanerar åt Brf Tegnér

2015-06-22 08:26 CEST SH Bygg I en utförandeentreprenad bistår Sh bygg Besqab med finplanering av blivande Brf Tegnérs innergårdar.