Pressmeddelanden

Svar på reaktioner om en kramruta i Tennisparken

2015-09-02 13:09 CEST Vingåkers kommun Många har reagerat på kommunfullmäktiges beslut om en kramruta i Tennisparken. På kommunens webbssida har vi därför samlat svar på de vanligaste frågorna som nu dykt upp om kramrutan, Tennisparken, konstgräsplan och skatepark.

​Pressinbjudan: Trädgårdsfestival lockar hela Sörmland

2015-08-18 16:04 CEST Vingåkers kommun På lördag går Vingåkers första trädgårdsfestival av stapeln i Säfstaholms slottspark. Hundratals besökare väntas från hela Sörmland. Vingåkers kommun visar upp slottsparken och trädgårdsföreningar hoppas fånga nya grupper med det växande odlings- och trädgårdsintresset.

​Pressinbjudan: Läslyftet startar i Vingåkers skolor

2015-08-18 10:44 CEST Vingåkers kommun Imorgon onsdag den 19 augusti startar ansvariga lärare på Slottskolan upp Skolverkets fortbildning Läslyftet. Syftet är att öka elevers läs- och skrivförmåga.

Stipendier för värdefulla insatser

2015-08-17 13:50 CEST Vingåkers kommun ​Nu är det dags att nominera kandidater till Vingåkers kommuns fyra stipendier. Med stipendierna uppmuntrar och tackar vi för värdefulla kultur- och idrottsinsatser. Bland annat har landslagsmålvakt Hedvig Lindahl mottagit vårt idrottsstipendium.

​Sörmlands Sparbank medverkar i Almedalen 2015

2015-06-29 08:44 CEST Sörmlands Sparbank Tillsammans med Sparbankernas Riksförbund medverkar Sörmlands Sparbank i Almedalen, för att lyfta sparbankernas särart och sätta fokus på regelverken inom banksektorn.

​Sörmlands Sparbank har gömt 100 cyklar i Sörmland. Den som hittar en får den.

2015-06-05 09:02 CEST Sörmlands Sparbank För att uppmärksamma Världsmiljödagen 5 juni har Sörmlands Sparbank gömt 100 stycken cyklar i sina fem kommuner. Den som hittar en cykel får den, förhoppningen är att fler ska använda cykeln för att bidra till en bättre miljö.

2015-05-15 05:30 CEST Vingåkers kommun Den 19 maj kl. 15:00 kommer handikapprådet i Vingåker att ge sig ut på en gemensam vandring till butiker i Vingåker, butiker utmed Köpmangatan. Rådet kommer att titta på tillgängligheten för att ta sig in i butiken. Vi kommer att titta på hur man tar sig runt i butiken.

​Sörmlands Sparbank erbjuder alla grundskolor utbildning för att motverka mobbning

2015-04-22 09:37 CEST Sörmlands Sparbank Skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Ingen ska behöva bli utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling, ändå sker det idag på många skolor. Sörmlands Sparbank erbjuder nu alla grundskolor, årskurs f-9, utbildningspaket från Friends under tre år för att skapa en tryggare och mer lärorik skolgång för barnen.

2015-04-17 09:31 CEST Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbanks resultat 2014 uppgick till 181 mkr 2014 innebar en ökad affärsvolym, förstärkning av kapitalsituationen, en låg kreditförlustnivå och stigande intäkter. Av vinsten avsätts 15 miljoner kr för allmännyttiga ändamål med satsningarna för att bidra till lokalsamhällets utveckling inom områden som främst berör våra ungdomar, miljön och näringslivstillväxt.

Bokslutskommuniké Sörmlands Sparbank

2015-04-17 09:31 CEST Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbanks resultat 2014 uppgick till 181 mkr 2014 innebar en ökad affärsvolym, förstärkning av kapitalsituationen, en låg kreditförlustnivå och stigande intäkter. Av vinsten avsätts 15 miljoner kr för allmännyttiga ändamål med satsningarna för att bidra till lokalsamhällets utveckling inom områden som främst berör våra ungdomar, miljön och näringslivstillväxt.