Bilder

Can save massive amounts of energy

2014-12-17 20:09 CET Paper Province The press is intended primarily for the dewatering of solid biomaterial such as wood chips and shavings from sawmills before being used as biofuel. – Can save energy corresponding to heating of 25 000 detached houses and in the transport sector it can reduce the volume of biofuel transportation by two thirds.

Originator, Stefan Sobota (right) showing professor Gunnar Henriksson a handful of compacted wood chips

2014-12-17 20:09 CET Paper Province

Anders Wikberg (on the right) explains the machine to the audience

2014-12-17 20:09 CET Paper Province

Världsunik patenterad press för avvattning av biomaterial

2014-12-17 15:39 CET Paper Province En mekanisk avvattningspress som kan spara mycket energi hos sågverk och i pelletstillverkning

Stor potential

2014-12-17 15:39 CET Paper Province Anders Wikberg, Etteplan, ser stor potential för avvattningspressen inom sågverkssidan kopplat till pelletstillverkning, förgasning och pyrolys.

Flisen komprimeras så att träets hålrum kollapsar.

2014-12-17 15:39 CET Paper Province – En väldigt energieffektiv metod att avvattna trä och impregnera in olika typer av vätskor i trät, sade Gunnar Henriksson (th), professor i massateknik på Karlstads universitet och professor i träkemi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, efter pilotkörningen. Stefan Sobota (tv) är upphovsman och finansiär till projektet.

Avvattningspress för biomaterial

2014-12-17 15:39 CET Paper Province

Anna Sol, tangodrottning från Skåne, leder workshops på Ängsbacka kring nyår

2014-12-15 14:46 CET Ängsbacka Kursgård

Vackra Ängsbacka i Värmland håller tre olika retreater kring nyår

2014-12-15 14:46 CET Ängsbacka Kursgård

Paul Hurcomb är en känd satsanglärare med retreat på Ängsbacka 2-4 jan 2015

2014-12-15 14:46 CET Ängsbacka Kursgård