Pressmeddelanden

2012-11-13 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne För första gången på många år finns nu en lokal hyresgästförening i Hörby. Styrelsen, som bildades den 8 november, hoppas kunna driva hyresgästernas talan i en mängd frågor.

2012-11-07 14:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Fastighetsägarna kräver nu höjda hyror för Sveriges hyresgäster trots att räntan är nere på historiskt låga nivåer. – Räntan utgör en av de största kostnadsposterna i hyran. Låga eller sänkta räntor måste få genomslag i hyressättningen, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen.

3 har byggt ut nätet runt Laholm

2012-10-17 08:56 CEST 3, Tre Mobiloperatören 3 bygger i rask takt ut sitt prisbelönta nät. Nu har södra Halland fått förbättrad täckning och höjda datahastigheter.

Hyresgästföreningen svarar på studenternas frågor

2012-10-16 11:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Torsdagen den 18 oktober finns Hyresgästföreningen på plats på Campus Helsingborg för att svara på studenters frågor om boende och bostadspolitik.

2012-10-16 10:45 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Idag offentliggjorde Fastighets AB Klockaren att det blir Uteservice Syd AB som köper fastigheterna Broby och därmed blir hyresgästernas nya hyresvärd.

2012-09-25 07:30 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Hyresgäster i en normalstor trerumslägenhet betalar 221 kronor mer per månad för fjärrvärmen än vad man gör i Osby (som har Skånes billigaste fjärrvärme). - Det skiljer alldeles för mycket. Det är orimligt att kommunen låter hyresgästerna betala så mycket mer för en produkt som är densamma oavsett var du bor, säger Rolf Malmberg som är ordförande i Hyresgästföreningen Nordvästskåne.

2012-09-25 07:30 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Hyresgäster i en normalstor trerumslägenhet betalar nära 300 kronor mer per månad för fjärrvärmen än vad man gör i Halmstad. – Det skiljer alldeles för mycket. Det är orimligt att kommunen låter hyresgästerna betala så mycket mer för en produkt som är densamma oavsett var du bor, säger Tomas Stens-son som är ordförande i Hyresgästföreningen Falkenberg-Hylte.

2012-09-18 11:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Onsdagen den 19 september invigs ett gratis gym för de boende på Kviingevägen 27 i Hanaskog. Gymmet öppnar officiellt den 24 september.

Studenter från Högskolan i Halmstad förbättrar motorsågen

2012-06-29 13:25 CEST Högskolan i Halmstad När Johan Ekström från Laholm och Rikard Mickelsson från Luleå skulle göra sitt examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad gällde det att lösa ett problem på ett innovativt sätt.

2012-06-27 13:55 CEST Högskolan i Halmstad Studenterna på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad ställs under alla tre åren inför problem hämtade från verkligheten. Sista uppgiften, inför examen, är av lite större slag. För Härrydastudenten Christian Axenskär och laholmaren David Winde betydde det samarbete med Husqvarna, den stora tillverkaren av bland annat trimrar.