Pressmeddelanden

KATARINA PIRAK SIKKU Namaheamiid luottat - De namnlösas spår

2015-11-27 16:29 CET Upplandsmuseet Konstnären Katarina Pirak Sikku har följt de 100 år gamla spåren efter de rasbiologiska expeditionerna, som ägde rum i norra Sverige, Sápmi, samernas land. Resan började bland arkivmappar och fotoalbum i Rasbiologiska institutets arkiv i universitetsbiblioteket i Uppsala. För tio år sedan ställde hon sig frågan kan sorg ärvas? Frågan hon ställde sig är lika aktuell idag som då.

2015-11-27 13:51 CET Uppsala kommun På lördag klockan 13.00 invigs den första etappen av Paradgatan. I samband med invigningen ordnas en visning av konsten på Paradgatan.

2015-11-27 13:21 CET Uppsala kommun I adventstid ökar bostadsbränderna dramatiskt och över 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus i Sverige inträffar just i december. Uppsala brandförsvar kommer att finnas ute den första advent för att informera och ge råd och tips om brandsäkerhet i jul- och nyårstid.

2015-11-27 10:16 CET Uppsala kommun Den 13-21 februari 2016 arrangerar Uppsala kommun Tusen vintrar – Uppsala vinterfestival. Det är den tidigare Isfestivalen i Stadsträdgården, som nu utvecklas till en stadsfest där isskulpturerna som skapas på plats av is från Torne älv i Lappland är ett viktigt inslag. Ambitionen är att tillsammans med närings- och föreningslivet arrangera ett inspirerande och spännande evenemang.

Klimaträtt bidrog till minskad klimatpåverkan med 31%

2015-11-27 09:23 CET Uppsalahem Uppsalahem är en av initiativtagarna till projektet Klimaträtt, som har bidragit till att projektdeltagarna som bor i flerfamiljshuset Frodeparken har minskat sitt klimatavtryck med 31 procent. Om alla svenskar skulle uppnå lika stora utsläppsminskningar så skulle det motsvara hälften av Sveriges mål för minskade utsläpp till 2020.

2015-11-27 08:37 CET Uppsala kommun Julbelysningen i centrala Uppsala tänds ikväll klockan 17.00 av kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

2015-11-26 10:52 CET Uppsala kommun Uppsala kommuns nya webbtjänst Livsmedelskollen ger Uppsalaborna koll på livsmedel och restauranger. 30 000 har redan använt möjligheten att kontrollera vad Miljöförvaltningens inspektioner visat.

Praktverket är komplett. Uppsala domkyrka volym VIII. Från 1935 till idag

2015-11-25 10:21 CET Upplandsmuseet Nu utkommer den åttonde och sista volymen i serien om Uppsala domkyrka. Därmed är den nya bokserien om Nordens största katedral komplett - från medeltiden fram till våra dagar. Domkyrkan är föremål för ett forskningsprojekt, som har bedrivits vid Upplandsmuseet, och som har resulterat i ett praktverk bestående av åtta omfångsrika böcker som ingår i serien Sveriges kyrkor.

2015-11-25 07:55 CET Uppsala kommun Julbelysningen i Vretgränd tänds torsdag morgon kl 7.30. I samband med det ordnas en pressträff.

2015-11-25 07:54 CET Uppsala kommun Pressträff med Caroline Andersson (S) och Birgitta Pettersson om skolgång för nyanlända.