Nyheter

Nu startar Lystra Kundpanelen

2014-10-22 14:04 CEST Lystra personlig assistans Lystras kundpanel finns till för att hjälpa LYSTRA att kvalitetssäkra verksamheten utifrån kundens perspektiv. Kundpanelen finns också till för att erbjuda stöd till såväl befintliga kunder som till nya kunder och anhöriga. Kundpanelen kommer att bestå av frivilliga kunder och anhöriga.

Assistansmorsan bloggar för Lystra

2014-10-16 13:47 CEST Lystra personlig assistans Lystra hälsar Assistansmorsan välkommen, vars skarpa observationer och vassa penna kommer att berika vår blogg framöver. Det blir berättelser av skratt och tårar, genom gripande och träffande skildringar av vardagslivet som förälder till ett barn med unika variationer. Men även om den personliga strävan att inte bara vara en "assistansmorsa".

Följ Anders Hansson på Lystrabloggen

2014-10-15 12:58 CEST Lystra personlig assistans

Via musiken till klamydiatestning

2014-10-15 09:00 CEST Helene Wigren PR & Beyond Tack vare artisterna Linda Pira, Ida Redig, Scotts och Zacke har frågan om klamydia uppmärksammats ordentligt i media. Över 20 000 besökare har redan varit inne på Klamydiamåndagen.se. Två veckor in i kampanjen har 1200 av dessa klickat sig vidare till beställning av hemtest för klamydia.

Världsledande företag väljer Sundsvall som samarbetspartner

2014-10-14 09:00 CEST Sundsvalls kommun SCA Hygiene Products AB inleder samarbete med Sundsvallsbaserade forsknings- och utvecklingsprojektet Norrlandicus. Syftet med samarbetet är att tillföra ett externt forskningsperspektiv i utvärderingen av företagets nya innovation TENA IdentifiTM.

Sundsvallsbo tävlar om fina priser i pendlartävling

2014-10-13 08:00 CEST Sundsvalls kommun Peter Marteliusson från Sundsvall har snart nått gränsen 300 poäng och är då kvalificerad att vara med och tävla om fina priser i trafikanttävlingen Commute Greener som pågår till den 22:a oktober.

- "Företagen måste ta ett ansvar"

2014-10-13 07:21 CEST SSG Standard Solutions Group AB 21-åriga Julie Ross från Boston, USA, hade aldrig varit utanför Nordamerika innan hon tog chansen att vara trainee på SSG i Sundsvall. Nu ska hon tillbringa tre månader i Sverige och se hur SSG Registrerad Leverantör kan kopplas mot CSR. - Företagen måste ta ett ansvar och se vilken påverkan de har när det kommer till miljö och hållbarhet och försöka minska den, säger Julie Ross.

Säkrare elsäkerhetshantering med SSG 4520

2014-10-10 07:15 CEST SSG Standard Solutions Group AB Att hantera elutrustning kan vara riskabelt, därför lanserar SSG en checklista som ett hjälpmedel för att göra elarbetet säkrare – SSG Elsäkerhetshanteringsblock.

2014-10-09 16:06 CEST Åkroken Business Incubator Under hösten genomför Åkroken Business Incubator, tillsammans med ett antal andra aktörer och kommuner, projektet Förstudie Regional Inkubation. Syftet är att skapa nära inkubatorverksamhet för fler och därmed öka insatserna för tillväxt i regionens företag.

SSG Säkerhetskonferens anordnas 24-25 mars 2015

2014-10-08 08:08 CEST SSG Standard Solutions Group AB SSG Säkerhetskonferens är ett årligt och populärt inslag på den svenska arenan för arbetsmiljö och säkerhet. 2015 arrangeras konferensen den 24-25 mars.