Bilder

På bilden: Keiwan Mosaddegh. Foto: Emma Ståhlfors.

2015-08-17 08:49 CEST Vellinge kommun På bilden: Keiwan Mosaddegh. Foto: Emma Ståhlfors.

Anders Larsson, vd Vellingebostäder

2015-07-27 09:48 CEST Vellinge kommun

HSB brf Gråsejen 2

2015-07-23 11:54 CEST HSB Malmö HSB brf Gråsejens andra etapp, huset sett från korsningen Limhamnsvägen/Kalkbrottsgatan.

Vinnande bidraget i barnklassen, sandskulpturtävlingen 2014

2015-07-20 15:31 CEST Vellinge kommun

Foto: Nils Bergendal

2015-07-02 07:30 CEST Vellinge kommun Foto: Nils Bergendal

Foto: Nils Bergendal

2015-07-02 07:30 CEST Vellinge kommun

Foto: Nils Bergendal

2015-07-02 07:30 CEST Vellinge kommun

Martin Persson, utbildningschef

2015-06-16 16:03 CEST Vellinge kommun

Mats Adolfsson, kommunikationschef, och Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

2015-05-22 12:13 CEST Vellinge kommun Mats Adolfsson, kommunikationschef, och Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Carina Wutzler presenterar Vellinge kommuns nya devis. Foto: Lars Strandberg

2015-05-22 12:13 CEST Vellinge kommun Carina Wutzler presenterar Vellinge kommuns nya devis. Foto: Lars Strandberg