Pressmeddelanden

2015-07-31 12:27 CEST Uppsala kommun Kommunen avråder just nu besökare i Fjällnora från att bada vid den stora badplatsen.

Ur Björk ​

2015-07-27 10:04 CEST Upplandsmuseet Vad får man om man tar vara på en hel björkstam och slöjdar av den? Fram till 30/8 visas slöjdutställningen Ur Björk i Liljeforsateljén, Österbybruk. 22 slöjdare i Västra Götaland och Värmland fick dela på en 30 cm tjock och 25 meter hög björk och gjorde 390 bruks-och konstföremål.Upplandsmuseets hemslöjdskonsulenter har tagit utställningen från Västsverige till Uppland.

2015-07-24 10:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har reviderat listan över läkemedel som undantas från kravet om ett pediatriskt prövningsprogram (PIP).

Cykelpassage vid polishuset byggs om

2015-07-07 07:30 CEST Uppsala kommun Uppsala kommun bygger om den provisoriska passagen för gång- och cykeltrafik över Råbyvägen, i korsningen med Svartbäcksgatan. Ett busskörfält kommer att tas i anspråk för cyklister och fotgängare. Den smala svängen för cyklister som är målad på asfalten i refugen rätas ut.

Diligentia köper Tyresö Centrum

2015-07-06 16:46 CEST Diligentia Diligentia förvärvar fastigheterna Bollmora 2:585, Forellen 17 och Forellen 22 i Tyresö Centrum av CBRE Global Investors.

​Matematikträdgård med lekplats vid Tekniska museet

2015-07-03 14:44 CEST Tema Tema har fått uppdraget att formge en ny temalekplats vid Tekniska museet på Gärdet i Stockholm. Lekplatsen ska levandegöra ämnet matematik och göra det tillgängligt, lekbart, upplevelserikt och spännande för alla leksugna barn och vuxna.

2015-07-03 14:12 CEST Uppsala kommun På lördag invigs Uppsalas nya BMX-arena vid Gränby sportfält av Loa Mothata (S), idrotts- och fritidsnämndens vice ordförande. Arenan är den enda med EM-status i Mälardalen. Invigning sker i samband med de svenska mästerskapen i BMX racing som startar kl 13.00.

2015-07-02 09:13 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Från den 1 juli införs en ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel. Alla som säljer läkemedel på distans via internet ska visa symbolen på sina webbplatser. Syftet är att konsumenten enklare ska kunna hitta de lagliga aktörer som säljer läkemedel.

2015-07-02 08:29 CEST Uppsala kommun Vattenkvaliteten vid Uppsala kommuns bad visar bra värden. I sommar välkomnas besökarna dessutom till badplatser där det gjorts flera förbättringar vid stränder och bryggor. Inför sommaren 2015 har kommunen bland annat renoverat stranden vid Testenbadet, Borgardalsbadet och Södersjöbadet.

2015-07-01 15:07 CEST Lager 157 Lager 157 expanderar kraftigt och öppnar under senhösten sin första butik i Malmö, Svågertorp.