Pressmeddelanden

2013-09-27 09:33 CEST KSRR Nu skärps jakten på Kalmarbornas elprylar - Återvinningshelgen 2013

2013-09-20 13:20 CEST KSRR Avfallsminimering och återvinning/återbruk är temat för den turné som KSRR nu ger sig ut på i medlemskommunerna.

2013-09-19 14:53 CEST Rikshem Rikshem har inlett en dialog med Lidingö kommun om både påbyggnad av befintliga hus och förtätning för att kunna bygga 600 ungdomsbostäder i Käppala.

2013-09-19 13:14 CEST KSRR På fredagens förbundsstyrelsemöte för KSRR presenteras ett förslag från förbundsledningen – ett förslag som ska utreda möjlighet till insamling av fler förpackningsfraktioner.

2013-09-11 08:00 CEST Rikshem Rikshem förvärvar ännu ett vård- och omsorgsboende. Denna gång är det en fastighet om cirka 4 200 kvm från HSB Göta.

Rikshem går in i Linköping genom förvärv av ett vård- och omsorgsboende från HSB

2013-09-05 08:00 CEST Rikshem Rikshem förvärvar ett vård- och omsorgsboende innehållande 44 lägenheter, motsvarande drygt 2 400 kvm från HSB Östergötland.

2013-08-27 10:19 CEST Crafts by Anna Här möter ni estetiska och känslomässiga fragment från min uppväxtmiljö: -ponds of sorrow, I serve you my tears, samt verket Self-ignition. Verken har alla sin utgångspunkt i ett rosat varumärke. Ett varumärke som kom att bli lite av en pionjär, när det kommer till branding och varumärkesbyggande. Var:Teater Galleriet, Kalmar 31/8-21/9

2013-08-27 10:16 CEST Crafts by Anna Här möter ni estetiska och känslomässiga fragment från min uppväxtmiljö: -ponds of sorrow, I serve you my tears, samt verket Self-ignition. Verken har alla sin utgångspunkt i ett rosat varumärke. Ett varumärke som kom att bli lite av en pionjär, när det kommer till branding och varumärkesbyggande. Lanseringen ägde rum 1979 jag var då 6 år.

2013-08-27 07:30 CEST Rikshem

Elsäkerhetsverket välkomnar besked om behörighetsutredning

2013-08-22 11:08 CEST Elsäkerhetsverket Regeringen har den 22 augusti 2013 beslutat att tillsätta en utredning av regelverken gällande elsäkerhet och behörighet för installatörer. Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, välkomnar beskedet om den utredning som ska ge konsumenter och yrkesverksamma tydligare regler och en ökad elsäkerhet.