Kontaktpersoner

Patrik Axelsson

Ekan AB Patrik Axelsson är examinerad civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers. Med sig i bagaget har han erfarenheter från ett större investmentbolag genom en traineetjänst med fokus på verksamhets- och processutveckling av de ingående industribolagen. Under sin tid på Ekan har uppdragen i första hand omfattat behovs- och marknadsanalyser, processkartläggningar och verksamhetsutveckling med...

Jan Sandqvist

Googol Jan is specialized in structured idea management. Often working with groups in creative workshops, Jan contributes with skills regarding all parts of the idea process. Prior to joining Googol’s team of business developers, he was the founder and driving force of Rinendo working with clients as different as Vattenfall and the Red Cross. Jan holds a bachelor’s degree in communications and has...

Johan Söör
Claire Karlsson
Marcus Hallberg
Magnus Trollius
Charlotta Lagerberg Thunes

Popcornmannen