Bilder

Sydfart i Kalmar k-märks av Sjöhistoriska museet

2013-05-15 12:30 CEST Sjöhistoriska museet Sydfart är Sveriges äldsta i trafik varande fraktfartyg, en rikskändis i sjöfartskretsar och kanske också ett av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell lasttrafik. Sydfart, hemmahamn i Kalmar, byggdes vid Thorskogs Mek Verkstad och Skeppsvarv 1879 åt skeppsredaren Gustav Silvén i Säffle och fick namnet Olof Trätälja efter den värmländske vikingahövdingen. Nu k-märks hon av Sjöhistoriska museet.

Kalmars Sydfart får stöd av Sjöhistoriska museet

2013-05-08 07:59 CEST Sjöhistoriska museet Sydfart byggdes vid Thorskogs Mekaniska Verkstad och Skeppsvarv 1879. När fartyget köptes till Öland 1977 fick hon sitt nuvarande namn Sydfart och har sedan dess gått i Östersjöfart. Sydfart är Sveriges äldsta fraktfartyg som fortfarande går i trafik och kanske också ett av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell fart. Stödet ska användas för byte av plåtar i skrov och däck.

75 år med Ljungbyholms GoIF

2013-04-15 08:51 CEST Ljungbyholms GOIF

Liljas Bil öppnar Nordens största

2013-03-18 09:14 CET Volvo Cars Sverige Lilja Bil öppnar Nordens största Bilhall i Kalmar.

Torsås ÅVC (återvinningscentral)

2013-02-19 14:55 CET KSRR

Verksamhetsbild insamling hushållsavfall

2013-02-19 14:53 CET KSRR

Logotype

2013-02-19 14:01 CET KSRR

Steve Sjögren, Ordförande Förbundsstyrelse

2013-02-19 10:54 CET KSRR

Jan Fors, Förbundschef

2013-02-19 10:45 CET KSRR

USB-laddare kan ge elchock

2013-01-17 09:23 CET Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla denna USB-laddare från konsument. USB-laddarens hölje kan lätt gå sönder vilket kan innebära att man riskerar att få en elchock.