Bilder

Peter Wikström

Peter Wikström

2018-01-09 08:15 CET

Peter Wikström har i sin avhandling "I tweet like I talk: Aspects of speech and writing on Twitter" tittat närmare på talspråklighet i en digitalt skriftbaserad miljö. Avhandlingen fokuserar på Twitter som en fallstudie för att belysa våra normer och sätt att uttrycka oss när det gäller talspråk och skriftspråk.

Chiharu Shiota, Infinity Lines, SCAD, 2017. Photo: Savannah College of Art and Design

Chiharu Shiota, Infinity Lines, SCAD, 2017. Photo: Savannah College of Art and Design

2017-12-13 13:06 CET

Credits: Infinity Lines, SCAD Museum of Art, Savannah, GA, USA Courtesy the artist and VG Bildkunst Bonn, 2017

Chiharu Shiota, Where are we going?, Le Bon Marché, Paris, France, 2017. Photo: Gabriel de la Chapelle

Chiharu Shiota, Where are we going?, Le Bon Marché, Paris, France, 2017. Photo: Gabriel de la Chapelle

2017-12-13 13:06 CET

Courtesy the artist and VG Bildkunst Bonn, 2017

Porträtt Chiharu Shiota Photo: Sunhi Mang

Porträtt Chiharu Shiota Photo: Sunhi Mang

2017-12-13 13:06 CET

Credits: Chiharu Shiota

Författarfoto: Anna Bergkvist

Författarfoto: Anna Bergkvist

2017-12-04 08:32 CET

Omslagsbild: Ordning och bereda

Omslagsbild: Ordning och bereda

2017-12-04 08:32 CET

Bussar på vinterväg.

Bussar på vinterväg.

2017-12-01 09:11 CET