Pressmeddelanden

2015-01-23 14:16 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En inspektion har visat påtagliga brister i studier utförda vid det indiska forskningsföretaget GVK Biosciences. Studierna har legat till grund för godkännandet av ett antal läkemedel inom EU. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar nu att marknadsföringstillståndet återkallas för dessa läkemedel. Läkemedel av kritisk betydelse för patienter får vara kvar.

​Malin Chapó ny chef för inredningsarkitektur på Tema

2015-01-22 13:06 CET Tema Malin Chapó har utsetts till ny chef med uppgift att leda en av Temas avdelningar för inredningsarkitektur i Stockholm. Hon har arbetat på Tema sedan 2009 och har drivit flera framgångsrika projekt, bland annat inredningen av Tele2 Arena och HBO Nordicas huvudkontor i Stockholm.

2015-01-20 22:58 CET Djurens Rätt Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Den totala medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. Organisationen växer i landets alla län, både på landsbygden och i städerna.

 Stellan Gustafsson tar steget in i köket hos HärjedalsKök

2015-01-19 07:54 CET HärjedalsKök AB Sedan årsskiftet har HärjedalsKök förstärkt sin organisation med en affärsområdeschef för leveransservice. Det är smålänningen Stellan Gustafsson som tar över ansvaret. Stellan som närmast kommer från PEN Interiör där han verkat som VD och delägare.

​ Utdelning av resestipendium till Kören Blå Congo

2015-01-15 14:59 CET Uppsala kommun Lördag 17 januari 17.00 får kören Blå Congo stipendium av kulturnämnden på Uppsala konstmuseum. Det är ett nytt resestipendium för körer.

Stina Ljungkvist ny vd på BSK Arkitekter

2015-01-15 14:31 CET Arcona Den 9 februari tar Stina Ljungkvist över rollen som BSK Arkitekters vd efter Ulf Mangefors som övergår till att vara arbetande styrelseordförande. Samtidigt tillträder Anna Bergström på en nyinsatt position som vice vd, med fokus att utveckla företagets affärsrelationer.

2015-01-15 08:30 CET Uppsala kommun Kulturförvaltningen har på delegation av kulturnämnden beslutat om stöd till kulturprojekt och evenemang 2015. Det kom in 27 ansökningar om projektstöd och 13 evenemangsstöd. Totalt beviljades 32 ansökningar till en summa av 1,2 miljoner kronor.

2015-01-15 08:27 CET Uppsalahem Under hösten 2015 planerar Uppsalahem att riva två bostadshus i Bälinge och Björklinge. En genomlysning av fastigheternas renoveringsbehov inför en eventuell förnyelse har visat att det föreligger större problem än vad som tidigare förmodats.

Svensk vinner 53 miljoner på mobilcasino jackpot

2015-01-14 17:10 CET Apella Webfix Året börjar storartat för en svensk man som lyckats vinna motsvarande 53 miljoner svenska kronor. Vinsten kom på Mega Fortune's jackpot från ett mobilcasino. Vinnaren som önskar vara anonym spelade på en iPad vid vinsttillfället och online casinot meddelar att han kommer från norra Stockholm.

2015-01-14 15:30 CET Uppsala kommun Den 1 mars tillträder Sabina Andersson som chef för avdelningen för strategi och omvärld, en ny avdelning inom kulturförvaltningen, Uppsala kommun. Från 1 januari har Uppsala kommun en ny organisation och kulturförvaltningen består av sju avdelningar inom kultur- och fritidsområdet.