Pressmeddelanden

2014-03-12 12:46 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Användningen och olika säkerhetsaspekter av ADHD-läkemedel har nyligen följts upp av Läkemedelsverket. Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste åren, men ökningstakten var något lägre under 2013. I likhet med föregående år så är förskrivningen av metylfenidat dominerande.

2014-03-12 10:12 CET Uppsala kommun

2014-03-11 16:29 CET Uppsala kommun

2014-03-11 08:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Mistelpreparat för injektion har funnits tillgängliga för svenska cancerpatienter under drygt tre decennier, varav de senaste åren genom tillfälliga försäljningstillstånd. Mistelpreparaten Iscador och Helixor har nu godkänts som växtbaserade läkemedel för palliativ behandling av cancersjukdomar med syfte att uppnå symptomlindring.

Arcona rustar upp Vanadisbadet

2014-03-10 10:35 CET Arcona Inom ramavtalet med Stockholms fastighetskontor har Arcona fått i uppdrag att renovera Vanadisbadet i centrala Stockholm. Projektet som är på totalentreprenad påbörjades i december förra året beräknas vara färdigt till sommaren 2014.

2014-03-07 17:13 CET Dag Hammarskjöld Foundation On Tuesday 11 March Staffan de Mistura will speak about development and security in Africa, as well as challenges facing UN peacekeeping operations at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre. This is the second Kofi Annan /Dag Hammarskjöld Annual Lecture in history. The first one took place in 2013 and was delivered by former Ambassador Ellen Margrethe Løj from Denmark.

Inredningsboken Hej! Kreativa hem släpps exklusivt hos DesignTorget

2014-03-07 14:48 CET DesignTorget Nu lanseras inredningsboken ”Hej, Kreativa hem ” av stylisterna och inredarna Christina Breeze och Moa Samuelsson, som ger oss inspirerande inblickar i spännande, internationella och udda hem. Boken premiärsläpps hos DesignTorget den 6 mars. Samarbetet med kreatörsduon är en del av DesignTorgets vision att göra svensk design framgångsrik och tillgänglig.

Växande miljöcertifieringskompetens

2014-03-06 16:07 CET Arcona Efterfrågan på miljöcertifierade byggnader ökar då både fastighetsägare och hyresgäster ser fördelarna av byggnader med väldokumenterad miljöprestanda som ger bland annat bättre inomhusmiljö och lägre driftkostnader. Exengo Installationskonsult, en del av Arconakoncernen, har konsulter med erfarenhet av miljöcertifiering av såväl kommersiella fastigheter som flerbostadshus.

2014-03-06 13:40 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket publicerar idag planer för 13 tillsynsområden för 2014. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen. Syftet är att skapa förståelse och följsamhet för de regler som gäller och tydliggöra vilka krav som - ur ett riskbaserat synsätt - är i fokus i tillsynsarbetet 2014.

2014-03-06 09:19 CET Uppsala studentkår Idag släpper Uppsala studentkår en stor arbetsmiljörapport om hur arbetsmiljön är för de studerande vid Uppsala universitet. Flera oroväckande siffror framkommer.