Pressmeddelanden

Röda Korset på återvinningscentralen i Forsbacka

2014-09-30 08:53 CEST Gästrike återvinnare Nu kan du lämna begagnade kläder, möbler och saker till second hand på återvinningscentralen i Forsbacka. I början kommer Röda Korset vara på plats och berätta om återbruket för kunderna. När du lämnar till återbruk minskar din miljöbelastning enormt och nu finns den möjligheten på fem återvinningscentraler i regionen.

Pendlingsbara Sverige: Här kan man bo och pendla till Gävle

2014-09-30 07:30 CEST Samtrafiken i Sverige AB Pendlare kan bo 106 km bort, i ett upptagningsområde av 1000 kvadratkilometer och fortfarande resa kollektivt på en timme till Gävle. Det framgår av kartläggningen “Pendlingsbara Sverige” som har genomförts av Samtrafiken. Det gör att Gävle hamnar på delad 13 plats i pendlingsbarhet bland de största städerna i varje län.

Internationellt samarbete mellan Karlstads universitet, Åbo Akademi och Novia i Finland

2014-09-29 10:29 CEST Paper Province Under slutet av förra veckan träffade representanter från Karlstad universitet en finländsk delegation från Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia för att diskutera ett framtida utbyte av studenter, lärare och forskningsprojekt. Ett utbyte ska inledas snarast och nästa steg är att ansöka om pengar från Erasmus + som är det nya EU-programmet för internationellt utbyte mellan utbildningsinstitutioner.

2014-09-29 10:24 CEST Gävle Energi Gävle Energi bygger ut fjärrkylanätet från 1 oktober till mitten av november månad. Nya rör ska läggas längs Norra Köpmangatan mellan Ruddammsgatan och Nygatan samt i korsningen Drottninggatan-Hattmakargatan.

Largest Companies – Börsspecial 2014

2014-09-29 09:40 CEST Nordic Netproducts AB Largest Companies fokuserar i denna utgåva på de bäst presterande börsbolagen i Sverige, Finland, Danmark och Norge. För att göra det lite mer intressant har vi jämfört börsbolagen med de största icke-noterade bolagen. Magasinet är fullmatat med listor där toppföretagen ställs mot varandra efter bransch, region, antal anställda med mera.

2014-09-28 13:59 CEST Societas Archaeologica Upsaliensis Två boplatser från jägarstenåldern (mesolitikum) undersöks i oktober av Stiftelsen SAU i norra Hälsingland. Här har arkeologerna hittar spår av redskapstillverkning och matlagning som är över 6000 år gamla. Utgrävningarna kommer ge svar på platsernas ålder, levnadsvillkoren för människorna under denna tid och deras kontaktnät utanför regionen.

Pressinbjudan - information om förändringar i Högskolan i Gävles programutbud

2014-09-26 16:57 CEST Högskolan i Gävle Härmed inbjuds till pressträff i anslutning till högskolestyrelsens ordinarie möte tisdagen den 30/9-2014. Vid mötet förväntas beslut fattas om bland annat förändringar i Högskolan i Gävles programutbud för läsåret 2015/2016.

Gavlegårdarna ansöker om bygglov för 66 nya lägenheter på Almvägen i Gävle

2014-09-26 13:45 CEST Gavlegårdarna Gavlegårdarna söker bygglov hos Gävle kommun för att riva och bygga nytt. Det gäller bygglov för att ersätta sju hus med sju nya med totalt 66 lägenheter, på Almvägen i Fridhem i Gävle..

Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav i Gävle med miljöutställning - samverkar med Gävle kommun

2014-09-26 13:00 CEST Briggen Tre Kronor/Initiativet Hållbara Hav Den vackra briggen Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav anländer till Gävle strand kl 10.00 den 4 oktober. I samverkan med Gävle kommun arrangeras spännande aktiviteter på kajen. Hållbara Hav sätter fokus på Östersjön med miljöutställningen ”Etta med kök” om kemikalier, läkemedel och plaster i vår hemmiljö och "Öppet skepp” samt segling. Hör om kommunens miljöplaner, gör experiment och tävla!

2014-09-26 11:03 CEST Fortum Sverige AB SMHI varnar för kraftiga vindar i flera av Fortums nätområden under lördagen. Med anledning av det utökas beredskapen för strömavbrott.