Bilder

Olsgården exteriör 2

Olsgården exteriör 2

2013-09-30 16:00 CEST

Rikshem moderniserar äldres boende i Halmstad tillsammans med White och NCC

Olsgården exteriör 1

Olsgården exteriör 1

2013-09-30 16:00 CEST

Rikshem moderniserar äldres boende i Halmstad tillsammans med White och NCC

Olsgården interiör

Olsgården interiör

2013-09-30 16:00 CEST

Rikshem moderniserar äldres boende i Halmstad tillsammans med White och NCC

Rikshem vill bygga 600 ungdomsbostäder på Lidingö

Rikshem vill bygga 600 ungdomsbostäder på Lidingö

2013-09-19 14:51 CEST

Rikshem har inlett en dialog med Lidingö kommun om både påbyggnad av befintliga hus och förtätning för att kunna bygga 600 ungdomsbostäder i Käppala.

Rikshem vill bygga 600 ungdomsbostäder på Lidingö

Rikshem vill bygga 600 ungdomsbostäder på Lidingö

2013-09-19 14:49 CEST

Rikshem har inlett en dialog med Lidingö kommun om både påbyggnad av befintliga hus och förtätning för att kunna bygga 600 ungdomsbostäder i Käppala.

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping

2013-09-05 08:00 CEST

Rikshem går in i Linköping genom förvärv av ett vård- och omsorgsboende från HSB

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping1

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping1

2013-09-05 08:00 CEST

Rikshem går in i Linköping genom förvärv av ett vård- och omsorgsboende från HSB

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping1

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping1

2013-09-05 08:00 CEST

Rikshem går in i Linköping genom förvärv av ett vård- och omsorgsboende från HSB

Jacob Bruzelius, finanschef

Jacob Bruzelius, finanschef

2013-08-27 07:29 CEST

Vasagatan 52

Vasagatan 52

2013-08-15 17:33 CEST

Riskhem Vasagatan 52