Bilder

Geflekvartetten med Kristina Lindby

Geflekvartetten med Kristina Lindby

2016-09-27 14:35 CEST

Andreas Lavotha, cello Kristina Lindby, klarinett Dag Björkling, violin Petter Axelsson, viola Josef Cabrales Alin, violin

Kampanjen Sober October 2016

Kampanjen Sober October 2016

2016-09-23 09:50 CEST

Drick mindre - Upptäck mer

Drick mindre - Upptäck mer

2016-09-23 09:50 CEST

Pin Sober October 2016

Pin Sober October 2016

2016-09-23 09:50 CEST

Alkoholfri sangria

Alkoholfri sangria

2016-09-23 09:50 CEST

Vad unnar du dig?

Vad unnar du dig?

2016-09-23 09:50 CEST

Mejerichef Magnus Lindberg

Mejerichef Magnus Lindberg

2016-09-23 09:00 CEST

Sundsvall mejeri

Sundsvall mejeri

2016-09-23 09:00 CEST

Parkering aktuell för nybygge i samband med markanvisningstävling.

Parkering aktuell för nybygge i samband med markanvisningstävling.

2016-09-21 11:34 CEST

Nuvarande parkeringsyta i kvarteret Bryssel, korsningen Lasarettsgatan-Fabriksgatan i Örnsköldsvik, är aktuell för nybebyggelse. Kommunen bjuder in potentiella exploatörer och arkitekter till markanvisningstävling. Mittemot den aktuella tomten ligger den spektakulära byggnaden Ting1.

Tomt aktuell för markanvisningstävling

Tomt aktuell för markanvisningstävling

2016-09-21 11:33 CEST

Nuvarande parkeringsyta i kvarteret Bryssel, korsningen Lasarettsgatan-Fabriksgatan i Örnsköldsvik, är aktuellför ny bebyggelse. Kommunen utlyser markanvisningstävling för expolateringsförslag.