Pressmeddelanden

2014-03-18 06:30 CET Helsingborgs stad 2014 fyller Blomsterfesten i täppan 100 år och detta kommer vi att fira på biblioteken i Helsingborg. Det blir allt från sagoläsning till teater, naturvandringar, yoga och vår egna Blomsterfest.

Elever i hela Sverige utmanas i vattenkunskap

2014-03-17 14:00 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Vatten är en icke-fråga för många vuxna. För att motverka att även nästa generation tar vatten för givet arrangerar "Mitt vatten - Sveriges kommuner för rent vatten" i samband med världsvattendagen en nationell tävling om vattnets kretslopp. NSVA är en del av Mitt vatten-satsningen som branschorganisationen Svenskt Vatten och VA-aktörerna i Sveriges 290 kommuner står bakom.

2014-03-17 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hyltebostäder. Från och med den 1 april 2014 höjs hyrorna med 1,4 procent.

Öresundskraft förnyar med Friends

2014-03-17 08:20 CET Öresundskraft Öresundskrafts stöd till Friends har inneburit att Villanskolan i Ängelholm kunnat arbeta mer aktivt för ökad trygghet i skolan. Nu förnyar Öresundskraft och Friends samarbetet.

Titanic – ett skånskt pars öde

2014-03-17 07:00 CET Destination Halmstad Titanic var inte bara en nationell tragedi för flera länder utan även en lokal tragedi för många svenskar. Svenska var den andra största språket ombord på fartyget, som gick under den 15 april 1912. Flera av de svenska ödena från tragedin har sparats tack vare Titanic-experten Claes-Göran Wetterholm. Möt det skånska paret Lindell.

En av de sista pusselbitarna faller på plats i Lomma centrum

2014-03-17 06:00 CET Veidekke i Sverige Ett totalt ansiktslyft. Det är vad Lomma centrum fått de senaste åren. Nu står det klart att en av de sista tomma tomterna vid korsningen Strandvägen och Hamntorget bebyggs med lägenheter och gatuhus av Veidekke Bostad.

2014-03-17 06:00 CET Helsingborgs stad

2014-03-14 11:28 CET Helsingborgs stad Barbro Lindgrens böcker samspråkar ofta vardagsnära med etablerade filosofer. Nu bjuder stadsbiblioteket in till att prata om detta, om kärleken till kunskapen och om vilka litterära stigar kunskapen vandrat på. Samtalen sker på gående fot, d.v.s. man promenerar tillsammans och pratar om det man läst och funderat över. Kropp och knopp i samtidig rörelse alltså.

Ett år med Filbornaverket

2014-03-13 10:15 CET Öresundskraft Ett år har gått sedan invigningen av Europas modernaste, avfallseldade kraftvärmeverk, Filbornaverket i Helsingborg. Med undantag för ett UPS-haveri har anläggningen infriat alla förväntningar.

2014-03-13 08:42 CET Helsingborgs stad Ett rökfyllt trapphus är en otroligt farlig miljö att vistas i. Det räcker att få lite rök in ner i lungorna genom mun eller näsa för att du ska bli medvetslös. Att hålla andan och försöka ta sig ut är ett dåligt alternativ, röken gör att inte går att se något och det är lätt att bli desorienterad precis på samma sätt som du kan bli under vatten i mörkret.