Bilder

Fortsatt hög investeringstakt i infrastruktur i Umeå

Fortsatt hög investeringstakt i infrastruktur i Umeå

2016-07-12 07:55 CEST

Under sommaren utför Umeå Energi grävarbeten i centrala Umeå med omnejd. På bifogad karta framgår vilka områden som berörs.

Smakfest Höga Kusten

Smakfest Höga Kusten

2016-07-05 12:40 CEST

Smakfest Höga Kusten är en mat och dryckesmässa vid Skuleberget Höga Kusten. www.smakfesthogakusten.se

Smakfest Höga Kusten

Smakfest Höga Kusten

2016-07-05 12:38 CEST

Smakfest Höga Kusten är en mat och dryckesfestival vid Skuleberget Höga Kusten www.smakfesthogakusten.se

KTH-forskaren Daniel Svensson. Foto: Florence Oppenheim.

KTH-forskaren Daniel Svensson. Foto: Florence Oppenheim.

2016-07-01 09:52 CEST

KTH-forskaren Daniel Svensson. Foto: Florence Oppenheim.

Nikkaluokta

Nikkaluokta

2016-07-01 09:52 CEST

Nikkaluokta: Vy mot Nikkaluokta med en av områdets många stigar. Foto: Daniel Svensson.

Saltoluokta

Saltoluokta

2016-07-01 09:52 CEST

Saltoluokta: Vad är det här för stigar? Vart leder de och vilken historia har de? Rörelsearv som dessa saknar ofta historisk kontextualisering och för såväl besökare som lokalbefolkning kan det vara svårt att skilja en stig från en annan. Stigarna riskerar att reduceras till transportsträckor mellan sevärdheter. Foto: Inga-Maria Mulk.

Guidebok S:t Olavsleden

Guidebok S:t Olavsleden

2016-06-30 14:17 CEST

Intresset för pilgrimsvandring fortsätter att öka och vi har faktiskt goda möjligheter till pilgrimsvandring även i Sverige! Den här guiden beskriver S:t Olavsleden, från Selånger till Trondheim, som nyligen har rustats upp. Boken ger utförlig information om alla 29 delsträckorna, och kultur-och naturupplevelser utmed leden. Författare: Staffan Söderlund och Marie Sjöström.

Magnus Hallberg.

Magnus Hallberg.

2016-06-30 14:17 CEST

- Det kommun- och länsöverskidande samarbete som vi har med industri, institut, inkubatorer, universitet, kommuner, regioner, länsstyrelse med flera är något unikt och något vi ska värna och bygga vidare på, säger Magnus Hallberg VD SP Processum.

Tankstation för fordonsgas

Tankstation för fordonsgas

2016-06-29 15:23 CEST

I november 2015 invigdes Härnösands första tankstation för fordonsgas. Under 2016 beräknas en småskalig anläggning för biogasproduktion stå färdig vid Älands återvinningsanläggning. Då kommer Härnösandsborna att kunna tanka fordonsgas producerad på deras eget matavfall.