Bilder

Rikshem vill bygga 600 ungdomsbostäder på Lidingö

Rikshem vill bygga 600 ungdomsbostäder på Lidingö

2013-09-19 14:51 CEST

Rikshem har inlett en dialog med Lidingö kommun om både påbyggnad av befintliga hus och förtätning för att kunna bygga 600 ungdomsbostäder i Käppala.

Rikshem vill bygga 600 ungdomsbostäder på Lidingö

Rikshem vill bygga 600 ungdomsbostäder på Lidingö

2013-09-19 14:49 CEST

Rikshem har inlett en dialog med Lidingö kommun om både påbyggnad av befintliga hus och förtätning för att kunna bygga 600 ungdomsbostäder i Käppala.

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping

2013-09-05 08:00 CEST

Rikshem går in i Linköping genom förvärv av ett vård- och omsorgsboende från HSB

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping1

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping1

2013-09-05 08:00 CEST

Rikshem går in i Linköping genom förvärv av ett vård- och omsorgsboende från HSB

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping1

Rikshem_Vård-ochomsorgsboende_Linköping1

2013-09-05 08:00 CEST

Rikshem går in i Linköping genom förvärv av ett vård- och omsorgsboende från HSB

Jacob Bruzelius, finanschef

Jacob Bruzelius, finanschef

2013-08-27 07:29 CEST

Vasagatan 52

Vasagatan 52

2013-08-15 17:33 CEST

Riskhem Vasagatan 52

Vasagatan 52

Vasagatan 52

2013-08-15 17:32 CEST

Rikshem Vasagatan 52

Vasagatan 52

Vasagatan 52

2013-08-15 17:31 CEST

Rikshem Vasagatan 52

Sydfart i Kalmar k-märks av Sjöhistoriska museet

Sydfart i Kalmar k-märks av Sjöhistoriska museet

2013-05-15 12:30 CEST

Sydfart är Sveriges äldsta i trafik varande fraktfartyg, en rikskändis i sjöfartskretsar och kanske också ett av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell lasttrafik. Sydfart, hemmahamn i Kalmar, byggdes vid Thorskogs Mek Verkstad och Skeppsvarv 1879 åt skeppsredaren Gustav Silvén i Säffle och fick namnet Olof Trätälja efter den värmländske vikingahövdingen. Nu k-märks hon av Sjöhistoriska museet.