Pressmeddelanden

2008-08-28 13:16 CEST Bengtsfors kommun Västsvenska Industri- och Handelskammaren har i rapporten "Svenska nav 2008" gett bilden av att Bengtsfors och dess omgivande kommuner är ett område med liten utvecklingskraft.

2008-05-28 17:24 CEST Bengtsfors kommun Bengtsfors kommun vill uppmärksamma och fira de barn som föddes 2007. En ceremoni kommer därför att hållas onsdagen den 4 juni klockan 18:00.

2008-05-22 08:43 CEST Bengtsfors kommun Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, har fått i uppdrag av Bengtsfors kommun att genomföra en attitydundersökning om kommunal service, trivsel och framtid. Studien har genomförts av Leena Hagsmo.

2008-05-12 13:31 CEST Bengtsfors kommun Bengtsfors kommun har genomfört en studie om invånarnas attityder till sin kommun. Undersökningen har gjorts av Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet. Studien är en uppföljning till den undersökning som genomfördes första gången 2005.

2008-05-12 11:37 CEST Bengtsfors kommun Rankingen som släptes idag visade att Bengtsfors kommun klättrar 39 platser.

2008-05-07 13:12 CEST Bengtsfors kommun För tredje gången har Folksam granskat och betygsatt bilinköpen på kommuner. En listning har gjorts kring vilka som bäst lyckats kombinera hög säkerhet med låg bränsleförbrukning. I denna ranking hamnar Bengtsfors kommun lågt, vilket är missvisande på flera sätt.

2008-04-30 10:42 CEST Bengtsfors kommun Torsdagen den 8 maj - under europaveckan - anordnar Bengtsfors kommun tillsammans med Europa Direkt en afterwork debatt på temat internationalisering.

2008-03-12 08:54 CET Bengtsfors kommun Bengtsfors kommuns bokslut för 2007 visar ett positivt resultat på 12,2 mkr före bokslutsdispositioner, vilket är 7,1 mkr bättre än budgeterat.

2007-12-07 16:22 CET Bengtsfors kommun Hotell Dalia engagerar Christer Falkholt som konsult från januari 2008. Christer kommer att gå in som specialist för att stimulera verksamheten att bli ännu bättre.

2007-11-26 14:21 CET Bengtsfors kommun För andra året presenterar föräldraföreningen Föräldraalliansen Sverige sin ranking av Sveriges kommunala grundskolor.