Pressmeddelanden

Många rosor till Vimpelns butiker

2015-01-23 08:00 CET Vimpeln (Handelshus i Alingsås AB) I mars 2014 slog handelshuset Vimpeln upp dörrarna i Alingsås med 16 butiker, restaurang och gym. Det blev ett lyckosamt år med drygt 2,6 miljoner besökare och ett stort antal butiker som fått utmärkelser i interna undersökningar, slagit försäljningsrekord och tilldelats rosor i den lokala pressen. Vimpeln och dess butiker arbetar nu vidare för att bli ännu bättre under 2015.

Folkuniversitetet Region Väst startar nio yrkeshögskoleutbildningar

2015-01-21 16:16 CET Folkuniversitetet Göteborg Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Folkuniversitetet Region Väst tillstånd att starta nio yrkeshögskoleutbildningar efter ansökningsomgången 2014.

2015-01-21 13:12 CET Alingsås kommun Nu har ett stort steg tagits mot byggandet av fler hyresrätter i Alingsås kommun. Kommunstyrelsens ordförande säger att frågan är viktig ur inte minst ett demokratiskt perspektiv.

2015-01-20 19:53 CET Djurens Rätt Fler och fler gör sina röster hörda för djuren. Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. Alingsås kommun ökade med 3 procent.

2015-01-20 14:00 CET Alingsås kommun Nu ska drygt 400 treor i Alingsås kommun få gå på en helt ny och specialskriven deckarvandring i stan. Det hela är en del av projektet Lust att läsa, vilket syftar till att inspirerar och utveckla de ungas läsande och skrivande.

2015-01-20 08:15 CET Alingsås kommun En helt ny deckarvandring med Måns och Moa och Hemliga klubben har nu tagits fram för tredjeklassarna i Alingsås kommun. Tanken är att detta ska bidra till att inspirera de unga till att läsa och skriva. Deckarvandringen avgår idag klockan 11:45 från Alingsås Turistbyrå.

2015-01-19 10:30 CET Alingsås kommun En helt ny, specialskriven deckarvandring med Måns och Moa och Hemliga klubben har nu tagits fram för tredjeklassarna i Alingsås kommun. Tanken är att detta ska bidra till att inspirera de unga till att läsa och skriva.

2015-01-16 13:13 CET Alingsås kommun Alströmergymnasiet i Alingsås satsar extra på att locka tjejer i nian att söka till skolans Teknikcollege. På onsdag ordnas därför en särskild inspirationsdag där ungdomarna bland annat kan delta i en konstruktionstävling.

2015-01-15 08:23 CET Alingsås kommun Lights in Alingsås tar nu ytterligare ett stort steg framåt i och med ett nytt internationellt samarbete, som ska ge eventet ännu större spridning utanför Europas gränser.

2015-01-12 13:30 CET Alingsås kommun Det har hittats glasbitar i skolmaten på Noltorpsskolan. Skolledningen ser mycket allvarligt på det inträffade och åtgärder har vidtagits.