Bilder

Jacob Bruzelius, finanschef

Jacob Bruzelius, finanschef

2013-08-27 07:29 CEST

Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem

Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem

2013-08-26 14:37 CEST

Vasagatan 52

Vasagatan 52

2013-08-15 17:33 CEST

Riskhem Vasagatan 52

Vasagatan 52

Vasagatan 52

2013-08-15 17:32 CEST

Rikshem Vasagatan 52

Vasagatan 52

Vasagatan 52

2013-08-15 17:31 CEST

Rikshem Vasagatan 52

Sydfart i Kalmar k-märks av Sjöhistoriska museet

Sydfart i Kalmar k-märks av Sjöhistoriska museet

2013-05-15 12:30 CEST

Sydfart är Sveriges äldsta i trafik varande fraktfartyg, en rikskändis i sjöfartskretsar och kanske också ett av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell lasttrafik. Sydfart, hemmahamn i Kalmar, byggdes vid Thorskogs Mek Verkstad och Skeppsvarv 1879 åt skeppsredaren Gustav Silvén i Säffle och fick namnet Olof Trätälja efter den värmländske vikingahövdingen. Nu k-märks hon av Sjöhistoriska museet.

Kalmars Sydfart får stöd av Sjöhistoriska museet

Kalmars Sydfart får stöd av Sjöhistoriska museet

2013-05-08 07:59 CEST

Sydfart byggdes vid Thorskogs Mekaniska Verkstad och Skeppsvarv 1879. När fartyget köptes till Öland 1977 fick hon sitt nuvarande namn Sydfart och har sedan dess gått i Östersjöfart. Sydfart är Sveriges äldsta fraktfartyg som fortfarande går i trafik och kanske också ett av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell fart. Stödet ska användas för byte av plåtar i skrov och däck.

75 år med Ljungbyholms GoIF

75 år med Ljungbyholms GoIF

2013-04-15 08:51 CEST

Liljas Bil öppnar Nordens största

Liljas Bil öppnar Nordens största

2013-03-18 09:14 CET

Lilja Bil öppnar Nordens största Bilhall i Kalmar.