Pressmeddelanden

2015-10-09 13:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), har gått igenom tillgängliga data rörande risken för osteonekros (svårläkt sår med exponerat ben) i hörselgången hos patienter. Noggrann inspektion av yttre hörselgången är viktig hos patienter med långdragna öronbesvär som behandlas med bisfosfonater.

2015-10-09 10:09 CEST Uppsala kommun Elisabet Jagell har nominerats till årets digitala lärresurs för sin webbsajt Frågvisa. Sajten används av 3-5 klass i ämnet svenska. Priset delas ut den 13 oktober på Nalen i Stockholm efter en omröstning i publiken. Elisabet är förstelärare vid Växthusets skola i Gottsunda.

2015-10-09 08:40 CEST Uppsala kommun Tisdag den 13 oktober 18.00 startar en stipendieutställning med konst av flera konststipendiater 2015 på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater.Utställningen invigs i konstnärernas närvaro av Kholod Saghir från Uppsala kommuns kulturnämnd och Kerstin Ramdén från landstingets kulturnämnd. Utställningen pågår till 29 november.

2015-10-08 13:22 CEST Uppsala kommun Tillsammans med studieförbundet Sensus och Rädda barnen i Uppsala har Uppsala musikskola fått pengar för ett integrationsprojekt där nyanlända barn lär sig svenska genom att sjunga i kör.

2015-10-08 11:26 CEST Uppsala kommun Våtmarkerna Dalkarlskärret i Hammarskog, Stora kärret och Viltvattnet i Vedyxa restaureras under hösten av kommunen. Syftet är att rensa bort bland annat vass för att skapa bättre förutsättningar för djur och natur. Arbetet sker under hösten för att inte påverka djurlivet i allt för stor utsträckning.

2015-10-06 17:00 CEST Uppsala kommun På onsdag besöker prins Daniel Katedralskolan för att tala om entreprenörskap. Media är välkomna att närvara under samtalet i Katedralskolans aula mellan 9.15-10.30 och sedan att delta i pressträffen i Katedralskolans konferensrum 11.35-12.00

Tionde oktober invigs konstverket Den tionde skorstenen

2015-10-06 15:45 CEST Uppsala kommun Lördag den 10 oktober klockan 15.00 invigs konstverket Den tionde skorstenen i Tegnérparken, Luthagen, i närvaro av konstnären Jan Svenungsson och bland annat med barn från Brune förskola.

2015-10-06 07:55 CEST Uppsala kommun 2015 är av Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga utnämnt till anhörigår. Sjätte oktober ordnar Anhörigcentrum i Uppsala en eftermiddag för de som vårdar en anhörig. Fokus är de anhörigas fysiska och psykiska välmående. Leila Söderholm, kost- och träningsexpert i TV 4:s Vardagspuls och magikern Peter Gröning kommer att delta. Tid: 14.00-20.00 i Pingstkyrkan, S:t Persgatan 9.

2015-10-05 09:51 CEST Uppsala kommun Uppsala ska senast 2018 vara Sveriges bästa cykelstad. För att nå dit ville kommunen veta vad Uppsalaborna tycker är viktigt för att de ska välja cykeln framför bilen. Närmare 1000 personer i olika åldrar och boende i olika delar av staden tog chansen att svara.

2015-10-05 07:54 CEST Uppsala kommun Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet hur livsmedelsföretagen uppfyller kraven på livsmedelslagstiftningen. Med ”Livsmedelskollen” blir det lätt att följa kommunens kontroller av restauranger och livsmedelsbutiker.