Blogginlägg

Understanding attitude is key to successful stakeholder management

2015-03-04 09:46 CET 3gamma Projects lead to changes – something that many people instinctively are sceptical about or even hostile to. No matter how well planned a project is, there is always a risk it will fall flat unless the change it brings is accepted by the people affected by it. A vital part of securing project success involves correctly identifying and managing stakeholders.

Bättre portföljansats vid statligt FoU- och innovationsstöd

2015-02-18 13:31 CET Googol Staten har genom åren provat en rad olika former av stöd för FoU och innovationer. Varje försök har mötts av kritik att stödja fel företag eller vara ett rent slöseri med skattemedel. Joachim Cronquist, partner på Googol, menar att ”den befintliga portföljansatsen och dess urvalsmekanismer bör ses över”.

Glasväggar och fönster med elektriskt styrt insynsskydd kan nu levereras med olika färger som tillval KLAR Display Media

2015-02-17 14:13 CET KLAR Design Smart Glas s.k IG och film-teknologin Intelligent Glas / Film är en revolutionerande ny produkt som kan användas för en rad helt olika användningsområden. TEKNIK: Filmen / glas består av flytande kristaller av polymer som ändrar utseende när en elektrisk ström aktiveras. Ett enkelt ON – OFF-läge förvandlar glaset ifrån klart(genomskinligt) till ogenomskinligt (frostat).

Vi lanserar digital avskärmning för en bredare publik, alla ska få möjligheten att få leka James Bond!

2015-02-17 13:16 CET KLAR Design Att ses eller inte synas? Du väljer med ett klick! Nu gör vi det bättre än i senaste James Bondfilmen! Inget sciencefiction längre utan nu väljer du själv. Det enkelt styrda insynsskyddet av flytande kristaller kontrolleras via strömbrytare, eller App för ett eller flera rum. Användningsområden där digitalt glas ersätter gardiner, rullgardiner, persienner och lameller:

The paradigm of innovation - Part 1

2015-02-10 15:42 CET Googol One of many buzzwords in the present dynamic and competitive business world is innovation. Regardless of industry, company size or structure, innovation has become essential for the survival of any organization. However, companies struggle to recognize what to invest, where to invest and when to invest their scarce resources in innovation and therefore fail to achieve competitive advantage.

Why we always recommend Single sign-on

2015-02-10 15:16 CET Verismo Systems AB Single sign-on, SSO, facilitates the possibility for the user to be automatically logged into one system from another. Verismo HR is frequently linked to existing solutions via SSO in order to create a smooth and dynamic user experience.

Varför vi alltid rekommenderar single sign-on

2015-02-10 15:13 CET Verismo Systems AB Single sign-on, SSO, gör det möjligt för användaren att loggas direkt in i ett system från ett annat. Verismo HR länkas ofta samman med befintliga lösningar genom SSO för att skapa en smidig och dynamisk användarupplevelse.

Strategic technology management is critical to align IT and the business

2015-02-10 08:59 CET 3gamma A key finding from 3gamma’s research in innovative sourcing models is that solutions, processes, teams and vendors must be viewed as components managed as a portfolio. IT’s role as a service integrator is to make sure this portfolio can be reconfigured to meet new business requirements, or to take advantage of disruptive technologies.

Training and Support Manager provides some tips and tricks

2015-02-04 16:25 CET Verismo Systems AB What does our Trainer actually do and what are her best Verismo-tips?

Utbildningsansvarig ger sina bästa tips

2015-02-04 16:14 CET Verismo Systems AB Vad gör egentligen vår utbildare och vad är hennes bästa Verismo-tips?