Pressmeddelanden

​Christer Falk slutar som direktör för Kultur- och fritidsförvaltningen i vår.

2015-12-01 13:00 CET Sundsvalls kommun Av privata skäl avslutar Christer sin tjänst i Sundsvall för att på heltid flytta tillbaka till Stockholm.

Sleepingfox Hotel Group AB säljer hotell i Norrköping

2015-12-01 07:00 CET Sleepingfox Hotel Group AB ​Den 1:a december 2015 säljer Sleepingfox Hotel Group AB driftbolaget Best Western Princess Hotel i Norrköping. Hotellet har varit i gruppens ägo sedan 2005. Sleepingfox Hotel Group med två hotell i Stockholm, ett hotell i Borlänge och ett hotell i Sundsvall väljer nu att sälja Norrköpingshotellet för att istället fokusera på Stockholmsmarknaden.

Vision Frösö Park

2015-11-30 15:54 CET Tema Östersund - storslagen natur och en av Sveriges vackraste platser för boende, verksamheter och rekreation. Just nu pågår visionsarbetet för Frösö Park.

2015-11-30 09:01 CET Sundsvalls kommun Domen från Mark- och miljödomstolen angående ersättningen för de fastigheter kommunen tvångsinlöst i Petersvik blev klar 29 oktober. Nu har två av de tidigare fastighetsägarna överklagat denna dom till Mark- och miljööverdomstolen och yrkar än högre ersättning. När detta nu går vidare till nästa instans kommer Sundsvalls kommun att nyttja sin rätt att fortsätta processen kring slutsumman

2015-11-27 07:37 CET Sundsvall Elnät / ServaNet Den första januari tvingas Sundsvall Elnät till en höjning av elnätpriserna för att klara 2016-års investeringar. Trots höjningen så har Sundsvallsborna det 13:e billigaste elnätsbolaget i landet och det allra billigaste i länet. Detta enligt bostadsorganisationernas senaste undersökning Nils Holgerssonstudien.

2015-11-25 15:15 CET Sundsvalls kommun Diskussionerna kring vad som ska hända med husen på Petersvik har pågått under en längre tid och det har funnits starka önskemål att få köpa och bevara byggnaderna. Nu kommer de tidigare fastighetsägarna på Petersvik att få ett erbjudande om att köpa tillbaka husen.

Inbjudan: Invigning av reservkraft som ökar beredskap och säkerhet i Stöde

2015-11-24 07:00 CET Sundsvalls kommun ​Oväder och stormar sker allt oftare och det har på senare år medfört återkommande störningar i elnätet. I synnerhet verksamhet i kommundelar en bit ut är utsatta. Nu har servicehuset Knutsgården och äldreboendet Knutshemmet i Stöde fått reservkraft för att säkra verksamheten. På onsdag inviger Bodil Hansson (S) och Malin Larsson (S) en satsning som skyddar flera viktiga samhällsfunktioner.

Gymnasievalet närmar sig - Sundsvalls gymnasium bjuder in till Öppet Hus

2015-11-23 17:45 CET Sundsvalls kommun Gymnasievalet 2016 står för dörren, ett val som kommer att påverka framtida yrken och karriär. Tisdagen den 24 november och onsdag den 25 november håller Hedbergska respektive Västermalm Öppet hus för elever som ska söka till gymnasiet.

2015-11-23 14:50 CET Sundsvalls kommun Tisdag den 24 november arrangerar Sundsvalls kommun en halvdag med temat ungdomsarbetslöshet. Dagen syftar till att fylla på den lokala kunskapen kring ämnet för att kunna ta krafttag för unga i utanförskap.

2015-11-23 13:49 CET Sundsvalls kommun Det har visat sig att Sundsvalls nya mobila bibliotek, Mobibblan, har ett tekniskt fel som måste åtgärdas av leverantören. Fordonet har därför skickats tillbaka till fabriken. Tyvärr betyder det att biblioteket måste ställa in all verksamhet till samtliga hållplatser under tiden som felet åtgärdas.