Pressmeddelanden

2012-05-22 14:33 CEST Hotel Stelor

2012-05-22 11:24 CEST Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet och BringitoLife producerar dokumentärfilm om de arkeologiska undersökningarna vid Motala ström.

Tema är landskapsarkitekt för delområde Land, Nya Slussen

2012-04-27 15:54 CEST Tema Tema har fått i uppdrag att arbeta vidare med omvandlingen av Slussen, delområde Land. Området omfattar de offentliga platserna på Södermalmssidan. Dessutom ingår de delar av Hornsgatan, Götgatan och Katarinavägen som berörs av ombyggnaden samt den lokalgata som ska anläggas framför nuvarande KF-huset och Atriumhuset.

2012-04-26 10:19 CEST Riksantikvarieämbetet Historien bär spår av människans påverkan sedan årtusenden tillbaka. Men alla spår är inte synliga. Vilka var människorna och vilka är historierna som med tiden dolts under marken, bakom dörren, under golvet, under vattenytan? Upptäck det på Kulturarvsdagen den 9 september.

2012-03-01 08:46 CET Riksantikvarieämbetet Idag börjar Lars Amréus sitt nya jobb, som generaldirektör för Riksantikvarieämbetet.

Tema ritar ett 17-våningshus i Piteå

2012-02-24 15:17 CET Tema I centrala Piteå planerar Pitebo AB ett sjutton våningar högt bostadshus. Tema vann det parallella skissuppdraget arbetar nu vidare med uppdraget. Det ovala höghuset är ett flerbostadshus varav de två nedersta planen är kontorsvåningar

Expertgranskare för Nya Karolinska i Solna

2012-02-15 14:04 CET Tema Nya Karolinska sjukhuset i Solna är Europas största byggarbetsplats. Nya Karolinska beräknas stå klart 2017 och målet är att skapa ett av världens tio grönaste och mest högteknologiska sjukhus. Tema har rollen som expertgranskare av lösningarna kring utemiljö, gator och infrastruktur och bistår NKS med att säkerställa att höga arkitektoniska, mänskliga och tekniska värden skapas.

UNT:s stadsmiljöpris 2011 till Blåsenhus

2011-11-28 09:20 CET Tema Blåsenhus är det nya hemmet för Uppsala universitets pedagogiska institutioner. Byggnaden har tilldelats Uppsala Nya Tidnings stadsmiljöpris 2011. Tema var på uppdrag av Akademiska Hus generalkonsult för arkitektur, brand, akustik, tillgänglighet, lås och beskrivning. Tema ansvarade även för utformningen av den yttre miljön.

2011-11-23 18:04 CET Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet väljer att ge 2011 års förtjänstmedalj till Göran Gudmundsson med följande motivering: "För arbetet som initiativtagare, föregångsman och ledande inom landet att öka och sprida kunskapen om vården av det byggda kulturarvet och för att ha stimulerat tillverkningen av äldre byggprodukter som möjliggjort för husägare att återskapa miljöer och interiörer."

2011-10-17 08:27 CEST Tema Under de internationella passivhusdagarna öppnar passivhus över hela Europa sina dörrar för alla som är nyfikna. I Åkersberga strax norr om Stockholm kan du besöka Skogslundens förskola, den första byggnaden i Sverige som certifieras enligt internationella krav för passivhus.