Nyheter

2014-09-17 15:49 CEST Linköpings kommun Presskonferens inför bildningsnämndens sammanträde torsdag 18 september klockan 10.15 och inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde klockan 11.00. Båda i Schönbergsalen, Linköpings stadshus.

Lanserar vår nya serie LED paneler för kök KITCHEN LIGHTS i standard format

2014-09-16 12:34 CEST KLAR Design Direkt från Branschledande tillverkare av modern inredningsteknik Applelec Sign Copmponents Ltd levererar vi ett nytänkande inom interiör design.En Patenterad teknik ger jämnt fördelat ljus över släta ytor med unik kylnings process lämplig för inbyggnad. Kan formas efter kundens behov i form och storlek som för kök nu blir serien: KL Kitchen Lights bredd 10, 30, 50, 100, 300cm och med höjden 50cm

2014-09-16 11:44 CEST KLAR Design STIK är en förening för innovationsskapande människor som nu har gjort en mer grundlig undersökning på VARIFRÅN kommer Sveriges nya uppfinningar = arbeten idag. Ber er ta en kort stund att summera budskapet på http://stik.se/sem/ och dra era egna slutsatser. För mig har det alltid stått klart att den fria viljan skapar mer än den skolade.

Belysning som skapar rätt miljö är LED paneler som integreras i interiör och möbler

2014-09-16 09:30 CEST KLAR Design Branschledande tillverkare av modern inredningsteknik Applelec Sign Copmponents Ltd levererar ett nytänkande inom interiör design.En Patenterad teknik ger jämnt fördelat ljus över släta ytor och skarvar med unik kylnings process lämplig för inbyggnad. Kan formas efter kundens behov i form och storlek som för kök nu blir serien: KL Kitchen Lights bredd 10, 30, 50, 100, 300cm och med höjden 50cm

Lunchseminarium på temat "Effektiva arbetssätt för att utarbeta och implementera en regional livsmedelsstrategi"

2014-09-12 15:05 CEST Vreta Kluster Välkommen på lunchföredrag den 23 sept. "Effektiva arbetssätt för att utarbeta och implementera en regional livsmedelsstrategi" Macklean har genomfört en studie för Kalmar län om förutsättningarna för de gröna näringarna.Lennart Bjurström berättar om erfarenheter från detta projekt och om vad som krävs för att ta fram framgångsrika strategier för livsmedelskedjan och det gröna näringslivet.

Digital film gör det enkelt att snabbt skärma av kontor och skapa effektiva mediaytor för butiker

2014-09-12 09:10 CEST KLAR Design Nu är det allt lättare att beställa och få digital film monterad för sina behov i företaget, antigengen det gäller ett snabbt styrt insynsskydd eller digital persienn. Modern media i glasväggar och butiksfönster med samma teknik som idag används i TV serier "over there" i Hollywood. Hög bildkvalitet och säker drift borgar för kraftfulla budskap som kan kompletteras med inbyggt ljud!

Välkommen på öppna, korta föreläsningar med SLU, 15 resp 19 sept

2014-09-10 14:50 CEST Vreta Kluster SLU anordnar under vecka 37 en doktorandkurs kring Framtida markanvändning. SLU bjuder i samarbete med AgroÖst in till två korta föreläsningar med bäring på framtiden och hur vi använder vår mark. Den ena tar höjd kring de stora förändringskrafterna och hur de påverkar oss i Sverige, den andra diskuterar framtiden som studieobjekt, vad kan vi egentligen veta? Föreläsningarna ges på engelska.

2014-09-10 14:14 CEST Linköpings kommun •Tre kommunala bolag bygger på torgkvarteret i Vallastaden •Start av detaljplanearbete för ny simhall på Stångebro •Nya detaljplaner tas fram för f d Pingstkyrkans fastighet vid Kungsgatan, kvarterat Blomman i Vasastaden. •Ny detaljplan tas fram för att kunna bygga bostäder på f d Berga skolas mark. Det är några av de beslut som togs på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i Linköping.

KLAR Design fokuserar på Digital Film och LED paneler för interiör design

2014-09-10 10:48 CEST KLAR Design Vi kan numera erbjuda paketpriser på våra huvudprodukter Digital Film eller Privacyfilm som snabbt ändrar insynsskyddet från klart glas till frostat glas. Nu kompletterar vi med LED paneler som med en patenterad teknik kan byggas in i interiörer och möbler med skräddarsydd form. Ett helt skuggfritt ljus från 3700K - 5200K garanterar att vi kan lösa ljussättningen på de allra flesta områdena idag.

Välkommen på föredrag om antibiotikaresistens

2014-09-09 11:45 CEST Vreta Kluster Välkommen att lyssna till föreläsning om antibiotikaresistens! En stor del av världens antibiotikaanvändning går till djuruppfödning och ju mer antibiotika som används desto fler blir de antibiotikaresistenta bakterierna. Kaffe (kl.14.30 – 15.00) Gunnar Johansson, antibiotikaresistens Diskussion Gratis deltagande, vi bjuder på kaffe med dopp! Anmälan till: ulrika.andersson@svdhv.org