Pressmeddelanden

UNT:s stadsmiljöpris 2011 till Blåsenhus

2011-11-28 09:20 CET Tema Blåsenhus är det nya hemmet för Uppsala universitets pedagogiska institutioner. Byggnaden har tilldelats Uppsala Nya Tidnings stadsmiljöpris 2011. Tema var på uppdrag av Akademiska Hus generalkonsult för arkitektur, brand, akustik, tillgänglighet, lås och beskrivning. Tema ansvarade även för utformningen av den yttre miljön.

2011-11-23 18:04 CET Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet väljer att ge 2011 års förtjänstmedalj till Göran Gudmundsson med följande motivering: "För arbetet som initiativtagare, föregångsman och ledande inom landet att öka och sprida kunskapen om vården av det byggda kulturarvet och för att ha stimulerat tillverkningen av äldre byggprodukter som möjliggjort för husägare att återskapa miljöer och interiörer."

2011-10-17 08:27 CEST Tema Under de internationella passivhusdagarna öppnar passivhus över hela Europa sina dörrar för alla som är nyfikna. I Åkersberga strax norr om Stockholm kan du besöka Skogslundens förskola, den första byggnaden i Sverige som certifieras enligt internationella krav för passivhus.

2011-10-13 11:11 CEST Riksantikvarieämbetet Regeringen har i dag utsett överintendent Lars Amréus till ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. – Vi hälsar Lars hjärtligt välkommen till myndigheten. Vi känner Lars mycket väl som nära kollega och granne i Stockholm. Myndigheten får en ny kraft som känner våra frågor väl och som säkert kommer att inspirera till spännande samtal.

2011-10-03 17:01 CEST Pressinformation från Kommuniaktion När matkonstnärerna Thomas Garland och Anders Seimer från Fiskebaren i Köpenhamn gästspelar på Gotland innehåller menyn kompositioner långt från traditionella fiskrätter. Det dukas upp till superb middag på Wisby Strand. Och nästa dag finns möjlighet att tillsammans med en erfaren fiskeguide ge sig ut för havsöring. Härlig matupplevelse kröns av stillhet, spänning, äventyr och unik höstnatur

2011-09-30 10:40 CEST Socialdepartementet

Konstinvigning i brf Revskär  - Tema förverkligar bostadsrättsföreningens vision

2011-09-22 18:17 CEST Tema Igår invigdes Eva Langes nya konst i Revskär gårdsmark. Tema har på uppdrag av brf Revskär arbetat med upprustningen av trädgården som ursprungligen ritades av Walter Bauer i slutet av 1950-talet.

Byggstart för Kista Gårds Park - nya mötesplatsen i Kista

2011-09-12 10:07 CEST Tema Det första spadtaget har tagits för Kista Gårds Park - den nya stadsparken i Kista. Kista Gårds Park anläggs i anslutning till nya bostadskvarteren kring den gamla kulturbebyggelsen i Kista Gård. Förhoppningen är att parken ska präglas av områdets kulturella mångfald på ett positivt sätt och fungera som en mötesplats för människor i alla åldrar.

Speciallösningar i förnyelsen av Gå-City, Västerås

2011-09-01 20:54 CEST Tema Västerås satsar på att vinna utmärkelsen Sveriges stadskärna 2013 och förnyelsen av Gå-City är en del i den målsättningen. Under stora delar av Gå-City finns en varutunnel vilket har inneburit speciallösningar och tekniska utmaningar i Temas uppdrag.

Kombinerad arena för bandy och fotboll i Uppsala

2011-09-01 19:59 CEST Tema Klubben Sirius har tillsammans med Tema arkitekter tagit fram ett förslag på en kombinerad bandy- och fotbollsarena för året-runt-spel. I förslaget byggs den nya arenan på Studenternas IP där bandyplan ligger idag. Arenan planeras för 15 000 åskådare för fotboll, och vintertid 25 000 ståplatser för bandy.