Bilder

Nyutexaminerade automationsingenjörer

Nyutexaminerade automationsingenjörer

2017-06-19 10:54 CEST

De första automationsingenjörerna examinerades idag på Academy i det pilotprojekt som Nordomatic och Academic Work utvecklat.

Anton Källberg

Anton Källberg

2017-05-17 13:30 CEST

Kristian Karlsson

Kristian Karlsson

2017-05-17 13:30 CEST

Jon Persson

Jon Persson

2017-05-17 13:30 CEST

Pressbild_Nadia Tariqi

Pressbild_Nadia Tariqi

2017-05-09 08:00 CEST

Nadia Tariqi har ett korttidsresidens genom Det fria ordet hus under våren 2017.

Ia Ahlsgård

Ia Ahlsgård

2017-05-08 17:55 CEST

Bröd & Sovel

Bröd & Sovel

2017-05-08 17:55 CEST